Klasa 8

Wychowawca: Ryszard Druch

Tel:  609-532-3676

E-mail:


Wiadomość dla RODZICÓW UCZNIÓW KLASY 8:
W sobotę 23 pażdziernika 2021 r. o godz. 13:03 w cafeterii Polskiej Szkoły “OGNIWO” odbędzie się 15-minutowe zebranie wychowawcy klasy Ryszarda Drucha z rodzicami uczniów. Ze względu na wagę tematów spotkania obecność wielce wskazana!

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów klasy VIII Polskiej Szkoły “Ogniwo”,
W sobotę 16 października 2021 r. o godz. 13:05 odbędzie się zebranie Ryszarda Drucha – wychowawcy i nauczyciela klasy – z rodzicami uczniów. Bardzo proszę o obecność, zebranie nie potrwa dłużej niż 10-15 minut.
Ryszard Druch 

OGNIWO 2021-2022

KLASA 8 – Historia Polski

10-16-2021

Lekcja 5 – Temat: BIEDA I OSIĄGNIĘCIA II RZECZYPOSPOLITEJ (1918 – 1939).

[s. 13-16]

Metoda: praca z podręcznikem i internetem, analiza slajdów.

 

1/ Bieda na polskiej wsi i w miastach [pogadanka + internet + slajdy]

a/ 70% mieszkańców na wsi, 30% ludności w miastach (uczniowie wykonują wykres graficzny),

b/ bezrobocie,

c/ analfabetyzm.

[Wyszukaj w „Słowniczku” (s. 160 – trzy słowa powiązane ze słowem „bieda”]

 

2/ Sztuka, literatura, teatr.

[Podziel kartkę pionowo na 3 części: „Sztuka – Literatura – Teatr/Film” i wpisz w nie nazwiska twórców/artystów] – s. 13-15.

 

3/ Nauka [s.15].

a/ matematycy [Stefan Banach, …… Ulam],

b/ kryptolodzy i złamanie szyfru „Enigmy”.

 

Zadanie domowe: Wykonaj tabelę z 4 polskimi osiągnięciami technicznymi lat 1918 – 1939.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021-2022

OGNIWO 2021-2022

KLASA 8 – Geografia Polski

 

10-16-2021

Lekcja 5Temat: POBRZEŻA POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE [s. 14 – 21].

Metoda: praca z podręcznikiem i mapą.

 

1/ Mapa fizyczna i kierunki świata. Czytanie mapy.

a/ Co pokazuje „mapa fizyczna”? [= ukształtowanie/wysokość terenu n.p.m., miasta, drogi, kształt morza, rzek i granic państw],

b/ północ (North),

c/ południe (South),

d/ zachód (West),

e/ wschód (East).

2/ Czym jest „pobrzeże”? [= pas lądu graniczący z morzem].

3/ Krainy geograficzne:

a/ Pobrzeże Szczecińskie (Nizina Szczecińska),

b/ Pobrzeże Słowińskie,

c/ Pobrzeże Kaszubskie,

d/ Żuławy Wiślane. [Co to jest depresja?………]

 

Zadanie domowe: Ćwicz. 1/s.21.


OGNIWO – 10-2-2021

KLASA VIII – JĘZYK POLSKI (gramatyka)

Lekcja 3 – Temat: CZEŚCI MOWY (ćwiczenia + test).

KLASA VIII – Historia Polski

Lekcja 3 – Temat: ZAMACH MAJOWY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (1926).


OGNIWO Klasa VIII – 9-25-2021

Język polski (GRAMATYKA)

LEKCJA 2 – Temat: Z CZĘŚCIAMI MOWY ZA PAN BRAT (ćwiczenia).

KLASA VIII – Historia Polski

Lekcja 2 – Temat: II RZECZPOSPOLITA – KŁOPOTY MŁODEJ DEMOKRACJI (s. 8 i 10-11).


OGNIWO Klasa VIII 9-18-2021

JEZYK POLSKI (gramatyka)

LEKCJA 1 – Temat: CZEŚCI MOWY (powtórzenie wiadomości).

KLASA VIII – Historia Polski

Lekcja 1 – Temat: WIEK XIX – CZAS ZABORÓW I BRAKU NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLAKÓW