Klasa 6

Wychowawca: Monika Siuda

e-mail:

Rada Rodziców:
Aldona Krzemińska
Beata Hilsberg
Robert Kiszka

Samorząd klasowy:

Przewodnicząca klasy : Julia Modzelewska
Z-ca przewodniczącej:  Scarlett Krzemińska
Sekretarz klasy : Victoria Lubaczewski

Wizyta Mikołaja 12/12/20

11/14/20
Narodowe Swięto Niepodległości w klasie 6

Halloween 2020

9/ 26/2020
Korzystając z ładnej pogody spędziliśmy 45 minut na boisku szkolnym.
Zabawy edukacyjno – ruchowe przyniosły nam dużo radości i rozrywki.

Zadanie domowe na 9/26:
1. Zad 2 str. 51 ( geografia) zadanie powinno być zrobione do 10/3/2020
2. Nauczyć się 1 zwrotki hymnu polskiego str .1 (jezyk polski ) termin do 11/14/2020