Klasa 1

Wychowawca: Anna Drężek

e-mail:

Rada Rodziców:
Marta Kazirod
Ewa Sokołowska

 

Lekcja 16 (18-01-2020)

Temat: Babcia i dziadek mają święto.

Zajęcia zaczęliśmy od powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji. Wybrani uczniowie czytali czytanki. Sprawdzona została praca domowa.

Głównym tematem naszych rozmów byli seniorzy. Przeczytałam uczniom opowiadanie A. Onichimowskiej „Dzień babci i dziadka”. Pierwszoklasiści odpowiadali na pytania odnośnie starości, babci, dziadka itp., co zostało uwiecznione na pamiątkowym filmiku.

Poznaliśmy nową spółgłoskę -Żż na wyrazach podstawowych: żaba, Żaneta w wielu wyrazach z ż w nagłosie i śródgłosie. Dokonaliśmy analizy sylabowej i głoskowej tych wyrazów. Ćwiczyliśmy kształtne kreślenie litery w określonym tempie i kierunku. Zwróciliśmy szczególną uwagę na różnicę w zapisie litery ż i z. Ćwiczyliśmy różnicę w wybrzmiewaniu dźwięków pomiędzy głoską z i ż.

Praca domowa

Str. 57 (Dyktando z tych wyrazów będzie dopiero 1-go lutego)

KONKURS

Zachęcam uczniów do wzięcia udziału w konkursie Fundacji Świat na Tak.

Dla grupy wiekowej 6-9 lat praca plastyczna.

Temat: Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?

Termin nadsyłania prac: do 8 marca 2020r.

Dla tej grupy wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

http://swiatnatak.pl/regulamin-modul-a-2020/

DRODZY RODZICE

Zapraszam serdecznie na zebranie śródroczne, które odbędzie się w przyszłą sobotę (25 stycznia) o godz.9:00.

 

Lekcja 15 (11-01-2020)

TematŚwiat w zimowej szacie.

Na początku zajęć przypomnieliśmy sobie spółgłoski i słownictwo z poprzedniej lekcji. Sprawdziłam pracę domową i odpytałam dzieci ze znajomości nazw miesięcy.

Choć na dworzu było wyjątkowo ciepło, uczniowie poznali słownictwo dotyczące zabaw na śniegu i odpowiedniego ubioru w zimowe dni. Prowadziliśmy pogawędkę odnośnie ilustracji w ćwiczeniach elementarzowych (str.111) oraz podpisywaliśmy obrazki właściwymi wyrazami. Chciałam zaznaczyć, że zasadniczym znaczeniem w wykonaniu ćwiczeń (2 i 3 a) było właściwe skategoryzowanie obrazka i poprawne odwzorowanie napisanego przeze mnie wyrazu z tablicy a nie skupianie się na głoskach, których uczniowie jeszcze nie poznali.

Wprowadzone zostały kolejne litery: -Hh i -Zz. Poznaliśmy wyrazy z tymi literami w nagłosie i śródgłosie. Wyjaśniliśmy sobie ich znaczenie oraz dzieliliśmy je na sylaby i głoski. Czytaliśmy wyrazy z ramki z głośnym akcentowaniem sylab.

Po przerwie mieliśmy ćwiczenia w pisaniu. Kształtnie kreśliliśmy litery i sylaby w określonym tempie i kierunku oraz wykonaliśmy  ćwiczenia  z głoską h i z w kratkach modelu wyrazów. Na koniec chóralnie ćwiczyliśmy czytanie dłuższych tekstów z Elementarza.

Dziękujemy bardzo naszej solenizantce Lillian za słodki poczęstunek.

Praca domowa

Str. 52 której nie udało się zrobić na lekcji,

Str. 53

UWAGA

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka w przyszłą sobotę w bibliotece naszej szkoły o godz. 12:15 odbędzie się spotkanie z wnuczkami. Zapraszam serdecznie wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków uczniów klasy pierwszej. Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności do soboty.

Lekcja 14 (04-01-2020)

Temat: Wesoły Nowy Rok!

Sobotnie spotkanie zaczęliśmy od ćwiczenia w mówieniu. Rozmawialiśmy na temat przeżyć z okresu przerwy świątecznej. Dzieliliśmy się wrażeniami z rodzinnej Wigilii i upominkami od Mikołaja. W zasadzie naprowadzając, próbowałam cokolwiek wydobyć od dzieci, bo najczęściej padało sformułowanie nie pamiętam. Oddałam zeszyty i je przeanalizowałam a przed przystąpieniem do kolejnego dyktanda dokładnie je omówiłam.

Nowy materiał słownikowy jaki poznaliśmy dotyczył świadomości rytmicznej organizacji czasu – kolejność dni w tygodniu, miesięcy w roku, pór roku. Rozmawialiśmy o kalendarzu i jego zastosowaniu.

Poznaliśmy nowy materiał literowy, spółgłoskę -Bb i -Łł na wyrazach podstawowych: baletnica, Mikołaj oraz wyrazów w nagłosie. Wyjaśniliśmy ich znaczenie. Uczniowie uczyli się udzielać odpowiedzi pełnym zdaniem na zadane pytanie odnoście obrazka. Przystępując do ćwiczenia w pisaniu, zwracaliśmy uwagę na kształtne  kreślenie liter  w określonym tempie i kierunku.

Po przerwie ćwiczyliśmy słuch  fonematyczny porównując i rozróżniając głoski b i d. Wykonaliśmy szereg ćwiczeń elementarzowych, pomijając tylko jedne – ostatnie.

Ćwiczenia w czytaniu polegały na wspólnym powtórzeniu wszystkich poznanych liter. Chóralnie czytaliśmy sylaby, wyrazy i tekst z podręcznika. Potem, pojedynczo czytali ochotnicy.

Na koniec przypomnieliśmy sobie jeszcze raz nazwy dni tygodnia.

Praca domowa

Ćwiczenia ze str. 49

Nauczyć się na pamięć wymieniać kolejno nazwy miesięcy.

15 minut czytania codziennie dzieciom polskiej literatury.


Lekcja 13 (14-12-2019)

Temat: Tradycje bożonarodzeniowe.

Na początku odśpiewaliśmy pierwszą zwrotkę kolędy „Dzisiaj w Betlejem” oraz uczyliśmy się kolejnego jej fragmentu. Przypomnieliśmy sobie poznane litery i prawie wszyscy uczniowie kolejno czytali czytanki. Sprawdzona została praca domowa.

Poznaliśmy materiał słownikowy dotyczący Świąt Bożego Narodzenia. Rozmawialiśmy o świątecznych symbolach i zwyczajach. Pierwszoklasiści wysłuchali opowiadania Bronisławy Ostrowskiej „Opłatek”, po którym udaliśmy się na spotkanie z Mikołajem.

Po powrocie poznaliśmy spółgłoskę: -Ww i -Ff oraz wyrazy z tymi literami w nagłosie. Układaliśmy z nimi zdania. Ćwiczyliśmy pisownię poznanych liter wsłuchując się w polskie kolędy. Wykonaliśmy także ćwiczenia fonematyczne. Czytaliśmy sylaby i wyrazy metodą sylabową a na koniec mieliśmy zabawę integracyjną „Ciepło, zimno”. Dzieci miały za zadanie odnaleźć miejsce ukrycia wyznaczonego przedmiotu posługując się wskazówkami – „ciepło” kiedy było blisko kryjówki i „zimno’, gdy się od niej oddalało. Radości nie było końca!

Praca domowa

Ćwiczenie 1,3 i 4 ze str.45

Przynieść najfajniejszy prezent od Mikołaja i umieć go opisać w kilku zdaniach.

Kochani Rodzice! 

Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za piękne życzenia i prezent jaki od was otrzymałam. Ja życzę wam białych, radosnych a przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2020 roku.

