Klasa 8 2021/2022


Rodzice i uczniowie klasy VIII,
przypominam, że pracą końcową z języka polskiego jest wypracowanie (minimum 1 strona napisana na komputerze) na temat “Moja nauka w Polskiej Szkole “Ogniwo”).
Uczniowie, którzy chodzili do naszej szkoły tylko rok piszą o tym właśnie roku, uczniowie z dłuższym stażem uwzględniają w wypracowaniu kilkuletnia naukę.
Prace muszą być dostarczone wychowawcy klasy do 7 maja 2022 r.
Proszę Rodziców o poinformowanie mnie o kontynuowaniu nauki przez córkę/syna w liceum w roku szkolnym 2022/2023 ponieważ w czasie wakacji “Ogniwo” musi zamówić odpowiednią ilość podręczników.

3/26/22
JĘZYK POLSKI:
Temat: IGA ŚWIĄTEK POLSKA GWIAZDA ŚWIATOWEGO TENISA (czytanka i ćwiczenia).
HISTORIA POLSKI:
Temat: SOWIETYZACJA POLSKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ.
GEOGRAFIA POLSKI:
KOTLINY PODKARPACKIE.
UWAGA:
Uczniowie, którzy nie pisali sprawdzianu z historii Polski (temat: “II wojna światowa“, materiał w podręczniku historii na str. 22-42) będą mogli zdać ten sprawdzian za pomocą aplikacji ZOOM w piątek 1 kwietnia 2022 r. (to nie jest żart Prima Aprilisowy!!!) o godzinie 19:00.
Należy połaczyć się z nauczycielem dokładnie o wskazanej godzinie wybierając numer ZOOM: 466-742-8253.

3/12/22
Język polski:
“NASTOLATKI I BON TON” – czytanka i ćwiczenia gramatyczne.
Historia Polski:
Omówienie wyników sprawdzianu pisemnego “II wojna światowa”.
Historia Polski:
POLSKA POZOSTAJE POD WPŁYWAMI ZSRR – REFERENDUM (1946) i “WOLNE” WYBORY (1947).
Uwaga UCZNIOWIE/RODZICE
W sobotę 26 marca 2022 r.uczniowie, którzy nie pisali sprawdzianu “II wojna światowa) z historii Polski (podręcznik ss. 22-42) muszą uzgodnić z nauczycielem sposób jego zaleczenia. Ocena ze sprawdzianu ma znaczenie przy ocenie całorocznej!!!

3/5/22
Język polski
Historia Polski: WOJNA ROSJI Z UKRAINĄ 2022 – DLACZEGO DO NIEJ DOSZŁO?
Język polski: CZYTANKA ANNY WITKOWSKIEJ “ZACZĘŁO SIĘ W PANNIE MARII”.
Geografia Polski: KOTLINY PODKARPACKIE.
 
W sobotę 13 marca 2022 przeprowadzę test z historii Polski “Polska w czasie II wojny światowej”.
Należy powtórzyć wiadomości zawarte w podręczniku na str. 22-42. 
 
RODZICE I UCZNIOWIE kl. VIII
Zapraszam w niedzielę 13 marca 2022 r. o godz. 17:00 do Viva Dance Studio przy 1891 Brunswick Pike w Lawrenceville, NJ, gdzie organizuję 188. Filmowy Salon Druch Studio Gallery. Obejrzymy film dokumentalny “GODSPEED. LOS POLACOS!” Adama Nawrota i Sonii Szczesnej, który opowiada o odkryciu przez polskich studentów-kajakarzy najgłębszego wąwozu świata Rio Colca w Peru. Dokument kazuje nie tylko niesamowity wyczyn Polaków, ale i czasy “Soldarności” i stanu wojennego w Polsce Ludowej (uczniowie mają ten okres w programie historii Polski!) Film zdobył już 13 nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych. Po filmie poczęstunek i spotkanie z twórcami filmu oraz podróżnikiem Jerzym Majcherczykiem – jednym z bohaterów filmu. Bilety wstępu dla dorosłych po 20$, uczniowie “Ogniwa” wstęp wolny!!! Rezerwacja miejsc: tel. 609-532-3676.

