Klasa 1

Wychowawca: Anna Drężek

e-mail:

Rada Rodziców:
Aleksandra Pustelnik
Anna Pistor

Lekcja 24 (16-03-19)

Temat: Spółgłoski miękkie – kontynuacja.

Zajęcia zaczęliśmy od powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji. Wyrywkowo pytałam uczniów z zadanej czytanki. Po raz kolejny byłam zdumiona poziomem czytelnictwa w naszej klasie. Brawo!

Poznaliśmy miękkie spółgłoski: -Ńń i -Źź i porównaliśmy je z sylabami miękkimi zmiękczanymi przez literę -i: -ni i -zi. Poznaliśmy nowe słownictwo zawierające spółgłoski miękkie w nagłosie, śródgłosie i wygłosie oraz dokonaliśmy analizy głoskowej i sylabowej. Za nim poszliśmy na przerwę wykonaliśmy ćwiczenia elementarzowe i odśpiewaliśmy tradycyjne „100 lat” dla Alexis i Mii (dziękujemy rodzicom za poczęstunek).

Po lunchu udaliśmy się do szkolnej biblioteki na akcję promującą głośne czytanie „Cała Polonia Czyta Dzieciom”. Natomiast po powrocie skończyliśmy jedne z ćwiczeń przepisując je do zeszytu, a także ćwiczyliśmy czytanie sylab, wyrazów i całych zdań.

Praca domowa

Strona 81 (włącznie z przygotowaniem się do dyktanda)

Uwaga

Tydzień temu, zadając pracę domową (chodzi o ćwicz. 1 ze str. 77) byłam ciekawa ilu uczniów odrobi to ćwiczenie. Okazało się, że aż dziesięcioro nie miało. W związku z tym bardzo proszę o nadrobienie zaległości. Dodam, że chodziło o przepisanie ćwicz. 4 do zeszytu, ponieważ wszystkie inne były wykonane w klasie.


Lekcja 23 (09-03-2019)

Temat: Lubię spółgłoski miękkie.

Na początku zajęć uczniowie recytowali wiersz i czytali czytankę z poprzedniej lekcji.

Poznaliśmy miękkie spółgłoski : -Śś i -Ćć. Porównaliśmy je z sylabami miękkimi zmiękczanymi przez literę -i: -si i -ci. Wyjaśniliśmy sobie zasady pisowni odwołując się do konkretnych przykładów. Jako, że sylaby i spółgłoski miękkie sprawiają uczniom w całym procesie edukacyjnym najwięcej trudności, poświęciliśmy im więcej uwagi. Poznaliśmy nowe słownictwo zawierające spółgłoski miękkie w śródgłosie i wygłosie, po czym dokonaliśmy analizy wyrazów. Najważniejsze informacje dotyczące zasad pisowni uczniowie przepisali z tablicy do zeszytów.

Po przerwie świętowaliśmy urodziny Dylana (dziękujemy za poczęstunek). Wykonaliśmy szereg ćwiczeń elementarzowych. Na koniec zaś, ćwiczyliśmy czytanie sylab, wyrazów i czytankę.

W imieniu swoim, p.Nicole i wszystkich dziewcząt – dziękujemy Jakubowi za piękne różyczki 🙂

Praca domowa

Ćwiczenie 1, 2, 3 ze str. 77

Nauczyć się czytać czytankę: Ćmy, misie i ślimaki.

Uwaga!

* W przyszłą sobotę chętni uczniowie mogą poprawić dyktanda.

* Również w przyszłą sobotę w naszej szkole odbędzie się akcja promująca ideę głośnego czytania dzieciom przez zaproszonych gości.

* Jeżeli ktoś jest zainteresowany konkursem „Być Polakiem” – to informuję, że termin wysyłania prac został przedłużony do 28 marca 2019r.

 


Lekcja 22 (02-03-2019)

Temat: Książka – sposób na nudę.

Sobotni poranek zaczęliśmy od wygłaszania na pamięć zadanego dwa tygodnie temu wiersza. Na ochotników zgłosiło się ośmioro uczniów. Pozostałe osoby zostaną odpytane i ocenione w przyszłą sobotę.

W ramach nowego tematu poznaliśmy nowe słowo: nuda i wyjaśniliśmy jego znaczenie. Prowadziliśmy pogadankę na temat tego, kiedy ludzie się nudzą oraz co można robić, by nie dopadła nas nuda. Żeby zachęcić pierwszoklasistów do czytania, opowiedziałam o zaletach z tego płynących. Natomiast na podstawie ilustracji dokonaliśmy klasyfikacji książek na komiksy, kolorowanki, atlasy, bajki, baśnie, wiersze. Na koniec pierwszej części zajęć, dzieci wysłuchały baśni J. Afanasjewa: „Piękny kwiat bajki”.

Po przerwie, poznaliśmy miękkie sylaby -ni i -zi oraz nowe słownictwo z tymi sylabami w śródgłosie. Uczniowie dowiedzieli się o zasadach pisowni. Ponadto wspólnie ćwiczyliśmy czytanie sylab, wyrazów oraz tekst o niani Stefanii i wykonaliśmy szereg ćwiczeń elementarzowych.

 

Praca domowa

Ćwiczenie 2, 4, 5 ze str. 73

Nauczyć się czytać czytankę: Niania Stefania, Zuzia i Franio.

Dziękujemy Gabrysi za poczęstunek i życzymy wszystkiego co najlepsze!

Lekcja 21 (23-02-2019)

Temat: Zbliża się wiosna.

Na początku sobotnich zajęć, w ramach przypomnienia materiału z ostatniej lekcji prawie wszyscy uczniowie zostali przepytani z nowo poznanych słówek. Ogólnie wypadli bardzo dobrze, choć był mały kłopot z poprawną wypowiedzią odnośnie liczby pojedynczej i mnogiej. Na przykład, na pytanie: – Co to jest? Odpowiadali: – To jest igiełki. – To jest dzieci. 

W związku ze zbliżającą się kolejną i chyba najpiękniejszą porą roku poznaliśmy nowe słownictwo dotyczące kwiatów, owadów i zwierząt oraz mieliśmy pogadankę na temat zmian zachodzących w przyrodzie, korzystając z ilustracji zamieszczonej w ćwiczeniach elementarzowych na stronie 114.

Jeżeli chodzi o materiał literowy, poznaliśmy spółgłoski miękkie -si oraz -ci, porównaliśmy do głosek zmiękczanych przez kreseczkę -ś i -ć oraz powiedzieliśmy sobie o zasadach pisowni. Poznaliśmy także wyrazy zawierające poznane zmiękczenia oraz wykonaliśmy szereg ćwiczeń elementarzowych. Na koniec, chóralnie ćwiczyliśmy czytanie sylab i wyrazów.

Praca domowa

* Ćwicz. 5 ze str.68 – dla chętnych (jest to jedyne ćwiczenie, którego nie zdążyliśmy przerobić na lekcji).

* Strona 69 (odrabiając ćwiczenie 3, uczniowie mogą skorzystać ze ściągawek, które przypięłam im do zeszytów).

  • Nauka na pamięć wiersza „Książka czeka”.

 


Lekcja 20 (16-02-2019)

Temat: Lubię sylaby miękkie.

Sobotnie zajęcia zaczęliśmy jak zwykle od powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji. Uczniowie wyrywkowo czytali czytanki.

Kontynuując miękkie sylaby, wykonaliśmy ćwiczenie polegające na uzupełnieniu zdań, po czym dzieci przepisywali fragment treści do zeszytu. Pierwszoklasiści napisali dyktando, poprzedzone przypomnieniem zasad obowiązujących przy pisaniu tego rodzaju sprawdzianów. Poznaliśmy także nowe słownictwo zawierające miękkie sylaby. Wyjaśniliśmy ich znaczenie i dokonaliśmy podziału na sylaby.

Na przerwie mieliśmy ogromną niespodziankę. Koleżanka Laura wręczyła wszystkim walentynki a szkoła zafundowała uczniom oraz pracownikom pizze i stolik pełen łakoci, pięknie przystrojony balonami. To była prawdziwa uczta! Dziękujemy serdecznie!

Po powrocie wykonaliśmy szereg ćwiczeń elementarzowych. Uczyliśmy się czytania wyrazów metodą sylabową. Natomiast na koniec, mieliśmy zabawę w kalambury. Uczestnicy przedstawiali hasło z obrazka za pomocą słów, nie zdradzając nazwy danego przedmiotu.

Praca domowa

Ćwicz. 6 ze str 64 (jedyne ćwiczenie które nie zostało przerobione na lekcji)

Ćwicz. 1, 2 i 3 ze str. 65

Nauczyć się czytać czytankę „Za miastem”.

Nauczyć się na pamięć wiersza Hanny Łochockiej (na 2 marca).

Wiersz: Książka czeka 

Książka nas uczy, książka cieszy,

czasem zadziwi nas niemało

albo po prostu tak rozśmieszy,

jakby się dobry żart słyszało.

Książka też mądrze nam doradza,

różne wskazówki, wzory daje.

Książka w szeroki świat wprowadza,

dalekie z nami zwiedza kraje.

Lubimy książkę – przyjaciółkę.

Wiesz, co ci powiem? Nie odwlekaj.

Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,

sięgnij po książkę! Książka czeka.

 


Lekcja 19 (09-02-2018)

Temat: Walentynkowe spotkanie.

Na początku zajęć powtórzyliśmy materiał słownikowy i literowy z poprzedniej lekcji. Ochotnicy poprawiali dyktando. Byliśmy także z wizytą w bibliotece szkolnej, gdzie pierwszoklasiści wysłuchali opowiadań czytanych przez panią Ewę. Uczniowie mieli też okazję do wypożyczenia nowej książki. Po powrocie powiedzieliśmy sobie o nadchodzącym dniu Świętego Walentego po czym odśpiewaliśmy tradycyjne „100 lat” dla Philipa. (Dziękujemy serdecznie za poczęstunek!)

Po przerwie uczniowie poznali sylaby miękkie oraz wyrazy ze spółgłoskami zmiękczonymi przez -i. Skupiliśmy się na podziale liter na samogłoski i spółgłoski oraz podziale na głoski twarde i miękkie. Ćwiczyliśmy czytanie sylab twardych i zmiękczonych oraz całych wyrazów ze spółgłoskami zmiękczonymi. Wykonaliśmy wszystkie ćwiczenia elementarzowe ze strony 58 i 59. W przerwie śródlekcyjnej mieliśmy zabawę ruchową.

Na koniec zajęć zaczęliśmy się uczyć nowego wiersza „Luty” M. Strzałkowskiej.

Praca domowa

  1. Ćwicz. 3 ze str. 60 oraz ćwicz. 1 i 2 ze str. 61
  2. Zapowiadane tydzień temu dyktando z ośmiu słów: żuk, jeż, wąż, żyrafa, żaba, żółw, żubr, ważka.


Lekcja 18 (02-02-2019)

Temat: „O Wściekłym Królu i Zawziętym Rycerzu” – czyli jak żyć w zgodzie z rówieśnikami?

Na początku powtórzyliśmy materiał literowy z ostatniej lekcji. Wybiórczo uczniowie czytali czytanki. Byłam pod wrażeniem!

Następnie dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania M. Strzałkowskiej „O Wściekłym Królu i Zawziętym Rycerzu”. Po odegraniu krótkich scenek wyjaśniających znaczenie haseł (być wściekłym, być zawziętym, kłócić się) i wpisaniu ich do zeszytów, przystąpiliśmy do dyskusji. Uczniowie ochoczo odpowiadali na pytania: O co i z kim zdarza im się kłócić? Jak się czują podczas kłótni? A jak po niej?

Później poznaliśmy spółgłoskę -Żż i wyrazy z -Żż w nagłosie i śródgłosie. Wyjaśniliśmy ich znaczenie. Kreśliliśmy litery, sylaby i wyrazy w ćwiczeniach, kolorowaliśmy węże oraz dzieliliśmy wyrazy na głoski.

Na koniec, wspólnie czytaliśmy sylaby, wyrazy i całe zdania z elementarza.

Praca domowa

Str. 56 (Nie przepisujemy treści do zeszytu.)

Ćwicz. 2 str. 57 (dyktando z tych wyrazów będzie 16 lutego)

Uwaga

Dziękuję za tak liczne przybycie na spotkanie śródroczne. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy kłopotów służę pomocą.
Gorąco zachęcam pierwszoklasistów do wzięcia udziału w którymś z dostępnych konkursów. Wierzę, że znajdą się ochotnicy, bowiem każdy konkurs uczy zdrowej rywalizacji, daje możliwość wykazania się i wypromowania swojej osoby oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.


Lekcja 17 (26-01-2019)

Temat: Sporty zimowe.

Sobotni poranek zaczęliśmy od powtórzenia liter i wyrazów poznanych na poprzedniej lekcji. Udaliśmy się do biblioteki. Po wypożyczeniu książek, pani Ewa przeczytała pierwszoklasistom opowiadanie „Narty” – Renaty Piątkowskiej. Po tym, rozmawialiśmy o zimowych dyscyplinach sportowych i o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa dotyczącego zimowych zabaw na śniegu i lodzie.

Po powrocie do klasy, uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Z rozsypanki sylabowej musieli ułożyć cztery dyscypliny sportowe oraz na karcie pracy zaznaczyć bezpieczną lub niebezpieczną sytuację odpowiednią buźką. Wypełnienie zadania zgłaszali uderzając w dźwiękowy guziczek a odczytane hasła wpisywali do zeszytów.

Po przerwie, przypomnieliśmy sobie jaką literą zaczynamy pisać zdanie i jakim znakiem może się zakończyć. Uczniowie napisali dyktando. Na koniec wypełnialiśmy ćwiczenia podręcznikowe.

Praca domowa

Str. 53

Uwaga

* W przyszłą sobotę (2 lutego) o godz.1:00 zapraszam na półroczne zebranie klasowe.

* Proszę trójkę klasową o zakupienie dzieciom wody do klasy.


Lekcja 16 (19-01-2019)

Temat: Babcia i dziadek – ważni członkowie rodziny.

Zajęcia zaczęliśmy od powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji. Mieliśmy zabawę rozwijającą pamięć i kształtującą koncentrację uwagi, która polegała na zbudowaniu zdania. Uczniowie siedzący w kole wymyślali kolejno jakieś słowo, natomiast każde następne dziecko musiało powtórzyć słowa poprzedników oraz dodać swoje i tak aż do pierwszej skuchy, kiedy nie uda się wymienić poprawnie wszystkich wymienionych wcześniej wyrazów.

Tematem przewodnim sobotniego poranka byli oczywiście dziadkowie. Wyjaśniliśmy kim dla nas są oraz jakie cechy mają nasze babcie i nasi dziadkowie. Pierwszoklasiści ochoczo i z zaangażowaniem ozdobili po jednym egzemplarzu wcześniej przygotowanych szablonów: dla dziadków- krawaty a dla babć – kwiaty.

Poznaliśmy kolejne spółgłoski: -Hh i -Zz oraz wyrazy, które się na nie zaczynają. Wyjaśniliśmy ich znaczenie i kolejno układaliśmy z nimi zdania. Kreśliliśmy pisownię liter w ćwiczeniach. Następnie czytaliśmy sylaby i wyrazy z elementarza.

Na koniec wykonaliśmy pozostałe ćwiczenia ze strony 51. (Ćwiczenie 5 ze str. 52 i ćwiczenia ze str. 53 będziemy wykonywać na następnej lekcji.)

Praca domowa

Ćwicz. 4 ze str. 45 (na przyszłych zajęciach będzie dyktando).

Ćwicz. 6 ze str. 52 (uzupełnienie tekstu i przepisanie go do zeszytu).

W przyszłą sobotę zaplanowana jest wizyta w bibliotece – kto ma przeczytane książeczki może przynieść. Natomiast jeżeli uczniowie chcą jeszcze je zatrzymać, nie ma problemu. Zarówno wypożyczać jak i zwracać można samemu lub wspólnie z rodzicami w każdą sobotę.

Serdeczne życzenia dla wszystkich Babć i Dziadków pierwszoklasistów. Dużo, dużo zdrówka, szczęścia i pociechy z wnucząt!


Lekcja 15 (12-01-2019)

Temat: Świat w zimowej szacie.

Na początku zajęć przypomnieliśmy sobie materiał słownikowy i literowy z poprzedniej lekcji. Uczniowie wymieniali kolejno nazwy miesięcy i czytali czytankę z lekcji poprzedniej.

Mieliśmy pogadankę odnośnie ilustracji z 95 strony podręcznika dotyczącą zimy: min. zmian pogodowych i odpowiedniego ubioru do tej pory roku.

Poznaliśmy kolejne spółgłoski : -Bb i -Łl oraz wyrazy z tymi literami w nagłosie. Wyjaśniliśmy ich znaczenie a poszczególne wyrazy dzieliliśmy na głoski. Ćwiczyliśmy pisownię, kreśląc nowo-poznane litery w ćwiczeniach.

Po przerwie czytaliśmy sylaby, wyrazy i pełne zdania chóralnie, rzędami i pojedynczo.

Na koniec robiliśmy ćwiczenia elementarzowe.

Dziękujemy za słodki poczęstunek dla naszej Jubilatki Natalki i życzymy jej samych radosnych dni.

Praca domowa

Str. 49

Ustnie opowiadać o swoich babciach i dziadkach (wiedzieć imiona, jacy są, jak można pielęgnować relację z dziadkami na odległość a jak na miejscu).

*** Na Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole zgłosiło się 5 osób.***

Konkurs Fundacji „Świat na tak”

Gorąco namawiam wszystkich pierwszoklasistów do spróbowania swoich sił w X Jubileuszowej edycji konkursu „Być Polakiem”, która zachęca do myślenia o własnej tożsamości narodowej.

Pierwszoklasiści kwalifikują się do I Grupy wiekowej (6-9 lat) – prace plastyczne.

Temat: Co to znaczy być Polakiem, gdy się żyje poza granicami Polski”? Dla tej grupy wiekowej przewidywane są nagrody rzeczowe, dyplomy.

Więcej informacji na stronie Fundacji:

http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2019/


Lekcja 14 (05-01-2019)

Temat: Witaj Nowy Roku!

Zajęcia zaczęliśmy od powtórzenia materiału dotyczącego Bożego Narodzenia. Wybiórczo, uczniowie czytali czytanki zadane na poprzedniej lekcji.

Rozmawialiśmy na temat kalendarza. Zapoznaliśmy się z jego budową i przeznaczeniem. Poznaliśmy rodzaje kalendarzy: książkowe, biurkowe i ścienne. Następnie staraliśmy się zapamiętać po kolei nazwy miesięcy do układu tanecznego – Macarena i we właściwej kolejności wkleić do zeszytów przygotowane wcześniej obrazki. 

Jeżeli chodzi o materiał literowy, poznaliśmy kolejne spółgłoski: -Ww oraz – Ff a także wyrazy które się na nie zaczynają. Wyjaśniliśmy znaczenie słów. Czytaliśmy pojedynczo i grupowo sylaby i wyrazy z podręcznika. 

Po przerwie, ćwiczyliśmy pisownię poznanych liter. Najpierw na tablicy a później w ćwiczeniach.

Dodatkowo wykonaliśmy ćwiczenia fonematyczne i grafomotoryczne.

Praca domowa

Ćwicz. 6 ze str. 44 (jedyne ćwiczenie, którego nie zdążyliśmy zrobić na lekcji)

Ćwicz. 1,2 i 3 ze str. 45

Nauczyć się na pamięć wymieniać po kolei nazwy miesięcy.

W przyszłą sobotę osoby chętne mogą poprawić swoje dyktanda.

W tym miesiącu jest święto o którym nie wypada zapomnieć – Dzień Babci i Dzień Dziadka! Z tej okazji, 19 stycznia o godz. 12.30 w naszej bibliotece szkolnej odbędzie się mała uroczystość ze słodkim poczęstunkiem dla gości. Serdecznie zapraszam wszystkie babcie i wszystkich dziadków pierwszoklasistów o zaszczycenie nas swoją obecnością. Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do mnie w najbliższą sobotę.

Serdeczne podziękowania dla Pani Danusi Rasztubowicz, dzięki której w magiczny sposób, w naszej klasie zamieszkała pewna Sowa.


Lekcja 13 (15-12-2018)

Temat: Święta Bożego Narodzenia – tradycje i zwyczaje.

Dzisiejszego ranka do naszej klasy dołączył nowy kolega – Kuba. Po przedstawieniu się i zapoznaniu przystąpiliśmy do wspólnego kolędowania. 

Tego dnia rozmawialiśmy o przygotowaniach do wyjątkowego wieczoru, jakim jest Wigilia: min. sprzątaniu, przystrajaniu choinki, robieniu zakupów, przygotowywaniu potraw, spotkaniach rodzinnych przy jednym stole i oczywiście o prezentach dla grzecznych dzieci. Malowaliśmy w swoich zeszytach choinki.

Po przerwie poznaliśmy spółgłoski: -Pp oraz -Rr oraz wyrazy z tymi literami w nagłosie. Wyjaśniliśmy ich znaczenie a także dzieliliśmy na głoski. Przed przystąpieniem do czytania,

uczniowie poznali znaczenie i zastosowanie kilku znaków interpunkcyjnych: kropka, przecinek, wykrzyknik i znak zapytania. Ponadto tego dnia, wykonaliśmy szereg ćwiczeń grafomotorycznych i fonematycznych.

Praca domowa

Ćwicz. 1, 2 i 3 ze str.41

Ogromne brawa dla naszych śnieżynek: Madzi, Sary, Mii, Laury i Gabrysi za piękne wykonanie wspólnie przygotowanego układu tanecznego na Jasełka szkolne oraz serdeczne podziękowania dla taty Dylana za fantastyczny akompaniament muzyczny.


Lekcja 12 (08-12-2018)

Temat: Mikołajkowe niespodzianki.

Zajęcia zaczęliśmy od powtórzenia materiału słownikowego i literowego z poprzedniej lekcji. Ćwiczyliśmy śpiewanie kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. W między czasie została sprawdzona praca domowa.

Mieliśmy pogadankę związaną z historią świętego Mikołaja i tradycją mikołajkowych prezentów. Uczniowie chętnie wypowiadali się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Malowaliśmy i pisaliśmy listy do św. Mikołaja. Następnie mieliśmy bardzo udane spotkanie w bibliotece ze św. Mikołajem, poprzedzone przeczytaną przez p.Ewę bajką o świątecznych perypetiach Tupcia Chrupcia. Po otrzymaniu prezentów i pamiątkowych zdjęciach, pierwszoklasiści zaśpiewali pięknie Mikołajowi kolędę.

Po powrocie do klasy poznaliśmy kolejne spółgłoski -Nn i -Gg oraz wyrazy, z tymi literami w nagłosie. Wyjaśniliśmy znaczenie poszczególnych słów oraz dokonaliśmy podziału na głoski.

Kreśliliśmy poznane litery w ćwiczeniach.

Po przerwie wspólnie czytaliśmy sylaby, wyrazy i czytanki z elementarza oraz wykonaliśmy szereg ćwiczeń elementarzowych.

Praca domowa

Ćwicz. 1, 4, 5 i 6 ze str. 37

Uwaga

Jak dotąd wszystkie ćwiczenia elementarzowe robione były na bierząco (za wyjątkiem ćwicz. 5a i 5b ze str. 16, ćwicz. 6 ze str. 32 i ćwicz. 7 ze str 36). Zdarza się, że niektórzy uczniowie… są zmęczeni. Bardzo proszę o sprawdzenie ćwiczeń i nadrobienie zaległości.

Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym klasowym Mikołajom za prezenty dla naszych dzieci i dla nas również. To dzięki Wam ten dzień upłynął w miłej, wyjątkowej i podniosłej atmosferze!


Lekcja 11 (01-12-2018)

Temat: Dzień odkrywców – Andrzejki

Sobotnie zajęcia zaczęliśmy nietypowo, pisząc zapowiedziane wcześniej dyktando.

Następnie udaliśmy się do biblioteki, gdzie p. Ewa przeczytała opowiadanie na temat powstania tradycji andrzejkowej. Uczniowie wypożyczyli książki. Po powrocie poznali dwie wróżby. Pierwsza -przesuwanie lewych butów w kierunku drzwi, żeby się dowiedzieć kto w przyszłości jako pierwszy wstąpi w związek małżeński, druga – przekłuwanie serca, w celu poznania imienia przyszłego męża lub przyszłej żony. Śmiechu było co niemiara!

Poznaliśmy dwie spółgłoski: -Jj i -Cc oraz wyrazy zawierające te litery w nagłosie. Dokonaliśmy głoskowania nowo poznanych wyrazów. Utrwalaliśmy poznane litery oraz czytaliśmy chóralnie wyrazy z ramki. Kreśliliśmy Literę -j i -c w ćwiczeniach.

Po przerwie czytaliśmy czytanki, pisaliśmy sylaby i wyrazy, wyszukiwaliśmy w zbiorze podobnych wyrazów oraz poznane litery w wyrazach.

Na koniec uczyliśmy się kolędy „Dzisiaj w Betlejem” (I zwrotka i refren), którą będziemy śpiewali wspólnie z uczniami innych klas podczas tegorocznych Jasełek.

Praca domowa

Str. 33


Lekcja 10 (17-11-2018)

Temat: Pasowanie na ucznia.

Kochani,

Duży ukłon począwszy od dyrekcji, mojej asystentki, trójki klasowej, wszystkich rodziców, starszego rodzeństwa, którzy pomagali zarówno przy dekoracji sali jak i przy sprzątaniu, brali udział w przedstawieniu, przygotowali poczęstunek, dla fotografów, didżeja do pocztu sztandarowego. Serdecznie dziękuję Wam za życzliwość, zaangażowanie, bezwarunkową pomoc oraz niezapomniane wrażenia!

Praca domowa

1) Napisać w zeszycie po całej linijce naprzemiennie duże i małe spółgłoski:

Na środku napisać: W domu

L l, L l, L l, …

S s, S s, S s, …

M m, M m, M m, …

T t, T t, T t, …

D d, D d, D d, …

K k, K k, K k, …

2) Przygotować się do dyktanda (wypisanie po przecinku 6 wyrazów):

las, sala, mama, tata, domek, kotek

3) Doskonalić czytanie poznanych już tekstów.


Lekcja 9 (10-11-2018)

Temat: Niepodległa Polska

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Jutro obchodzimy szczególną – 100 rocznicę, dlatego też dziś rozmawialiśmy o dziejach polski. Między innymi odśpiewaliśmy hymn zwracając uwagę na właściwe zachowanie, wyjaśniliśmy znaczenie symboli narodowych oraz wykonaliśmy flagę – projekt metodą wydzierania. W ramach utrwalenia wiadomości obejrzeliśmy film animacyjny o symbolach narodowych.

Wykonaliśmy szereg ćwiczeń grafomotorycznych i fonematycznych z literką -d i -k.

Na koniec udaliśmy się na akademię przygotowaną przez klasy VII i VIII oraz okoliczną wystawę pamiątek historycznych “SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 1918 – 2018″ przygotowaną przez p. Ryszarda Drucha.

Praca domowa

Ćwicz.1 ze str.26


Lekcja 8 (03-11-2018)

Temat: Dzień Wszystkich Świętych – tradycja i pamięć o zmarłych.

Na początku zajęć poznaliśmy rzeczowniki i czasowniki dotyczące minionych świąt: cmentarz, grób, świece, znicze, chryzantemy, składamy, zapalamy, modlimy się, pamiętamy oraz kolorowaliśmy tematyczny rysunek. 

Następnie poznaliśmy spółgłoski -Dd i -Kk oraz wyrazy, które się na nie zaczynają. Kreśliliśmy poznane litery w ćwiczeniach zgodnie z właściwym kierunkiem.

Na koniec udaliśmy się na przedstawienie „Pchła Szachrajka”.

Praca domowa

Oba ćwiczenia 3 ze str. 29

Uwaga

Na kolejnej lekcji będziemy kontynuować ćwiczenia z literą d i k, proszę nie przerabiać ich w domu.

Proszę ubrać dzieci w patriotyczne barwy i przyprowadzić na godz. 9 (będziemy ćwiczyć piosenki i fragmenty wierszy do naszej uroczystości). Próba z rodzicami i rodzeństwem będzie już w dniu pasowania.


Lekcja 7 (27-10-2018)

Temat: Jesień w sadzie i w ogrodzie.

Poznaliśmy materiał słownikowy dotyczący sadu i ogrodu. Na podstawie ilustracji rozróżnialiśmy owoce i warzywa. Mieliśmy pogadankę na temat jesiennej diety i roli jaką odgrywają w niej witaminy. Uczniowie wysłuchali wiersza J. Koczanowskiej: „W jesiennym ogrodzie”. Wymienialiśmy warzywa i owoce występujące w wierszu, po czym ulubione rysowaliśmy w zeszytach. Poznaliśmy także kolory oraz ich odcienie. Na koniec pierwszej części zajęć mieliśmy pełną emocji grę edukacyjną: „Gorący ziemniak”, polegającą na szybkim kojarzeniu i wymienieniu jakiejś rzeczy we wskazanym kolorze.

Po przerwie poznaliśmy kolejne spółgłoski -Mm oraz -Tt i wyrazy zawierające w nagłosie te litery. Wyjaśniliśmy ich znaczenie i układaliśmy z nimi zdania. Czytaliśmy sylaby, wyrazy i zdania chóralnie, rzędami i pojedynczo. Ćwiczyliśmy pisanie liter, sylab i wyrazów w ćwiczeniach. W między czasie pytałam wybiórczo dzieci z czytania fragmentów z poprzedniej lekcji i muszę przyznać, że byłam bardzo mile zaskoczona. Oby tak dalej! Na koniec zajęć uczyliśmy się II zwrotki piosenki „Pierwszaczek”.

Praca domowa

Str. 24 i 25

Informacje klasowe

1) Jak wszystkim wiadomo ocena jest nieodłącznym elementem pracy dydaktycznej. Ja oceniając pierwsze prace (szlaczki, dyktando) waszych dzieci miałam duży orzech do zgryzienia, ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że uczniowie dopiero poznają alfabet, uczą się odróżniania litery drukowanej od pisanej, uczą się odwzorowywania z tablicy czy też pisania w wąskiej liniaturze. Nie mniej jednak musiałam podjąć się tego niełatwego zadania. Z uwagi na to, że to było pierwsze dyktando a nie wszystkim się udało, w przyszłą sobotę będzie dyktando poprawkowe z samogłosek dla uczniów, którzy mają dyktando nie zaliczone (nie mają żadnej oceny w zeszycie) oraz dla osób chętnych, które chcą je poprawić.

2) Informuję o konkursie plastycznym ogłoszonym przez p.Ryszarda Druha „100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”. Praca może być wykonana według dowolnej techniki i własnego pomysłu. Prace będą wykorzystane do wystawy poświęconej świętu -11 listopada. Czasu jest niewiele (prace trzeba oddać w przyszłą sobotę 03-11-2018).

3) W przyszłą sobotę również zapraszam na godz.9. Jak będzie możliwość, to spróbujemy zrobić próbę na dużej sali.


 

Lekcja 6 (20-10-2018)

Temat: Kalendarzowa jesień.

Poznaliśmy materiał słownikowy dotyczący jesieni. Rozmawialiśmy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią. Rozróżnialiśmy pory roku, przypisywaliśmy do nich konkretne miesiące oraz osłuchiwaliśmy się z ich nazwami. Mieliśmy także pogadankę na temat przygotowania się zwierząt do zimy. Wykonaliśmy dwa zaległe ćwiczenia z literą -a i -ę oraz utrwaliliśmy samogłoski przez zabawę edukacyjną, kształtującą świadomość fonologiczną: „Sowa samogłosek”. Otrzymane karty z obrazkami uczniowie umieszczali w odpowiednich sówkach w zależności od wymowy danego słowa. Następnie było dyktando.

Po przerwie poznaliśmy pierwsze spółgłoski -Ll i -Ss na podstawie wyrazów lala, las oraz wyrazy posiadające te litery w nagłosie. Czytaliśmy chóralnie i rzędami wyrazy jedno i dwusylabowe. Wykonaliśmy szereg ćwiczeń grafomotorycznych. Na koniec, odśpiewaliśmy tradycyjne „100 lat” dla naszej Sary. 

Praca domowa

Str. 20 i 21

Proszę o nauczenie dzieci przydzielonych fragmentów na pasowanie.

Uwaga

1) Umiejętność poprawnego pisania jest nieodzownym elementem kształcenia w edukacji polonijnej, toteż już klasie pierwszej jest kładziony większy nacisk na pisanie niż dotychczas. W przedszkolu czy w zerówce dzieci wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne w szerokiej liniaturze. W ćwiczeniach elementarzowych pierwszoklasisty jest już wprowadzona wąska liniatura,  dlatego poprosiłam o zakupienie zeszytów również taką liniaturę, by nie wprowadzać niepotrzebnego chaosu. Jest to dla dzieci nie lada wyzwanie, ponieważ zapisywanie liter wymaga precyzji, a ta z kolei jest kluczem do estetycznego pisania. 

W ubiegłym tygodniu zebrałam do sprawdzenia zeszyty, by ocenić poprawność odwzorowania szlaczków z tablicy i umiejętność mieszczenie się w liniaturze. Niestety nie wszystkim się to udało.  Z kolei w tym tygodniu było pierwsze dyktando. Uczniowie mieli do napisania 9 samogłosek i … pozostaje mi wierzyć, że następnym razem będzie lepiej.

Jak pomóc dziecku w opanowaniu tej trudnej sztuki? Żeby wyrobić nawyk pisania trzeba wykonywać wiele ćwiczeń kaligraficznych (np. pisanie po śladzie szlaczków, liter, kolorowanie obrazków) tylko w szkole, ale przede wszystkim w domu. Wszyscy popełniamy błędy. Nie ma takich osób, które miałyby to w genach i znakomicie pisały. Nie mniej jednak, wymaga to trochę wysiłku.

2) Za 4 tygodnie (17 listopada) odbędzie się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów.

Pomimo, że dzieci przez całą uroczystość będą w togach proszę o galowe ubranie: dziewczynki – biała bluzka z kołnierzykiem, białe rajstopki i jakaś ciemna spódniczka, chłopcy – biała bluzka z kołnierzykiem i jakieś ciemne spodnie (mogą być czarne, granatowe, jeansowe – co kto ma).

3) W przyszłą sobotę zapraszam dzieci i rodziców aktorów na próbę na godz. 9:00


Lekcja 5 (13-10-2018)

Temat: Na łące.

Odśpiewaliśmy poznane piosenki, powtórzyliśmy słownictwo z poprzedniej lekcji i poznane dotychczas samogłoski. Sprawdzona została praca domowa.

Poznaliśmy nowy blok tematyczny dotyczący łąki. Ćwiczyliśmy wymowę nowych wyrazów oraz wyjaśniliśmy sobie ich znaczenie. Uczniowie odpowiadali na pytania kierowane odnośnie ilustracji. Następnie wysłuchali opowiadania z głoskami -ą i -ę: „ę, ą i nos do góry”. Pierwszoklasiści poznali znaczenie powiedzeń: „Kto się lubi, ten się czubi”, „Mieć muchy w nosie” oraz wyrazy: aromatyczny, rywalizacja.

Po przerwie poznaliśmy ostatnie już samogłoski -ą i -ę. Poznaliśmy wyrazy zawierające te litery w śródgłosie oraz układaliśmy z nimi zdania. Jeżeli chodzi o ćwiczenia grafomotoryczne, to kreśliliśmy w zeszytach szlaczki oraz litery ą i ę w ćwiczeniach.

Odśpiewaliśmy tradycyjne „100 lat” dla Laury, która obchodziła swoje urodziny (dziękujemy za poczęstunek).

Na koniec, udaliśmy się na apel z okazji Dnia Nauczyciela, przygotowany przez naszych kolegów i koleżanki.

Praca domowa

Str.17

Przygotować się do dyktanda z samogłosek (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Óó, y, ą, ę) oraz nauczyć się przydzielonych fragmentów wierszy na następne zajęcia.

Serdecznie dziękuję za pamięć z okazji Dnia Nauczyciela.

Uwaga

W przyszłą sobotę proszę o przyprowadzenie dzieci do klasy na godz.9:00. Będziemy przygotowywać się do apelu.

 


Lekcja 4 (06-10-2018)

Temat: Szkoła na wsi.

Na ostatniej lekcji otrzymaliśmy pomoc – panią Nicole Zarzycką. 

Po przywitaniu się wspólnie zaśpiewaliśmy poznaną piosenkę „Witaj szkoło” oraz przypomnieliśmy materiał słownikowy i literowy z poprzednich zajęć. W między czasie została sprawdzona praca domowa.

Byliśmy z wizytą w bibliotece szkolnej, gdzie uczniowie wypożyczyli pierwsze w tym roku książeczki. Po powrocie poznaliśmy nowe słownictwo dotyczące szkoły na wsi. Doszukiwaliśmy się różnic po miedzy miastem a wsią jak również dzieci odpowiadały na pytania odnośnie ilustracji.

Uczniowie wysłuchali opowiadania z głoską -u: „Uczyć się – czy się nie uczyć?”, dowiedzieli się znaczenia słów: prawnik, tłumacz, „mieć dach nad głową”, po czym odpowiadali na pytania odnośnie tekstu.

Po przerwie poznaliśmy aż trzy samogłoski: -u, -ó, -y. O ile -u i -y były znane pierwszoklasistom to  

-ó było dużym zaskoczeniem. Co niektórzy się spierali, że dwie różne litery nie mogą się tak samo brzmieć. Wykonaliśmy ćwiczenia analizy i słuchu fonematycznego na przykładach modeli wyrazów.

Zanim przystąpiliśmy do ćwiczeń w pisaniu, podzieleni na dwie grupy – kreśliliśmy poznane samogłoski na tablicy.

Na koniec uczyliśmy się fragmentu piosenki „Pierwszaczek”.

Praca domowa

Ćwicz. 1 i 2 ze str.13

Uwaga

Miło było widzieć tak liczną delegację rodziców uczniów z klasy pierwszej, pracującą na rzecz naszej szkoły przy ubiegłotygodniowym pikniku. Za trud, poświęcenie i zaangażowanie serdecznie dziękuję!


Lekcja 3 (29-09-2018)

Temat: Szkoła w mieście.

Przywitanie się piosenką „Witaj szkoło”, przypomnienie bloku tematycznego dotyczącego klasy oraz poznanie litery -a i -e. 

Poznanie słownictwa dotyczącego szkoły w mieście. 

Pogadanka odnośnie ilustracji w podręczniku.

Wysłuchanie opowiadania „A jak alfabet”.

Wyjaśnienie powiedzeń : 

– raz się lubią, raz się czubią;
– wpaść do domu ja burza;
– nauka nie poszła w las.

Poznanie samogłosek -Ii i -Oo oraz wyrazów zawierających poznane litery w nagłosie, układanie z nimi zdań.

Wykonanie ćwiczeń fonematycznych.

Nauka poprawnego prowadzenia zeszytu.

Ćwiczenie pisowni poznanych liter.

Pożegnanie się piosenką.

Praca domowa

Ćwicz. 1 i 2 ze str. 6;

Ćwicz. 4 i 5 ze str. 7;

Ćwicz. 7 ze str. 8;

Ćwicz. 1 i 2 ze str. 9


Lekcja 2 (22-09-2018)

Temat:Nasza klasa.

W ubiegłą sobotę przywitaliśmy się piosenką. Przypomnieliśmy sobie zasady dobrego zachowania w klasie. Następnie dzieci kolejno opowiadały o historii swojego imienia, dzięki czemu zaowocowały pierwsze stopnie.

Poznaliśmy materiał językowy dotyczący klasy i przyborów szkolnych oraz prowadziliśmy dyskusję odnośnie ilustracji w podręczniku.

Jeżeli chodzi o materiał literowy – poznaliśmy dwie samogłoski -Aa i Ee i wyrazy, które się na nie zaczynają. Układaliśmy z nimi zdania. Wykonaliśmy ćwiczenia fonematyczne, wyszukując głosek w wyrazach oraz dzieliliśmy wyrazy na sylaby. Ćwiczyliśmy sprawność ręki kreśląc poznane litery i szlaczki w odpowiednim tempie.

Na koniec odśpiewaliśmy 100 lat dla Maxia (dziękujemy za poczęstunek) i uczyliśmy się II zwrotki piosenki „Witaj szkoło”.

Praca domowa

Ćwiczenia elementarzowe: 1 ze str. 4 oraz 2 i 3 ze str. 5

Uwaga!

W przyszłą sobotę ((29-09-2018) zapraszam wszystkich rodziców na krótkie spotkanie organizacyjne po zajęciach o godz.1:00


Lekcja 1 (15-09-2018)

Temat: Pierwszy dzień szkoły i wzajemne poznanie się.

Na początku, w kręgu wspólnie się przywitaliśmy się, poznaliśmy swoje imiona, próbowaliśmy odtworzyć je z pamięci. Powtarzając celowo myliłam się w rozpoznawaniu imion, by zobaczyć w jakim stopniu uczniowie skoncentrowani są na zajęciach. Jadnak moje pomyłki nie umknęły uwadze rezolutnych dzieci, rozbawiając ich do rozpuku. Zwróciliśmy szczególną uwagę na pisownię imion i nazwisk, po czym zapoznaliśmy się z materiałem, systemem oceniania w klasie 1 oraz zasadami dyscypliny.

Ćwiczenia w mówieniu polegały na wypowiedzeniu się na temat wakacyjnej przygody. Dzieci dzieliły się wspomnieniami a ja uzyskałam dużo informacji w jakim stopniu dzieci posługują się językiem polskim.

Po przerwie na lunch ćwiczyliśmy sprawność ręki wykonując rysunek „Moje wspomnienie z wakacji”. Również ćwiczyliśmy słuchanie tekstu ze zrozumieniem – „Wszystko dobrze. Czyli o tym jak kruk dostał swoje imię”.

Na koniec uczyliśmy się pierwszej części piosenki „Witaj szkoło”.

Praca domowa

Wypowiedź ustna: Dlaczego nazywam się …? Czym rodzice kierowali się przy wyborze mojego imienia.

Uwaga!

Na przyszłe i kolejne zajęcia obowiązkowo potrzebne:

Elementarz i Ćwiczenia elementarzowe – M. Pawlusiewicz (Nowe wydania);

Zeszyt w wąskie linie; 

Ołówki;

Kredki;

Mile widziana darowizna dla klasy:

Kreda do tablicy;

Ołówki;

Kredki;

Nożyczki;

Kleje;

Chusteczki;

Woda;

Odkażacz do rąk