Klasa 8

 

 

KLASA VIII – GEOGRAFIA POLSKI – 5 października 2019 r.

Lekcja 4/ Temat: POBRZEŻA POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE

  1. Co to takiego „pobrzeże”?

Uczniowie tworzą definicję słowa „pobrzeże”

  1. Latarnia morska i jej rola w ruchu statków morskich (alfabet Morse’a – ćwiczenia praktyczne).
  2. Analiza wiersza Tadeusza Kubiaka „Rozmowa”.

ZADANIE DOMOWE

Napisz alfabetem Morse’a słowa:  Polska,  Szkoła, Ogniwo.

UWAGI NAUCZYCIELA: Uczniowie bardzo szybko zrozumieli ideę alfabetu Morse’a i bardzo dobrze rozwiązali ćwiczenia z tego zakresu.


KLASA VIII – HISTORIA POLSKI – 5 X 2019

Lekcja 4 – Temat: Rozwój gospodarki i techniki w II Rzeczypospolitej (1918-1939).

1/ Osiagnięcia i niedostatki gospodarcze II Rzeczypospolitej.

2/ Plany gospodarcze inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego ( polski „New Deal” F. D. Roosevelta).

ZADANIE DOMOWE

Poszukaj w internecie odpowiedzi na pytanie jakie prędkości osiągały produkowane w II RP samochody: Polski Fiat 308 , amerykański Buick i Chevrolet oraz niemiecki Opel?


GEOGRAFIA POLSKI – 28 września 2019 r.

Lekcja 3/ Temat: OBIEKTY UNESCO W POLSCE

1/ Obiekty dziedzictwa kulturowego….

2/ Obiekty dziedzictwa przyrodniczego…

3/ Przedstaw jeden-dwa zabytki UNESCO w Polsce (praca indywidualna z internetem).

ZADANIE DOMOWE

Str. 16/ wicz. 1 (pytania 1-6).

KLASA VIII – HISTORIA POLSKI

Lekcja 3 – Temat: CZASY SANACJI W II RZECZYPOSPOLITEJ I POLITYKA ZAGRANICZNA MŁODEGO PASTWA.

1/ Konstytucja Kwietniowa (1935 r.).,

2/ Śmierć Józefa Piłsudskiego i kontynuowanie jego polityki przez współpracowników.

3/ Trudne relacje z państwami sąsiedzkimi i mocarstwami (czytanie tekstu w podręczniku na s.11).

ZADANIE DOMOWE

Ułóż zdania z terminami:

1/ zamach stanu,

2/ zagrożenie zewnętrzne,

3/ ustrój.

 

GEOGRAFIA POLSKI – 14 września 2019

Lekcja 1 – Temat: Nauka geografii – zaproszenie do Polski

 

GEOGRAFIA POLSKI – 21 wrzesnia 2019

Lekcja 2 – Temat: POLSKA ATRAKCYJNYM KRAJEM TURYSTYCZNYM

 

  1. Kogo nazywamy „turystą”? (s.6)
  2. Dlaczego zagraniczni turyści odwiedzają Polskę?

Napisz jaki był (lub będzie) cel twoich podróży do Polski i jakie miejsca zwiedziłeś lub chciałbyś zwiedzić? [na podstawie lektury tekstu s.8]

  1. Ćwiczenie 1 / str.9 [pisemnie na lekcji]

 

ZADANIE DOMOWE

Ćwicz.2/strona 9

 

UWAGI NAUCZYCIELA PO LEKCJACH z 21 września:

Bardzo proszę Rodziców o dopilnowanie, by uczniowie ćwiczyli w domu (20 minut dziennie) czytanie polskich tekstów (ksiązki, internet , prasa polska).

Ósma klasa to ostatni rok nauki w szkole podstawowej „OGNIWA”. Program nauczania  jest tak skonstruowany, że uczeń tej klasy musi wykazywać się biegłością w czytaniu tekstu polskiego.

 

HISTORIA POLSKI – 14 września 2019

Lekcja 1 – Temat: II RZECZPOSPOLITA – KŁOPOTY MŁODEJ DEMOKRACJI

 

  1. Wprowadzenie do tematu (rozbiory, okoliczności odzyskania niepodległości jesienią 1918 roku, rola Józefa Piłsudskiego).
  2. Fragment tekstu „Kłopoty młodej demokracji” (s. 8).

 

HISTORIA POLSKI – 21 września 2019

Lekcja 2 – Temat: JÓZEF PIŁSUDSKI – TWÓRCA LEGIONÓW POLSKICH I AUTOR ZAMACHU MAJOWEGO (1926r.).

 

1/ Wspomnienie Aleksandry Piłsudskiej, żony Józefa Piłsudskiego. Rozmowy z mężem na temat przewrotu majowego [czytanie na głos i analiza teksty s. 9]

2/ „Sanacja” (odnowa moralna) – ograniczenie demokracji w II Rzeczpospolitej.

3/ ćwiczenie 3/str. 18

 

ZADANIE DOMOWE

Znajdź w internecie informacje o ilości ofiar (zabici i ranni) w zamachu majowym marszałka Józefa Piłsudskiego w 1926 roku.

 

 

UWAGI NAUCZYCIELA PO LEKCJACH z 21 września:

Przypominam, że zgodnie z ustaleniami zebrania nauczyciela, rodziców oraz uczniów z dnia 14 września 2019 r. uczniowie, którzy przynoszą do szkoły telefony komórkowe mają je kłaść ekranem do blatu ławek szkolnych i korzystać z tych urządzeń na polecenie nauczyciela. Generalnie klasa dostosowuje się do tych ustaleń, jednak niektórzy uczniowie… mają w tej kwestii „krótką pamięć”.