27 listopada 2021
JEZYK POLSKI:
Temat: “TUŁACZE DZIECI” – OPOWIEŚĆ HANKI ORDONÓWNY (s. 49-51)
1/ Kim była Hanka Ordonówna?
2/ Czytanka.
JEZYK POLSKI:
Temat: “TUŁACZE DZIECI” – opowieść Hanki Ordonówny – ćwiczenia.
Zadanie domowe:
Przygotować się do sprawdzianu (testu) pisemnego z czytanki “U legionistów w Reggio” (ss.6-7) oraz z czytanki “Piłsudski w Sulejówku” (ss.16-17), który odbędzie się 11 grudnia 2021 r.
HISTORIA POLSKI:
Temat: SZKICOWNIK WIĘŹNIA OBOZU ZAGŁADY (KL Auschwitz).
1/ Zagłada Żydów (holokaust) i Polaków w czasie II wojny światowej
a/ ponad 6 000 000 ofiar śmiertelnych.
2/ Dzień w obozie (pokaz slajdów i dyskusja).
Zadanie domowe:
Opisz na czym polegała tragedia więźniów KL Auschwitz?
GEOGRAFIA POLSKI:
Temat: NIZINY ŚRODKOWOPOLSKIE – WARSZAWA (ss. 33-35).
1/ Warszawa stolicą Rzeczypospolitej Polskiej.
2/ Najważniejsze zabytki Warszawy.
3/ Słynni warszawiacy.
Zadanie domowe
Napisz dlaczego o Warszawie mówi się “miasto niezwyciężone“?

 


KLASA VIII – JEZYK POLSKI 

Lekcja 11 – Temat: SZLAKIEM NIEPODLEGŁEJ POLSKI – GRA EDUKACYJNA Z OKAZJI 11 LISTOPADA.

Metoda: praca w grupach nad urządzeniem wystawy pamiątek historycznych.

 

 1. RZECZYPOSPOLITA POD ZABORAMI (1795-1918).

1/ Pamiątki z zaboru rosyjskiego,

2/ Pamiątki z zaboru austriackiego,

3/ pamiątki z zaboru pruskiego.

 1. POLSKA NIEPODLEGŁA – II RZECZPOSPOLITA (1918 – 1939).

1/ Pamiątki osobiste (fotografie, przedmioty codziennego użytku)

2/ Dokumenty osobiste,

3/ Pamiątki wojskowe,

4/ Polonia w walce o niepodległość Polski.

III. II WOJNA ŚWIATOWA (1939-1945)

1/ Okupacja niemiecka w Polsce,

2/ Agresja ZSRR na Polskę (17 września 1939),

3/ Powstanie Warszawskie 1944,

4/ Wojsko Polskie na Zachodzie.

 

[Uczniowie podzieleni na 3 grupy wyszukują napisy stosowne do obiektów, które mają wybrać do swojej mini-wystawy. Obiekty bez podpisów uzupełniają karteczkami z napisami wykonanymi własnoręcznie].

 

ZADANIE DOMOWE:

Napisz przemówienie do grupy widzów oglądających mini-wystawę przygotowaną przez twoją grupę..


Geografia Polski
11-13-2021
Lekcja 9 – Temat: CIEKAWE MIASTA WIELKOPOLSKI (s. 26-27)
Metoda: praca z podręcznikiem, mapą i internetem.
 1. Gdzie leżą i z czego słyną:
1/ Poznań,
2/ Kórnik,
3/ Rogalin,
4/ Konin,
5/ Kłodawa?
[Uczniowie czytają samodzielnie podręcznik na s. 26-27 po czym zapisują przy każdym mieście jego położenie na mapie Polski np. „POZNAŃ – stolica Wielkopolski położona na zachód od granicznego Kostrzynia nad Odrą”].
 
