Klasa 7

Wychowawca: Ryszard Druch

tel: 609-532-3676;
email:


 

 

Klasa VII – tematy lekcji  5 stycznia 2019 r.

 

  1. GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO

Temat:  ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE.

 

Zadanie domowe: strona 51, ćwiczenie 4

 

  1. JĘZYK POLSKI (czytanki)

Temat:  MIKOŁAJ KOPERNIK – WIELKI POLSKI ASTRONOM (1473 – 1543)

 

Zadanie domowe: strona 59, pytanie – Wyjaśnij czym się zajmował Mikołaj Kopernik?

 

  1. HISTORIA POLSKI

Temat:  POLACY NA EMIGRACJI PO POWSTANIU LISTOPADOWYM 1830 – 1831 r. – FRYDERYK CHOPIN i JULIUSZ SŁOWACKI.

 

  1. GEOGRAFIA POLSKI

Temat: KLIMAT POLSKI.

 

 

UWAGI NAUCZYCIELA:

A/ W sobotę 12 stycznia 2019 r. na lekcji gramatyki polskiej przeprowadzony zostanie pisemny test sprawdzający wiedzę z tego przedmiotu.


Zajęcia 8 grudnia 2018 roku

Zadanie domowe:

Język polski (gramatyka):

strona 45, ćwiczenie 2 i 3

Język polski (czytanki):

strona 47, ćwiczenie 1

 

12-8-18 Spotkanie z Mikołajem

12-

 

8-

 


Drodzy uczniowie, rodzice,
Zapraszamy wszystkiich uczniów “Ogniwa” na darmową wycieczkę do AKWARIUM W BALTIMORE, która odbędzie się 14 kwietnia (niedziela), 2019. Szkoła pokryje koszty przejazdu i wstępu dla wszystkich uczniów szkoły “Ogniwo”. Wszystkie dzieci zaczynając od przedszkola do klasy 6, muszą jechać pod opieką osoby dorosłej (rodzic czy znajomy który weźmie odpowiedzialność za dziecko podczas wycieczki).

Dla towarzyszących dzieciom rodziców/dziadków czy znajomych osób, koszt przejazdu będzie wynosił $30, plus koszt wstępu do akwarium $31.95 (4D film za dodatowe $5). Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa dzieci i Państwa do 17 listopada, 2018.

Autobusy muszą by zarezerwowane do 17 listopada z 50% depozytem  (wczesna rezerwacja jest gwarancją transportu do Baltimore), serdecznie więc prosimy o deklarowanie się w sekretariacie szkolnym z liczbą osób towarzyszących dzieciom i bezwrotną opłatą $30 od osoby na koszt przejazdu.

Opłatę za wstęp będziemy zbierali w póżniejszym czasie. Dziękujemy!


Klasa VII – tematy lekcji  z 29 września 2018 roku

 

  1. GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO

Temat:  Odmiana rzeczowników typu: dworzanin, Amerykanin.

 

  1. CZYTANKI

Temat: Z historii telewizji.

 

  1. HISTORIA POLSKI

Temat: Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (hymn Polski).

ZADANIE DOMOWE

Wybierz dwa słowa z tekstu hymnu Polski i ułóż z każdym z nich zdanie.

 

  1. GEOGRAFIA POLSKI

Temat: Podział administracyjny Polski.

 

 

 


Klasa VII – tematy lekcji z 19 września 2018 roku

1. GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO
Temat: Odmiana czasownika przez osoby, liczby i czasy. Czas przyszły prosty i złożony.
Zadanie domowe: Str. 5/ ćwicz. 1

2. CZYTANKI
Temat: Z historii książki.

3. HISTORIA POLSKI
Temat: Legiony generała Henryka Dąbrowskiego.

4. GEOGRAFIA POLSKI
Temat: Położenie geograficzne Polski w Europie.

UWAGI i ZALECENIA NAUCZYCIELA

a/ zakupiłem uczniom zeszyty w których powinni zapisywać tematy WSZYSTKICH lekcji ze WSZYSTKICH 3 przedmiotów (cienkie i małe zeszyciki są niewskazane!!!)