Klasa 1A 2022/2023

Wychowawczyni: Ewa Mazanek

e-mail:

tel: 646 – 932 – 1508


Drodzy Pierwszoklasiści, szanowni rodzice. 

Jest mi bardzo milo powitać Was w progach naszej szkoły.  

Właśnie rozpoczął się czas fantastycznej edukacyjnej przygody, zapewniającej poznanie świata i rozwijanie własnych talentów. Będę czuwała, aby odbywało się to w bezpiecznych warunkach i przyjaznej Wam atmosferze.  

W swojej pracy dużą uwagę przywiązuję do dokładności, staranności i pilności, które będą owocowały w późniejszym okresie dziecka. Powodzenia. 

Wychowawczyni  

Ewa Mazanek 

W tej wspólnej przygodzie pomocne będą:

– zeszyt 16 kartkowy w 3 linie

– 2 zatemperowane ołówki

– kredki drewniane i świecowe

– nożyczki

– klej w sztyfcie

– elementarz

– ćwiczenia elementarzowe 


Lekcja: 31 (13.V.23) 

Temat: Dzień Mamy i Taty – akademia.

Praca domowa 

Naucz się czytać „WAKACYJNE RADY NASZEJ PANI” str.100


Lekcja: 30 (6.V.23) 

Temat: Ja i moja rodzina.

 1. Ponownie gościliśmy klasę 1b. Po zajęciu miejsc, wskazanych przez nauczyciela, przystąpiliśmy do sprawdzenia pracy domowej i zebrania kart pracy.
 2. Następnie przypomnieliśmy piosenkę „Sto lat dla Mamy i Taty”, a piosenkę „Dziękuje Mamo, dziękuję Tato staraliśmy się wspólnie dopracować.
 3. Układając puzzle i przyklejając je do kolorowej kartki, zostaliśmy wprowadzeni w temat „Ja i moja rodzina”. Swobodne wypowiedzi pozwoliły na wskazanie rodzinnych powiązań. Staraliśmy się poprawnie używać nazwy rodzinnego pokrewieństwa. Mówiliśmy o okazywaniu szacunku i pomocy starszym i schorowanym członkom rodziny.
 4. Opowiadanie „Najlepszy prezent” było kolejnym tematem do rozmowy o ważnej roli rodziny. Mówiliśmy, dlaczego i za co kochamy rodziców, że w każdej życiowej sytuacji możemy liczyć na ich pomoc i radę. Mówiliśmy, dlaczego i w jaki sposób możemy im pomóc?
 5. Aby uprzyjemnić pobyt i zapomnieć na chwilę o nauce bawiliśmy się w: „Głuchy telefon”, a z piłką w „Kolory” i „Wyścigi rzędów”.
 6. W związku ze zbliżającym się „Świętem Mamy i Taty”, stosując różnorodne techniki plastycznego wyrazu wykonaliśmy laurkę KOCHAMY WAS. Ćwiczeniem w pisaniu było przepisanie z tablicy tekstu wiersza do powstałej laurki.
 7. Kończąc dzień wykonywaliśmy zadania na kartach pracy: zaznacz, kto jest radosny; połącz w pary; kogo jest więcej – pokoloruj okienka; odszukaj i pokoloruj brakujące litery w wyrazach; rysuj po śladzie; napisany wyraz utwórz zamalowując odpowiednie litery; labirynty; policz członków rodziny i zamaluj odpowiednią ilość kwadratów; zaznacz, kogo jest więcej w danej grupie. Ponieważ każdy z nich miał inną kartę, z zainteresowaniem i chęcią wykonywał zadania. Każdy z nich też chciał otrzymać następną, ale niestety nadszedł czas, musieliśmy się pożegnać i rozejść się do domów.

Praca domowa

 1. Naucz się pięknie czytać str.96.
 2. Naucz się dobrze pisać wyrazy (6) znajdujące się w prawym, górnym rogu str. 96
 3. Ćw. 4 str. 115.
 4. Ćw. 5 str. 116.
 5. Powtarzaj wiersze do uroczystości.