[Uczniowie grupują wymienione miasta wg jakiejś charakterystycznej cechy np. zabytki średniowiecznej (romańskiej, gotyckiej) czy renesansowej architektury.
Następnie pod kierunkiem nauczyciela szukają w internecie informacji określających cechy charakterystyczne architektury gotyku i renesansu (np. ratusz w Poznaniu].
Na koniec zajęć nauczyciel wyjaśnia znaczenie przedrostka „neo” w terminach określających styl w architekturze, malarstwie (szerzej – w sztuce).
OGNIWO 2021-2022 – 11-6-2021
KLASA VIII – HISTORIA POLSKI – Lekcja 9 – Temat: SZLAKIEM NIEPODLEGŁEJ POLSKI – GRA EDUKACYJNA Z OKAZJI 11 LISTOPADA.
Metoda: praca w grupach nad urządzeniem wystawy pamiątek historycznych.
 1. RZECZYPOSPOLITA POD ZABORAMI (1795-1918).
1/ Pamiątki z zaboru rosyjskiego,
2/ Pamiątki z zaboru austriackiego,
3/ pamiątki z zaboru pruskiego.
 1. POLSKA NIEPODLEGŁA – II RZECZPOSPOLITA (1918 – 1939).
1/ Pamiątki osobiste (fotografie, przedmioty codziennego użytku)
2/ Dokumenty osobiste,
3/ Pamiątki wojskowe,
4/ Polonia w walce o niepodległość Polski.
III. II WOJNA ŚWIATOWA (1939-1945)
1/ Okupacja niemiecka w Polsce,
2/ Agresja ZSRR na Polskę (17 września 1939)
3/ Powstanie Warszawskie 1944
4/ Wojsko Polskie na Zachodzie
11/6/21
HISTORIA POLSKI   –   
Lekcja 8 – Temat: POLSKA ZAATAKOWANA 17 WRZEŚNIA 1939 PRZEZ ZSRR.
Metoda: praca z podręcznikiem, mapą i materiałami ilustracyjnymi.
I/ Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) – państwo komunistyczne.
[uczniowie szukaj w sieci podstawowych informacji o ZSRR i Stalinie]
 1. 7 XI 1917 roku – obalenie cara Mikołaja II przez rewolucję bolszewików (WKPb) Lenina (Włodzimierz Ijicz Ulianow),
 2. Stalin (Józef Dżugaszwili)
II/ Tajny „Układ Ribbentrop – Mołotow” (23 sierpnia 1939 r.)..
Jak III Rzesza i ZSRR zadecydowały o losie Polski w 1939 r.?
 [Tekst na s. 26 – uczniowie czytają i zapisują w zeszytach:]
1/ Podział Polski na strefę interesów III Rzeszy oraz strefę interesów ZSRR (linia rzek: Narew-Wisła-San).
Drugi punkt, bezpośrednio dotyczący Polski, brzmiał następująco: “W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRS przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia“.
III/ „Cios w plecy” – agresja ZSRR na Polskę 17 IX 1939 r.
[Podręcznik s.25]
[Fot. S. 25 – defilada niemiecko-rosyjska w Brześciu]
Próba pomocy Polsce ze strony Polonii w USA [s.27].
IV/ Koniec kampanii wrześniowej Polaków.
1/ 17 września 1939 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki, Naczelny Wódz Edward Śmigły-Rydz i premier RP Felicjan Sławoj Składkowski wraz z rządem uciekają do Rumunii (internowanie),
2/ kapitulacja Warszawy (28 IX 1939 r.)
2/ niewola żołnierzy polskich
Zadanie domowe: ćwicz.1/str.29

KLASA VIII – JĘZYK POLSKI   
Lekcja 9 – Temat: STEFAN STARZYŃSKI – NIEZŁOMNY PREZYDENT WARSZAWY (s. 27-38).
Metoda: praca z podręcznikiem
 
I/ Zanim przeczytasz – ćwiczenia
[s.27 – uczniowie wykonują ćwicz., nauczyciel sprawdza]
 
II/ Czytanka Anny Siek „Niezłomny Prezydent Warszawy”.
Niezłomny = bardzo odważny, nieugięty, niezwyciężony…
[Po przeczytaniu czytanki (s. 28-29) uczniowie wykonują ćwicz. 1/str.29, ćwicz.9/str.32]

11-6-2021

KLASA VIII – JĘZYK POLSKI – gramatyka  
Lekcja 10 – Temat: PRZEMÓWIENIE (s. 36 – 38).
Metoda: praca z podręcznikiem
 
I/ Czym jest „przemówienie”?
[s.36 – uczniowie czytają definicję „przemówienia”]
[nauczyciel czyta przykładowe przemówienie ze s.36-37]
II/ Ćwiczenia
[ćwicz. 1/str.37]
[ćwicz. 2/str. 37-38]
Zadanie domowe:
Napisz przemówienie (ćwicz. 3/str.38).

KLASA VIII – Geografia Polski

11-6-2021

Lekcja 8Temat: POJEZIERZE WIELKOPOLSKIE (s. 22-27)

Metoda: praca z podręcznikiem, mapą i internetem.

 

 1. Charakterystyka Wielkopolski.

[podręcznik s.25]

Wielkopolska to pojezierze o niewielkiej ilości jezior.

 

 1. Szlak Piastowski

Poznań – Gniezno (!) – Biskupin – Żnin – Mogilno – Strzelno – Kruszwica (Mysia Wieża).

[Uczniowie czytają tekst na s.25-26 i zapisują w zeszycie nazwy miast i ich atrakcje turystyczne. Potem opowiadają o tym klasie]

 

III.  Biskupin

[na podstawie informacji z podręcznika (s.26] oraz internetu uczniowie opisują pisemnie wygląd budowli w osadzie Biskupin]

 

 1. Gdzie leżą i z czego słyną: Poznań, Kórnik, Rogalin, Konin i Kłodawa?

[uczniowie czytają podręcznik na s. 26-27 i wykonują mapkę.

 

Zadanie domowe: ćwicz. 3/str.29.


10-31-2021

KLASA 8 – HISTORIA POLSKI   –   Lekcja 7 – Temat: WOJNA OBRONNA POLSKI 1939 ROKU.

Metoda: praca z podręcznikiem, mapą i materiałami ilustracyjnymi.

I/ Napaść III Rzeszy na Polskę 1 września 1939 r.

[uczniowie czytają samodzielnie tekst „Zaskakująca napaść” i zapisują w zeszytach np. punkty:]

 1. Żądania Hitlera wobec Polski (oddanie Niemcom Wolnego Miasta Gdańsk, eksterytorialna (niemiecka) autostrada przez Pomorze do Prus.
 2. Atak z Morza Bałtyckiego (pancernik „Schleswig-Holstein”) na Westerplatte.
 3. Atak lotnictwa (Luftwaffe) na cele wojskowe i cywilne.
 4. Atak wojsk lądowych (Wermacht) z 3 kierunków (piechota, czołgi, samochody pancerne, armaty).
 5. Atak wojsk Słowacji z południa.

II/ Polska bez pomocy sojuszników.

 1. Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Hitlerowi i nie atakują III Rzeszy.

 [tekst w ramce s. 23].

III/ Bohaterska obrona Polaków.

 1. Obrona Westerplatte (187 polskich żołnierzy broni się tydzień, dowódca mjr Henryk Sucharski).

[tekst „Bohaterski opór” i fot. na s. 23]

 1. Bitwa nad Bzurą (największa bitwa Polaków w wojnie obronnej 1939].

[tekst i fot. na s. 25 oraz mapka na s.24]

 

Zadanie domowe:

Zapoznaj się z fragmentem książki „Mity kampanii wrześniowej” (s.24) tak, byś umiał(ła) opowiedzieć o nich w klasie.


OGNIWO 2021/2022 – KLASA 8 – Geografia Polski

10-30-2021

Lekcja 7Temat: POJEZIERZA POLSKIE (s. 22-27)

Metoda: praca z podręcznikiem, mapą i internetem.

 

 1. Podstawowe informacje.

[podręcznik s.22-23]

Uczniowie otrzymują mapkę konturową Polski na której maja zaznaczyć  ciekawostki geograficzne.

Skąd się wzięła duża liczba jezior na polskich pojezierzach?

 

 1. Pojezierze Pomorskie (s.24).

1/ Pelplin (Biblia wydrukowana przez Gutenberga – ruchome czcionki, inicjał).

 

III.  Pojezierze Mazurskie (s.24-25).

1/ Olsztyn – stolica Mazur,

2/ Grunwald (bitwa polsko-krzyżacka 1410 r.),

3/ Toruń – miasto Kopernika i pierników,

4/ Wilczy Szaniec w Gierłoży k/Kętrzyna,

5/ Kanał Ostródzko-Elbląski.

 

Zadanie domowe: Umieść ciekawostki geograficzne (s.23) na otrzymaną mapkę konturową Polski.


OGNIWO 2021-2022 – 31-10-2021

KLASA 8 – JĘZYK POLSKI   

Lekcja 7 (2 godziny) – Temat: IMIESŁOWY PRZYSŁÓWKOWE. (22-27)

Metoda: praca z podręcznikiem

 

I/ Czym są imiesłowy przysłówkowe?

[tekst na str. 22 i regułka gramatyczna – zapisać ją wraz z wykresem graficznym w zeszycie!]

 

Partykułę nie z imiesłowami przysłówkowymi piszemy oddzielnie!!!

Mama nie patrząc na syna uśmiechnęła się.

Nie naprawiwszy monitora chciał wysłać wiadomość.

 

II/ Ćwiczenia.

 1. Ćwicz. 1, 2, 3 na str. 23
 2. Ćwicz. 4/str.24, 6 i 7/str. 25-26
 3. Dla ambitnych: ćwicz. 5/ str. 24
 4. Dla ambitnych: ćwicz. 8/ str.26

 

Zadanie domowe: ćwiczenia 1 i 2/str.27.


 

OGNIWO 2021-2022

KLASA 8 – HISTORIA POLSKI

Lekcja 6 – Temat: EUROPA MIĘDZYWOJENNA (1918 – 1939).

Metoda: praca z podręcznikiem, mapą i materiałami ilustracyjnymi.

I/ Wojna i jej rodzaje:

a/ wojna zaczepna:

– agresja (napad), aneksja, okupacja,

b/ wojna obronna.

II/ Europa po I wojnie światowej (11 listopada 1918 r. kapitulacja Niemiec pod Paryżem):

1/ Traktat Wersalski (1919) i jego postanowienia wobec Niemiec: [uczniowie szukają informacji w internecie]:

a/ obowiązek odszkodowań wojennych Niemiec – 132 mld marek (33 mld $), 3% PKB Niemiec przez 50 lat (!),

b/ demilitaryzacja Nadrenii, c/ armia tylko 100 000, d/ odebranie kolonii, e/ nowe granice,

d/ plebiscyt na Śląsku i Mazurach, e/ Wolne Miasto Gdańsk.

2/ geneza nowych koncepcji państw w Europie – faszyzm i nazizmu,

a/ Włochy – Mussolini,

b/ Niemcy – Hitler – NSDAP („Mein Kampf” Hitlera) – III Rzesza (1933 – 1945).

 

III/ Ideologia III Rzeszy Adolfa Hitlera (kanclerz – szef rządu):

a/ III Rzesza państwem tysiącletnim,

b/ Niemcy (rasa aryjska) rasą panów z „przestrzenią życiową”,

c/ grupa narodowościowa Żydów głównym powodem niepowodzeń Niemiec,

d/ konieczność eliminacji (eksterminacji = zagłady) Żydów i mniejszości, zamiany innych ras (Polaków itp.) w niewolników III Rzeszy.

 

Zadanie domowe.

Wyjaśnij pojęcia:

1/ aneksji Czechosłowacji,

2/ „Anschlus” Austrii.