Przed nami aż trzy tygodnie przerwy. To dużo czasu zarówno na powtórzenie zdobytej wiedzy jak i na nadrobienie zaległości. Bardzo proszę, żebyście w ferworze przygotowań do nadchodzących Świąt i natłoku codziennych obowiązków znaleźli czas i chęci na pomoc waszym dzieciom w obcowaniu z językiem polskim. Gorąco zachęcam do czytania na dobranoc dzieciom polskiej literatury. Najmłodsi uczą się języka, słownictwa i struktur gramatycznych właśnie przez słuchanie naszej mowy, a to jest możliwe tylko dzięki codziennemu, systematycznemu obcowaniu z książką. Ponadto, dziecko czuje się ważne i kochane, bo spędzamy z nim czas. Nie pozwólcie by telewizja, komputer czy telefon odgrywały dominującą role w waszych domach.

Ściskam Was mocno! Do zobaczenia 4 stycznia!

Dzieci śpiewają “Dzisiaj w Betlejem”:

7cb37e89-21c9-4514-9814-c00bab6f6e3a

 

Lekcja 12 (07-12-2019)

Temat: Nadchodzi zima.

Po dwutygodniowej przerwie, zajęcia zaczęliśmy śpiewająco. Uczyliśmy się bowiem kolędy „Dzisiaj w Betlejem”.  Przypomnieliśmy sobie materiał z lekcji poprzedniej i poznane dotąd litery. Za nim uczniowie przystąpili do dyktanda, przypomniane zostały obowiązujące zasady oraz możliwość uzyskanej oceny.

Udaliśmy się do biblioteki szkolnej. Dzieci wysłuchały bajeczki p. Ewy o perypetiach Zuzi – bohaterki zimowego szaleństwa po czym wypożyczyły książeczki do domu.

Po powrocie powtórzyliśmy pory roku. Rozmawialiśmy o oznakach nadchodzącej zimy i o zachodzących zmianach w przyrodzie.

Jeżeli chodzi o materiał literowy, poznaliśmy kolejne spółgłoski: -Pp i Rr i wyrazy, które się na nie zaczynają. Uczniowie kolejno układali z nimi zdania. Wykonaliśmy szereg ćwiczeń grafomotorycznych i fonematycznych. Ci, którzy ćwiczenie 3 zrobili samodzielnie, bez mojej pomocy otrzymali piątki. Pozostali muszą więcej czasu poświęcić na czytanie.

Praca domowa

Ćwicz. 1,2,3 ze str. 41

(tym razem zbiorę do oceny zeszyty lekcyjne)

 

Lekcja 11 (23-11-2019)

Temat: Andrzejkowe wróżby.

Na początku zajęć powtórzyliśmy wszystkie poznane litery. Uczniowie kolejno czytali czytanki i tu muszę przyznać, że większość świetnie dawała sobie radę. Ba, czytali płynnie. Jak widać ciężka praca popłaca! Sprawdzona też została praca domowa.

Uczniowie poznali nowy materiał słownikowy dotyczący andrzejek. Zrobiliśmy sobie nawet wróżbę polegającą na przesuwaniu butów w kierunku drzwi, żeby się dowiedzieć kto w przyszłości jako pierwszy wstąpi w związek małżeński. Zwyciężczynią została Maja a chłopcy mogli odetchnąć z ulgą (początkowo nie chcieli się bawić bo stwierdzili, że nie szukają żon).

Jako wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych tekstów literackich, przeczytałam uczniom opowiadanie M.E Letki: „Za dobra wróżka”. Wspólnie wyjaśnialiśmy słowo klucz – szczęście. Zadawałam uczniom pytania na rozumienie tekstu oczekując logicznej wypowiedzi, której niestety nie doczekałam się 🙁

Kontynuując budowanie poprawnych wypowiedzi zrobiłam ćwiczenie językowe z historyjką obrazkową w tle. Uczniowie podzieleni na 3 grupy, osobno musieli ułożyć w odpowiedniej kolejności następstwa zdarzeń i opowiedzieć historyjkę. Dzieci, układanie obrazków postrzegali jako dobrą zabawę. Rozbudzeni ciekawością poznania efektu końcowego pracowali w ciszy i skupieniu.

Poznaliśmy także nowy materiał literowy: -Nn i -Gg oraz wyrazy z tymi literami w nagłosie. Ćwiczyliśmy sprawność manualną poprzez naukę kształtnego pisania liter i sylab w określonym tempie oraz zrobiliśmy wszystkie ćwiczenia elementarzowe.

Praca domowa

1) Ćwiczenia ze str.37

2) Przygotować się do dyktanda (wypisanie po przecinku 6 wyrazów):

mama, tata, nos, okno, gęsi, lekcja

W przyszłą sobotę, 30 listopada nie będzie zajęć lekcyjnych.

Dla tych którzy obchodzą, życzę pięknego Święta Dziękczynienia. Niech szczęście Was nie opuszcza cały rok!

 

Lekcja 10 (16-11-2019)

Temat: Inny nie znaczy gorszy!

W naszej szkole dużo się działo i dużo się dzieje a wszystkie działania skierowane są na ucznia. Tym razem, od samego rana mieliśmy ćwiczenia sposobu ewakuacji budynku w przypadku pożaru lub innych nagłych wypadków. Instruując dzieci jak powinny zachować się w sytuacji zagrożenia życia dowiedziałam się, że one mają już sporą wiedzę na ten temat wyniesioną ze szkół amerykańskich. Nagrodą za sprawną akcję i wielkie zaangażowanie było spotkanie ze strażakami, którzy udzielili nam wszystkim wielu cennych wskazówek.

Wróciwszy do zajęć, poznaliśmy nowy materiał słownikowy. Jako, że 16 listopada obchodzony jest światowy dzień tolerancji, rozmawialiśmy o poszanowaniu praw innych i akceptacji odmienności w codziennym życiu. Wykorzystując burzę mózgów, udało nam się wyjaśnić słowo tolerancja. Rozmawialiśmy o tym co trzeba robić, żeby być tolerancyjnym i  dlaczego zdarzają się ludzie nietolerancyjni. Przeczytałam wychowankom opowiadanie B. Ibarroli : „Darek nie jest dzięciołem”. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tą historią i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i to w języku polskim!

Ponadto, pisaliśmy w zeszycie słowo tolerancja z podziałem na sylaby i na głoski a na dowód tego, że każdy sam w sobie jest wartością, pierwszoklasiści rysowali samych siebie.

Poznaliśmy nowe spółgłoski: -Jj i -Cc oraz wyrazy, które się na nie zaczynają Wykonaliśmy szereg ćwiczeń elementarzowych (od 1 do 4). Natomiast na zakończenie dnia świętowaliśmy urodziny Mateusza, któremu dziękujemy za słodki poczęstunek.

Praca domowa

Ćwiczenia ze str. 33 (ze szczególnym uwzględnieniem podpunktu 1)

 


Lekcja 9 (09-11-2019)

Temat: Niepodległa Polska.

W ubiegłą sobotę mieliśmy patriotyczny poranek, świętowaliśmy bowiem kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Większość uczniów przyszła ubrana w biało-czerwone stroje, wyrażając tym samym szacunek do symboli narodowych. Pierwszoklasiści przygotowali również na ten dzień prace plastyczne: „Moja mała Ojczyzna”, fundament pod dalszą część lekcji.

Każdy uczeń opowiadał o swoich wspomnieniach z pobytu w Polsce lub opowiadał o zabytkach bądź miejscach, które kojarzą się z Polską. Wszyscy byli zgodni, że to piękny kraj! Jednak po chwili dowiedzieli się, że nie zawsze tak było… to była dla nich niezwykle emocjonalna podróż do przeszłości. Ponadto, uczniowie dowiedzieli się co to jest patriotyzm oraz jakie są symbole narodowe RP i co oznaczają. Kontynuując utrwalanie wiadomości, udaliśmy się do biblioteki gdzie podzielone na grupy dzieci układały z puzzli godło. Tak w przybliżeniu zakończyliśmy bardziej atrakcyjną i przystępną formę lekcji.

Po przerwie przyszedł czas na materiał literowy. Poznaliśmy kolejne spółgłoski: -Dd i -Kk oraz wyrazy z tymi literami w nagłosie. Kreśliliśmy je w ćwiczeniach zgodnie z właściwym kierunkiem oraz wykonaliśmy trzy ćwiczenia ze strony 27. Potem, czytaliśmy sylaby i wyrazy metodą sylabową.

Na koniec udaliśmy się na apel przygotowany przez starszych kolegów i koleżanki.

Praca domowa

Ćwiczenia ze str. 29 (ze szczególnym uwzględnieniem podpunktu 1)


Lekcja 8 (02-11-2019)

Temat: Pasowanie.

Życie klasowe/szkolne, które preferuje tylko „suchą” realizację programu dydaktycznego, nie stwarza warunków w pełni sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dlatego, też nasza szkoła od samego początku przywiązuje dużą wagę do organizowania tradycyjnych i okazjonalnych imprez począwszy od Dnia Nauczyciela,  poprzez Pasowanie,  Święto Niepodległości,  Jasełka,  Dzień Babci i Dziadka,  Dzień Mamy i Taty,  Święto Konstytucji 3 Maja i tak aż do uroczystego Zakończenia Roku.

Akademie szkolne są ważnym elementem procesu wychowawczego. Uczą właściwych postaw dzieci i młodzież poprzez realizację podjętych zadań (intonacja wypowiadanych słów, właściwe zachowanie się, odpowiedni ubiór).  Zarówno udział jak i organizowanie uczą planowania, odpowiedzialności, kreatywności, aktywności oraz szacunku do siebie nawzajem.  Daje możliwość zwrócenia na siebie uwagi. To prezentacja zdobytej wiedzy ale także kreowanie wizerunku szkoły.  Dając siebie innym, wzbogacamy się sami a to droga do pełni człowieczeństwa!

Mam nadzieję,  że nasza wczorajsza uroczystość choć częściowo spełniła państwa oczekiwania i zapadnie na długo w pamięci.

Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy pasowaniu.

Praca domowa

1) Dyktando poprawkowe.

2) Praca plastyczna pt. „Moja mała Ojczyzna” – format dowolny, technika dowolna. Mogą to być postacie, symbole lub miejsca, które kojarzą się z Polską.

(Za tydzień w naszej szkole są obchody Narodowego Święta Niepodległości. Jako, że wychowanie patriotyczne zaczyna się od domu rodzinnego, zachęcam wszystkich rodziców do zaciekawienia dzieci krajem ich pochodzenia. Proszę również o ubranie ich w barwy patriotyczne na przyszłą sobotę.)

Uwaga

Frędzle i znaczki przy togach były dla dzieci na pamiątkę. Kto mi je zwrócił, będzie mógł je z powrotem odebrać po zajęciach.

Jeżeli macie Państwo jakieś inne wyraźne zdjęcia z pasowania, niż te które są wstawione na stronie i chcielibyście się nimi podzielić proszę o przesłanie na adres emaliowy ogniwa: 

 

Lekcja 7 (26-10-2019)

Temat: Powtórzenie.

Od rana ćwiczyliśmy swoje role do apelu oraz uczyliśmy się śpiewania równo z muzyką, ponieważ to sprawiało uczniom najwięcej kłopotów.

Po powtórzeniu materiału z poprzedniej lekcji, sprawdzona została praca domowa. Oddałam także zeszyty do dyktand. Uczniowie, którzy nie mają w zeszycie żadnej oceny będą musieli je napisać jeszcze raz (tydzień po pasowaniu).

Kontynuując materiał z lekcji poprzedniej, wykonaliśmy ćwiczenie elementarzowe oraz ćwiczyliśmy czytanie chóralnie i pojedynczo. Widać, że spora część klasy nie próżnuje w domu, ponieważ był las rąk dzieci chętnych do czytania przy tablicy. Brawo!

Na koniec udaliśmy się na teatrzyk, który zawitał do naszej szkoły.

Praca domowa

Powtarzanie swoich fragmentów wierszy i poćwiczenie śpiewania piosenek z muzyką.

Proszę o uzupełnienie ćwiczeń elementarzowych.

(Do tej pory, na bierząco przerobiliśmy wszystkie ćwiczenia z każdej lekcji. Osoby, które mają jakieś braki albo nie wykazywały chęci pisania albo pisały dwie linijki nawet po 30 minut. Wynika to z obniżonej funkcji grafomotorycznej, która przejawia się np. wolnym tempem pisania czy też dużą męczliwością ręki. Oznacza to, że powinno się wykonywać we własnym zakresie ćwiczenia sprawności manualnych tj. szlaczki, znaki literopodobne.)

Lekcja 6 (19-10-2019)

Temat: Jesień w parku.

Poranek zaczęliśmy od logistyki czyli spraw porządkowych podczas naszego nadchodzącego apelu. Głównie skupiliśmy się na zapamiętaniu kolejności wystąpień oraz prawidłowym zachowaniu się podczas recytacji wierszy, śpiewania piosenek czy też hymnu narodowego. Uczniowie bardzo dobrze znali swoje fragmenty, dzięki czemu mogliśmy dwukrotnie przećwiczyć swoje role, zwracając uwagę na dykcję i tembr głosu. Następnie uczyliśmy się drugiej zwrotki i refrenu piosenki „Zawsze razem”.

Wracając do lekcji przypomnieliśmy sobie materiał z poprzedniego tygodnia. Sprawdzona została praca domowa oraz zostały wyjaśnione zasady obowiązujące podczas dyktanda, do którego przystąpili pierwszy raz.

Poznaliśmy nowe słownictwo dotyczące darów jesieni, którym uczniowie uzupełniali czytany przeze mnie tekst ze str. 94 Elementarza. Prowadziliśmy również dyskusję odnośnie jesiennej ilustracji (str. 108 ćwiczeń), po czym uczniowie uzupełniali ćwiczenia odwzorowując podpisy obrazków z tablicy.

Po przerwie wprowadzone zostały kolejne spółgłoski: -Mm, —Tt. Poznaliśmy wyrazy z tymi literami w nagłosie. Wyjaśniliśmy sobie ich znaczenie oraz dzieliliśmy je na sylaby i głoski.

Na koniec wykonaliśmy dwa ćwiczenia (1 ze str. 22 i 2 ze str. 23). Pozostałe będziemy kontynuowali na przyszłych zajęciach.

Praca domowa

Ćwicz. 3 i 4 ze str. 25

Lekcja 5 (12-10-2019)

Temat: Jesień w lesie – przygotowanie się zwierząt do zimy.

Sobotni poranek był dla nas niezwykle pracowity. Śpiewaliśmy piosenkę „Na dobry początek”, uczyliśmy się wiersza Władysława Bełzy: „Kto ty jesteś?” oraz pierwszej zwrotki i refrenu piosenki „Zawsze razem”.  Recytacja zadanych fragmentów odbyła się błyskawicznie, ponieważ tylko cztery osoby były przygotowane, w tym jedna połowicznie. Powtórzyliśmy też materiał z poprzedniej lekcji i sprawdzona została praca domowa. Posypało się dużo piątek i czwórek za pięknie przygotowane zagadki, w których królowała dynia 🙂

Poznaliśmy nowy materiał literowy dotyczący jesieni w lesie. Pracowaliśmy z obrazkiem Elementarza (str.22). Uczniowie dowiedzieli się co to jest hibernacja i jakich zwierząt dotyczy.Na przykładzie wyrazów poznaliśmy pierwsze spółgłoski: wielką i małą literę -l, -s w druku i piśmie. Dokonaliśmy podziału wyrazów na sylaby i głoski. Kolejno układaliśmy z nimi proste zdania.

W drugiej części zajęć mieliśmy ćwiczenia w pisaniu pojedynczych liter, łączenia liter w sylaby oraz pisanie wyrazów po śladzie. Jak zwykle, zrobiliśmy wszystkie ćwiczenia elementarzowe. Natomiast na koniec podjęliśmy pierwsze próby czytania sylabowego, chóralnie i pojedynczo. Ku mojemu zaskoczeniu, było wielu ochotników. Cieszę się, że tablica motywacyjna działa!

Moi Drodzy,

Serdeczne dziękuję za pamięć, piękne kwiaty i za to, że po prostu jesteście. To dzięki Wam mogę rozwijać pasję, odkrywać swoją siłę i podejmować kolejne wyzwania.

Praca domowa

Ćwiczenia – str. 21.

Przygotować się do dyktanda z samogłosek.

Nauczyć się na pamięć zadanego wiersza.

 

Lekcja 4 (05-10-2019)

Temat:  Kalendarzowa jesień i zmiany w przyrodzie

Zajęcia zaczęliśmy od powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji i odśpiewania poznanego fragmentu piosenki. Uczyliśmy się także kolejnej zwrotki. Sprawdzona została praca domowa.

Rozmawialiśmy o jesieni: o zjawiskach zachodzących w przyrodzie, o ubiorze „na cebulkę” i o szczególnej roli witamin jesienią. Poznaliśmy nowy blok tematyczny dotyczący łąki. Ćwiczyliśmy wymowę nowych wyrazów oraz wyjaśniliśmy sobie ich znaczenie. Uczniowie odpowiadali na pytania kierowane odnośnie ilustracji. Padło wiele ciekawych stwierdzeń i chociaż nie były poprawne, to ciesze się, że uczniowie próbowali prowadzić dialog.

Po przerwie poznaliśmy ostatnie już samogłoski -ą i -ę. Poznaliśmy wyrazy zawierające te litery w śródgłosie oraz układaliśmy z nimi zdania. Jeżeli chodzi o ćwiczenia grafomotoryczne, to kreśliliśmy w zeszytach poznane samogłoski oraz litery ą i ę w ćwiczeniach.

Na koniec, ćwiczyliśmy śpiewanie piosenki na pasowanie.

Praca domowa

Str.17

Wypowiedź ustna – zagadka.

(Przynieść przedmiot, który kojarzy się z jesienią: np. listek, kasztan, szyszka, parasolka, peleryna, kalosz, jakieś typowo jesienne warzywo lub owoc. Nauczy się opisać go nie zdradzając jego nazwy. To będzie zagadka dla innych dzieci. Przykład opisu gruszki: To jest owoc. Ma kolor żółto – zielony. Rośnie w sadzie na drzewie obok jabłka. Przypomina kształtem żarówkę, choć wcale nie świeci, gdy jest dojrzała zjadają ją dzieci.)

Lekcja 3 (28-09-2019)

Temat: Szkoła na wsi.

Po przywitaniu się i przypomnieniu materiału z poprzedniej lekcji uczyliśmy się pierwszej zwrotki i refrenu piosenki na naszą nadchodzącą uroczystość: „Piosenka na dobry początek”. Została również sprawdzona praca domowa.

Poznaliśmy nowy blok tematyczny dotyczący zabudowań wiejskich, zwierząt gospodarskich, produktów zwierzęcych oraz upraw rolniczych. Prowadziliśmy rozmowę na temat wsi wykorzystując ilustrację z podręcznika. Na zakończenie pierwszej części zajęć ćwiczyliśmy sprawność grafomotoryczną kreśląc szlaczki w zeszytach.

Po przerwie poznaliśmy aż 3 samogłoski: -Uu, -Óó, -y na podstawie modeli wyrazów. Wyjaśniliśmy ich znaczenie. Dokonaliśmy analizy głoskowej i sylabowej wyrazów. Wyszukiwaliśmy poznanych liter w nagłosie. W międzyczasie zrobiliśmy sobie krótką przerwę śródlekcyjną udając się na plac zabaw. Uczniowie byli zachwyceni tym pomysłem! Wróciwszy do klasy, ćwiczyliśmy kształtne kreślenie liter w określonym tempie na tablicy i w ćwiczeniach.

Na koniec kilkakrotnie powtarzaliśmy poznany fragment piosenki. Ponadto, zgodnie z naszym kontraktem klasowym uczniowie aktywni na lekcji bądź też odznaczający się wysoką kulturą osobistą otrzymali gwiazdkę.

Praca domowa

Cała strona str.13

Dziękuję serdecznie rodzicom, którzy pojawili się na sobotnim zebraniu klasowym i mamom, które zgłosiły się do rady rodziców. Wiem, że to nie łatwe zadanie, dlatego też proszę pozostałych rodziców o wyrozumiałość i owocną współpracę.

 

Lekcja 2 (21-09-2019)

Temat: Szkoła w mieście.

Przywitaliśmy się, przypomnieliśmy swoje imiona oraz materiał słownikowy i literowy z poprzedniej lekcji. Dzieci poznały prawa i obowiązki ucznia klasy pierwszej. Z pozoru najłatwiejsza część sobotniego poranka wcale taka nie była, ponieważ uczniowie myślami byli jeszcze gdzieś na wakacjach. Sprawdzone zostało również zadanie domowe.

Poznaliśmy nowe słownictwo związane z tematem lekcji, które dotyczyło min. ruchu ulicznego i poruszania się w mieście oraz rozmawialiśmy o prawidłowym zachowaniu się uczniów w drodze do szkoły, na boisku szkolnym, na parkingu czy korytarzu. Pracowaliśmy z obrazkiem z podręcznika, kolejno wypowiadając się. Następnie, mieliśmy pierwsze zetknięcie z zeszytem o wąskiej liniaturze, które było dla pierwszaków nie lada wyzwaniem.

Po przerwie poznaliśmy samogłoski: -Ii, -Oo na przykładzie nazw obrazków z dźwiękami tych liter w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Wykonaliśmy ćwiczenia fonematyczne. Kreśliliśmy poznane litery w odpowiednim kierunku i tempie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na mieszczenie się w liniaturze.

Na koniec odśpiewaliśmy „Sto lat” dla Jasia, który obchodził swoje urodziny (dziękujemy za słodki poczęstunek).

Praca domowa

Ćwicz. 7 ze str. 8

Ćwicz. 1 i 2 ze str. 9

 

Lekcja 1 (14-09-2019)

Temat: Mój pierwszy dzień w pierwszej klasie.

Na pierwszych zajęciach, dłuższą chwilkę poświęciliśmy na wspólne poznanie się. Uczniowie opowiadając kilka słów o sobie dostarczyli mi wówczas dużo informacji na temat sprawności językowej. Utrwaliliśmy imiona poprzez zabawę.

Zapoznaliśmy się z podręcznikami i niezbędnymi przyborami w piórniku. Uczniowie obiecali, że nie będą używać mazaków, ponieważ przebijają na drugą stronę a to traci na estetyce.

Pracowaliśmy z ilustracją z Elementarza. Poznaliśmy słownictwo dotyczące sprzętów w klasie, przyborów szkolnych, dekoracji oraz zachowania uczniów podczas lekcji. 

Po przerwie poznaliśmy pierwsze samogłoski: -Aa, -Ee na podstawie wyrazów z tymi literami w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Dokonaliśmy analizy sylabowej i głoskowej wyrazów. Wyszukiwaliśmy także poznanych liter w wyrazach. W między czasie odśpiewaliśmy tradycyjne “Sto lat” dla koleżanki Victorii (dziękujemy za słodki poczęstunek) oraz mieliśmy zabawę gimnastyczną.

Na koniec mieliśmy ćwiczenia w kształtnym kreśleniu poznanych samogłosek.

Praca domowa

Ćwiczenie 1 str. 4 (Ćwiczenia elementarzowe)

Ćwiczenie 2 i 3 str. 5 (Ćwiczenia elementarzowe)

Uwaga!

Niezbędne wyposażenie pierwszoklasisty:

  • Elementarz – M. Pawlusiewicz,
  • Ćwiczenia elementarzowe – M. Pawlusiewicz,
  • Dwa zeszyty 16k. w cienką linię (zeszyt zadań, zeszyt dyktand)
  • Przybory szkolne (ołówek, gumka, kredki ołówkowe)
  • Zapał do pracy i duży uśmiech!

28 września 2019r. o godz. 9:00 zapraszam rodziców na zebranie klasowe.