Lekcja 29 (29.IV.22)

Temat: Nadchodzi lato. Zbliżają się wakacje.

1.Dzisiejszy całodniowy pobyt w szkole był inny niż zwykle, ponieważ gościliśmy klasę 1b.

2.Powtórzyliśmy wyrazy ze spółgłoskami miękkimi: ś/si, ć/ci, ń/ni, ź/zi. Przypomnieliśmy ich zasady pisowni: si, ci ni, zi – przed samogłoską – sia, cia, nia, zia,

   ś, ć, ń, ź – przed spółgłoską w wyrazach: śliwka, świeca, ćma, Oleńka, źrebak.

3.Ilustracja ze str. 92 była inspiracją do ćwiczeń w mówieniu. Uczniowie mówili, jaką pogodę ich zdaniem przedstawia ilustracja, po czym poznali tą porę roku, jaka pogoda panuje w tym dniu? Jakie statki pływają po morzu, co robią dzieci, czym się bawią?

4.Poruszyliśmy też temat bezpieczeństwa zabaw podczas wakacji. Mówiliśmy, że należy sprawdzić miejsce, w którym chcemy się bawić, czy jest bezpieczne? Należy poinformować rodziców o naszym wyborze miejsca zabaw.  Bawimy się pod opieką dorosłych. Unikamy kontaktów z nieznajomymi i nie przyjmujemy słodyczy od nieznajomych.

5.Wprowadziliśmy ostatnie litery – ostatnie dwuznaki – spółgłoski miękkie: dzi – dź

6.Wspólnie czytaliśmy zamieszczone podpisy pod obrazkami, na str. 90 i wyrazy w elementarzowym słowniku, na str.91, dokonując analizy dźwiękowej wyrazów:” Madzia – dźwig”, a więc dzieliliśmy je na sylaby, głoski i litery, zaznaczając samogłoski.

7.Czytając zwracaliśmy uwagę na podkreślone cząstki wyrazów, w których występuje spółgłoska miękka

  „dzi”- przed samogłoską (dzieci, dziadek)

  „dź”- przed spółgłoską (dźwig, dźwięk).

8.Pisanie liter przychodziło nam z łatwością, ponieważ elementy tych dwuznaków poznaliśmy na wcześniejszych lekcjach.    Niemniej jednak, aby nasze pismo było estetyczne, kreśliliśmy je i w powietrzu, i na ławce; w dużym i małym formacie; w    ćwiczeniach – po śladzie i samodzielnie – starając się zachowywać jednakowy odstęp między nimi, dbając, aby nasze    pismo było staranne i dokładne.

9.Z sylab tworzyliśmy wyrazy, z których to następnie układaliśmy zdania.

10.Uczestnicząc w szkolnym apelu dowiedzieliśmy się o świętach majowych, a więc:

      1.V. – wstąpienie do Unii Europejskiej (2004r) i Święto Pracy,

      2.V – Dzień Flagi,

 3.V. -uchwalenie Konstytucji i jej ważnej roli w życiu każdego obywatela.  Dowiedziały się, że jest to najważniejszy dokument w Polsce.

 1. Kończąc pobyt w szkole podsumowaliśmy wiadomości o Polsce i jej symbolach narodowych i wykonaliśmy piękne godło.

Praca domowa

 1. Proszę dokończyć ćwiczenia związane z tematem lekcji.
 2. Ćw. 1, 2, str. 105
 3. Czytanka do nauki str.92 (Dla chętnych uczniów dodatkowo tekst str.93)
 4. Uczniowie otrzymali karty pracy. Wypełnione i podpisane proszę, aby nakleili na większą, czerwoną kartkę.

Lekcja 28 (22.IV.23) 

Temat: Lekcja z dzwonkiem, dżemem i dżdżownicami. Poznajemy dwuznak „dz i dż”.

Praca domowa

 1. Proszę dokończyć w zeszycie pracę klasową:

– pionową kreską podzielić na sylaby i określić ich liczbę

– określić liczbę głosek,

– określić liczbę liter (tak, jak robiliśmy to ostatnio).

 1. Nauczyć się czytać czytankę „To dzwonek” str.89
 2. Wyrazy z ramki str.87 proszę pogrupować osobno zdzi dż”, przepisać je do zeszytu zaznaczając dwuznaki kolorem.
 3. Proszę o utrwalenie wierszy na uroczystość.

Lekcja: 27 (15.IV.22) 

Temat: Polskie rzeki – Wisła i Odra. Poznajemy dwuznak „rz”.

Praca domowa

1.Ćw. 1, 2, 3 str.97

2.Czytanka str.84, a dla chętnych i str.85

3.Proszę o przypomnienie wierszyków i tych krótkich i tego dłuższego na majowy, uroczysty apel oraz ćwiczenia na dyktando.


Lekcja: 26 (4.1.23) 


Lekcja: 25 (25.III.23) 

Temat: Wiosna w otoczeniu naszej szkoły. Poznanie dwuznaku „ch”. 

 

Praca domowa 

Czytanka Str. 80 lub 81 – naucz się pięknie czytać wybranego fragmentu (są 3) 

Przypomnij sobie regułkę w żółtej ramce (str.92) – wykonaj ćwiczenie 4 str. 93

Str. 93 – wykonaj wszystkie ćwiczenia z tej strony. 

Proszę o przygotowanie ćw. 3 str.89 na dyktando – 15.IV.23 

Proszę pamiętać o przyniesieniu koszyczków na zbieranie jajeczek w sobotę – 1.IV.


Lekcja 24 (18.III.23) 

Temat: Jesteśmy dumni, bo uczymy się dwóch języków. Przedwiośnie. Poznanie głoski i litery sz, cz, jako jednej głoski składającej się z dwóch liter.  

Praca domowa 

Proszę dokończyć ćwiczenia dotyczące tematu lekcyjnego.

Czytanka str.76 – 77


Lekcja 23 (11.III.23) 

Temat: Dzieci Pana Astronoma. Utrwalenie spółgłosek miękkich ś-si, ć-ci, ń-ni, ź-zi.

Praca domowa

Ćw. 1, 2 str. 85

Proszę nauczyć się czytać str. 72

Proszę o dopilnowanie nauki wierszy na pamięć.

Będziemy mieli zapowiadane, przełożone dyktando – ćw. 4 str.77


Lekcja 22 (4.III.23) 

Temat: Oleńka w cyrku. Poznanie spółgłosek miękkich „ń, ź.”

Praca domowa 

Ćw. 2, 3, 4 str. 81

Czytanka str. 71

Dla chętnych – ćw. 1 str. 81

Proszę o przyniesienie książek z biblioteki oraz o zwrot historyjek obrazkowych.

Zapowiedziane dyktando – przełożone na 18.III. 23


Lekcja: 21 (25.II.23) 

Temat: F. Chopin – Polak znany na całym świecie. Spółgłoski miękkie ś, ć

Praca domowa 

Ćw. 2, 3, str. 77

Elementarz Str. 69 – naucz się pięknie czytać: wyrazów w ramce i jedną z rymowanek na tej stronie.

Ćw. 4 str. 77 – naucz sie pisać. Dyktando – 11.III.23 (03/11/23)

Karty pracy (otrzymali chętni uczniowie) –wyrazy z głoską „ś, ć”.


Lekcja: 20 (18.II.23)
Temat: Przedwiośnie. Spółgłoski miękkie ni, zi.  
 
Praca domowa 
Ćw. 2, 3, 4, 5 str. 73
Do nauki czytania sylaby i wyrazy ze str. 66
Ćw. 6 str. 73 proszę poćwiczyć na dyktando – 4.III.23

Lekcja 19 (11.II.23)  

Temat: Zabawy ze spółgłoskami miękkimi „si, ci”. Legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”.  

 

Praca domowa  

Ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 69 

Proszę nauczyć się czytać sylab i wyrazów str.64  

Bardzo dziękuję Państwu za pomoc w zorganizowaniu klasowych Walentynek i wszystkim tym, którzy indywidualnie, z serca obdarowali wszystkich naszych uczniów oraz mnie prezentami. 


Lekcja 18 (4.II.23) 

 

Temat: Jak spędzać czas wolny.

Praca domowa

Ćw. 1, 2, 3, 4 str. 61
Proszę nauczyć czytać sylab miękkich ze str. 60
W sobotę (11.II. 23), będziemy obchodzić w klasie Walentynki. Uczniowie będą mogli obdarować się wzajemnie kartkami, czymś słodkim lub drobnym upominkiem – np. maskotką.

Bardzo proszę o sprawdzenie w piątek przyborów: nożyczki, klej, gumka, zatemperowany ołówek i kredki, zeszyt.


Lekcja 17 (28.I.23) 

Temat: Wpływ sportów zimowych na zdrowie dziecka.

 
Praca domowa
Wklejone pory roku – proszę, aby uczniowie pokolorowali zgodnie z kolorytem danej pory.
Ćw. 2, 3, 4 str. 65
Zalecam codzienne 25 minutowe czytanie.
Nauka czytania str. 61
Znajomość pór roku według kolejności: wiosn, lato, jesien, zima.

Lekcja 16     (21.I.23) 

Temat: Dzień Babci i Dziadka.

 

Praca domowa 

1.Ćw. 5 str. 56 (I-sza część) – proszę przepisać od klasowego zeszytu: 

– linijka odstępu od poprzedniej pracy (cokolwiek było wykonywane wcześniej), 

-na środku piszemy: W domu  

(pismem pisanym, we właściwych liniach, łącząc prawidłowo litery) 

-pod spodem, przepisać pierwsza część ćwiczenia. 

2. Czytanka – pozostaje ta sama.

3. Ćw. 2 str. 57 – dyktando 28.I.23


Lekcja 14 (7. I. 23) 

Temat: Nowy Rok. Poznanie liter H,h – Z,z. 

Praca domowa:

Czytanka str. 54 – 55

Karta pracy, którą rozdałam uczniom  z nowymi literami H,h – Z,z. W dwóch dolnych linijkach proszę wpisać kilka wyrazów z ramki ze str.53 – elementarz.

W tekście – elementarz str.55, część 1 (górna) – czerwonym kolorem, pętelką (kółeczkiem) zaznaczyć proszę wszystkie samogłoski.


Lekcja 13 (17.XII.22) 

Temat: Bożonarodzeniowe tradycje. 
Dziękuję „Klasowemu Mikołajowi” za życzenia, prezent i piękny świąteczny bukiet oraz wszystkim, od których indywidualnie otrzymałam życzenia z upominkami.  

Zyczę Państwu, 

Aby świąteczny klimat, ciepłych, rodzinnych świąt był radosnym dla Was czasem. 

 

Praca domowa  

W kilku zdaniach (3 – 4) opowiem, co otrzymałam / łem w szkolnym prezencie. 

Ćw.1, 3, 4 str. 49 

Zalecam codzienne, 20 minutowe czytanie, str. 50 – 51.

Przypominam, że po świątecznej przerwie ponownie spotykamy się 7.I. 2023 i w tym dniu, po lekcjach wezmę ćwiczenia do sprawdzenia.


Lekcja 12 (10.XII.22) 

Temat: Nadchodzi zima.

 

Praca domowa 

Ćw. 1, 2, str. 45, 4 str.45 – po przerwie świątecznej – dyktando 7 stycznia 2023 

Zalecam codzienne 20 minutowe czytanie, str. 46 – 47. 

Na ocenę proszę wybrać str. 46 lub 47. 

W sobotę (17.XII.22) mamy „szkolną Wigilię”, a także spotkanie z Mikołajem, z którym zrobimy klasowe zdjęcie. Bardzo proszę ubrać dzieci „świątecznie”. Dziękuję. 


Lekcja 12/3/22.                                    

Powitanie pierwszoklasistów w społeczności uczniowskiej naszej szkoly przez uczniów klasy 4 z Panią Grazyną Solak. 

Praca domowa (ćwiczenia elementarzowe) 

Ćw. 1, 2, 3, 4, str. 41 

Zalecam codzienne 20 minutowe czytanie str. 42-43 

Będzie dyktando – ćw. 5 str. 41. Proszę przygotować dzieci.

Proszę, aby od dzisiejszej lekcji dzieci miały dodatkowy, w 3 linie zeszyt, który służyć będzie tylko i wyłącznie do dyktand.  


Lekcja 10 (19.XI.22) 

Temat: Pasowanie.  

Praca domowa 

 1. W związku z przerwą proszę o uzupełnienie ćwiczeń i klasowego zeszytu.
 2. Zalecam codzienne, głośne 15 – 20 minutowe czytanie.
 3. Bardzo proszę o dokończenie kolorowania indyka i wklejenie do zeszytu klasowego.
 4. Zwracam się z prośbą o dopilnowanie, aby w miejsce czerwonych kropek uczniowie wykonali kolorowe szlaczki. Po długiej przerwie (3.XII.22), zbiorę zeszyty do sprawdzenia i oceny za wykonane od początku roku zadania, za staranność i estetykę zeszytu i pisma.
 5. Do zobaczenia po świątecznej przerwie – 3 grudnia.W związku ze zbliżającym się Świętem Dziękczynienia
  Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie życzę Wam
  Niech to piękne, rodzinne Święto będzie okazją do wdzięczności za dobro i dary, które zsyła nam niebo. Spokojnego i zdrowego Święta Dziękczynienia.


Lekcja 9 (12.XI.22) 

Temat: Dzień Niepodległości. 

Praca domowa 

 1. Dokończyć ćwiczenia z lekcji w ćwiczeniach i zeszycie.
 2. Ćw. 4, 5. 6 str.37.
 3. Naucz się czytać wyrazów w ramce str. 37.
 4. Pokoloruj flagę polskimi barwami narodowymi(uczniowie mają w folderach).
 5. Przypominam o powtórzeniu wierszy na pasowanie oraz codziennym, 15 minutowym czytaniu.
 6. Zapraszam Państwa do pomocy w dekorowaniu auli we wtorek 15.XI.22 w godz.19:00 – 21:00. Dziękuję.

Lekcja 8 (5.XI.22) 

Temat: Jesień. Zdrowe odżywianie. 

Praca domowa 

         1. Bardzo proszę o powtórzenie wierszy na ślubowanie. Dziękuję.

       2. Ćw. 4 s.31

      3. Ćw.3, 4, 5 s.33

       4. W zeszycie klasowym narysuj jesienny listek.


Lekcja 7 (29.X.22) 

Temat: Dzień pamięci o zmarłych. Klasowy Halloween.

Praca domowa

 1. Klasowy zeszyt ćwiczeń – napisz starannie wskazane wyrazy. Zaznacz w nich wszystkie samogłoski (kolorem czerwonym).
 2. Cw.2,3,  str. 29
 3. Naucz się pięknie czytać str. 31
 4. Proszę o powtórzenie wierszyków na ślubowanie.


Lekcja 6 (22.x.2022)

Praca domowa (ćwiczenia elementarzowe) 

Cw. 1, 3, 4 str. 25 

Proszę dopilnować uczniów z czytania str. 26 – 27.  

Jednoczesnie zachęcam do wdrażania dzieci do codziennego czytania metoda sylabową,  

7 – 10 minut dziennie. 

Proszę powtarzać samogłoski – będzieDYKTANDO 

W najbliższą sobotę będziemy obchodzić „klasowy HALLOWEEN”. Uczniowie mogą przyjść przebrani w halloweenowe stroje .


Lekcja 5  (15.X.2022) 

Temat: Jesień w lesie. 

Prac domowa (ćwiczenia elementarzowe)       

ćwiczenie 1, 2, 3 str. 21 

ćwiczenie pisma w zeszycie klasowym – pod wklejonymi obrazkami 

Nauka czytania „Elementarz” – str. 22-23 

Przypominam o powtarzaniu samogłosek – będzie zapowiadane dyktando 22.X.22 

Proszę wdrażać dzieci do codziennego czytania metodą sylabową, 7 – 10 minut dziennie. Dziękuję. 


Lekcja 4 (8.X.22)

W sobotę w progach szkoły przywitali nas – pierwszaków uczniowie z klasy IV z wychowawczynią Panią Grażną Solak, piosenką pt: “Kolorowe Kredki”. Do śpiewu dolączyli również rozbawieni pierwszoklasiści. Było miło i wesoło. Dziękujemy.

Praca domowa (ćwiczenia elementarzowe) na 10/15/22

Ćw. 1 str.17
Ćw. 2 str. 17

Uczniowie otrzymali 3 karty pracy. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na dokładne dociąganie liter do linijek.
Proszę o powtórzenie poznanych samogłosek. 


Lekcja 3 (1.X.22)  

Temat: Szkoła na wsi. Kalendarzowa jesień. Zmiany w przyrodzie. 

Praca domowa:  

Ćw. 1, 2, 3 str.13

Bardzo proszę o ćwiczenie znajomości i poprawnej pisowni poznanych już liter – samogłosek. Dziękuję.


Lekcja 2 (24.IX.22) 

Temat: Szkoła w mieście. Prawa i obowiązki ucznia. Bezpieczne zasady przechodzenia przez ulicę. 

 

 1. Szkolną przygodę rozpoczęliśmy od przywitania się, mającego na celu przypomnienie imion i zapoznanie z magicznymi słowami jak: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzeniaktóre będą towarzyszyły nam w każdej chwili.  
 2. Następnie zapoznaliśmy się z budynkiem szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa na schodach w czasie drogi ewakuacyjnej. 
 3. Po poznaniu budynku szkolnego, siedząc na dywanie rozmawialiśmy o prawach i obowiązkach ucznia (o odpowiednim ubiorze, o czystości osobistej, zeszytów i podręczników, o obowiązkowym noszeniu przyborów szkolnych, o systematycznym odrabianiu zadań domowych, o codziennym czytaniu, – są one obowiązkiem ucznia i o punktualności). 
 4. Poznaliśmy litery Ii – Oo”. 
  Dzieliliśmy wyrazy na sylaby z tymi głoskami, w ćwiczeniach zaznaczając zielonymi kółkami. Liczyliśmy te sylaby. Uczyliśmy się sposobu rozpoznawania samogłosek w tych sylabach i zaznaczania ich kolorem czerwonym. Wyszukiwaliśmy wyrazy z nowymi samogłoskami w nagłosie (na początku wyrazu), śródgłosie (w środku wyrazu) i wygłosie (na końcu).
 5. Poznane litery pisaliśmy w dużym i małym formacie. Kreśliliśmy w powietrzu, na ławce, podłodze i na tablicy. Po tym przystąpiliśmy do poznania polskiej liniatury i pisania w ćwiczeniach pamiętając o staranności, dokładności i równych odstępach. 
 6. Uczyliśmy się bezpiecznych zasad przechodzenia przez ulice na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej, „Gdy zamierzasz przejść ulicę”. 
   
  Praca domowa (ćwiczenia elementarzowe):

  Ćw. 1, 2 str. 9 

 7. Ćw. 7, 8 str. 8