 

OGNIWO 2021-2022

KLASA 8 – Geografia Polski

 

10-23-2021

Lekcja 6Temat: MIASTA POBRZEŻY POŁUDNIOWOBAŁTYCKICH (s. 18-21)

Metoda: praca z podręcznikiem i mapą.

 

1/ Geneza miast – trochę historii i współczesność.

[wprowadzenie nauczyciela z pytaniami do uczniów]

 

2/ Polskie porty: Szczecin – Gdańsk – Gdynia. Podobieństwa i różnice (s.18-20).

3/ Sopot,

 1. Malbork i Frombork, [uczniowie kierunkowani pytaniami nauczyciela określają z czego sa słynne te dwa miasta].

 

Zadanie domowe: Rozwiąż krzyżowkę na s.21

 

 

OGNIWO 2021-2022

KLASA 8 – Historia Polski

10-16-2021

Lekcja 5 – Temat: BIEDA I OSIĄGNIĘCIA II RZECZYPOSPOLITEJ (1918 – 1939).

[s. 13-16]

Metoda: praca z podręcznikem i internetem, analiza slajdów.

 

1/ Bieda na polskiej wsi i w miastach [pogadanka + internet + slajdy]

a/ 70% mieszkańców na wsi, 30% ludności w miastach (uczniowie wykonują wykres graficzny),

b/ bezrobocie,

c/ analfabetyzm.

[Wyszukaj w „Słowniczku” (s. 160 – trzy słowa powiązane ze słowem „bieda”]

 

2/ Sztuka, literatura, teatr.

[Podziel kartkę pionowo na 3 części: „Sztuka – Literatura – Teatr/Film” i wpisz w nie nazwiska twórców/artystów] – s. 13-15.

 

3/ Nauka [s.15].

a/ matematycy [Stefan Banach, …… Ulam],

b/ kryptolodzy i złamanie szyfru „Enigmy”.

 

Zadanie domowe: Wykonaj tabelę z 4 polskimi osiągnięciami technicznymi lat 1918 – 1939.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021-2022

OGNIWO 2021-2022

KLASA 8 – Geografia Polski

 

10-16-2021

Lekcja 5Temat: POBRZEŻA POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE [s. 14 – 21].

Metoda: praca z podręcznikiem i mapą.

 

1/ Mapa fizyczna i kierunki świata. Czytanie mapy.

a/ Co pokazuje „mapa fizyczna”? [= ukształtowanie/wysokość terenu n.p.m., miasta, drogi, kształt morza, rzek i granic państw],

b/ północ (North),

c/ południe (South),

d/ zachód (West),

e/ wschód (East).

2/ Czym jest „pobrzeże”? [= pas lądu graniczący z morzem].

3/ Krainy geograficzne:

a/ Pobrzeże Szczecińskie (Nizina Szczecińska),

b/ Pobrzeże Słowińskie,

c/ Pobrzeże Kaszubskie,

d/ Żuławy Wiślane. [Co to jest depresja?………]

 

Zadanie domowe: Ćwicz. 1/s.21.


OGNIWO – 10-2-2021

KLASA VIII – JĘZYK POLSKI (gramatyka)

Lekcja 3 – Temat: CZEŚCI MOWY (ćwiczenia + test).

KLASA VIII – Historia Polski

Lekcja 3 – Temat: ZAMACH MAJOWY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (1926).


OGNIWO Klasa VIII – 9-25-2021

Język polski (GRAMATYKA)

LEKCJA 2 – Temat: Z CZĘŚCIAMI MOWY ZA PAN BRAT (ćwiczenia).

KLASA VIII – Historia Polski

Lekcja 2 – Temat: II RZECZPOSPOLITA – KŁOPOTY MŁODEJ DEMOKRACJI (s. 8 i 10-11).


OGNIWO Klasa VIII 9-18-2021

JEZYK POLSKI (gramatyka)

LEKCJA 1 – Temat: CZEŚCI MOWY (powtórzenie wiadomości).

KLASA VIII – Historia Polski

Lekcja 1 – Temat: WIEK XIX – CZAS ZABORÓW I BRAKU NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLAKÓW