Klasa 1B 2021/2022

Wychowawczyni: Sylwia Drężek

Telefon: 609-851-0267

E-mail:

Radę Rodziców: Patrycja Kulis, Agnieszka Baczyk, Krystyna Nowik


WITAJCIE W SZKOLE !!!

     Pierwszaki-
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę Wam zapału i wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań. Liczne sukcesy niech  będą dla Was źródłem radości i prawdziwej satysfakcji, a szkoła niech będzie dla Was przyjaznym i bezpiecznym miejscem radosnej nauki. Odważnie rozwijajcie swoje talenty i odkrywajcie pasje.
Powodzenia!
Wychowawczyni Sylwia Drężek

“Bo tylko w tym sadzie ptak gniazdo uwije,

 gdzie człek serce kładzie we wszystko co żyje”.

Kownacka

W sobotę 9 października uczniowie kl.1a i kl.1b oraz wychowawcy mieli zaszczyt zaprosić Panią Dyrektor Monikę Zarzycką i Zarząd na uroczyste Ślubowanie, które odbędzie się 13 listopada 2021 r.


Lekcja 31

Temat: Wakacje tuz, tuz.
Sobotnie zajęcia rozpoczęliśmy od sprawdzenia pracy domowej i powtarzania samogłosek, spółgłosek oraz dwuznaków. Przypomnieliśmy sobie zasady pisowni spółgłosek miękkich si, ci ,ni, zi przed samogłoską w cząstkach wyrazów sia…, cia…., nia…., zia oraz spółgłosek miękkich ś,ć,ń, ź spółgłosek w wyrazach: śliwka, świeca, ćma, Oleńka, źrebak. Wprowadziliśmy spółgłoski miękkie dź, dzi na przykładach wyrazów podstawowych Madzia, Edzio, dźwig oraz wyrazów z dź, dzi w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Wspólnie czytaliśmy czytankę “Dziadzio, Madzia i Edzio na plaży” oraz tekst ze str.91 z szczególnym zwróceniem uwagi na cząstki wyrazów (podkreślone w tekście), w których występuje spółgłoska miękka dzi przed samogłoską oraz na spółgłoskę miękką dz przed spółgłoską w wyrazach dźwig, dźwięki. Obrazek nad czytanka posłużył nam jako ćwiczenie w mówieniu. Ćwiczyliśmy kształtne pisanie spółgłosek miękkich dzi/dź po śladzie i samodzielnie. Uzupełniliśmy ćwiczenia w ćwiczeniu elementarzowym. W ramach powtórzenia materiału gralismy w gre “Lizaki ortograficzne
Korzystając z elementarza przeczytaliśmy czytankę “Wakacje”. Rozmawialiśmy o naszych planach. Uczniowie wykonali prace plastyczna w zeszycie.

Lekcja 27 (04.30.22)

Temat: Lekcja z dzwonkiem,dżemem i dżdżownicami.
Sobotnie zajęcia rozpoczęliśmy od powtórki materiału poznanego na poprzednich zajęciach. Szczególny nacisk położyliśmy na dwuznaki, ich wymowę i pisownię. Wprowadziliśmy głoską “dż”, “dz” na podstawie wyrazów podstawowych: koledzy, dzwon oraz wyrazów w nagłosie i śródgłosie.
Wspólnie omówiliśmy obrazek z elementarza. Dzieci opowiadały co dzieje się na ilustracji, co nauczycielka pisze na tablicy, co wisi na ścianach klasy, co widać za oknem. Czytaliśmy czytankę ” Lekcja z dzwonkiem , dżemem i dżdżownicami” mocno akcentując pogrubionym drukiem wyrazy. Zadawaliśmy pytania do przeczytanego tekstu. Uczniowie metoda sylabowa czytali czytankę-zgadywankę.Po przerwie pisaliśmy po śladzie i samodzielnie poznane dwuznaki. Dokonaliśmy analizy sylabowej, głoskowej i literowej wyrazów: dżem, dżokej, koledzy. Podpisywalismy obrazki, tworzyliśmy wyrazy z sylab i uzupełniliśmy zdania wyrazami z ramki.
Po przerwie rozmawialiśmy o świętach majowych czyli o 2 Maja, kiedy to obchodzimy Dzień Flagi Państwowej oraz o 3 maja , kiedy to przypada rocznica uchwalenia Konstytucji. Za pomocą prezentacji multimedialnej “Piękna Nasza Polska Cala” oraz opowiadania “Święto Narodowe Trzeciego Maja” przypomnieliśmy sobie o symbolach narodowych Polski oraz dowiedzieliśmy się co to jest konstytucja i jako role pelni w życiu każdego obywatela i państwa. W zeszytach uczniowie dokonali prac plastycznych naszego kraju.
Na zakończenie lekcji utrwalalismy nasze role i piosenkę  z okazji “Dnia Mamy i Taty”.

Praca domowa:

karta pracy do wypełnienia
nauczyc sie czytac wyrazów z ramki strona 87

Lekcja 26 (21.04.22)

Temat: Chory Michal.
Po sprawdzeniu obecności, pracy domowej przystąpiliśmy do powtórki poznanych dwuznaków i spółgłosek miękkich. Wprowadziliśmy dwuznak “ch’ na podstawie wyrazów podstawowych Michal, duch oraz wyrazów ze słowniczka elementarzowego. Omówiliśmy znaczenia ich w odniesieniu do doświadczeń dzieci np. do czego służy chochla, co wiesz o chomiku, co mozna zrobic z grochu itp. Kształtnie określiliśmy dwuznak “ch” w połączeniu z samogłoskami. Dokonaliśmy analizy wyrazów podstawowych: dach, mucha, muchomor z podziałem na sylaby i głoski i litery. Podpisywalismy obrazki z ramki. Uzupełniliśmy zdania oraz wyszukiwaliśmy w tekście wyrazów z “h” i “ch”. Budowaliśmy kształcenie czujności ortograficznej “ch” i “h”. Czytaliśmy wspólnie z uwzględnieniem poznanych dwuznaków w czytaniu metoda sylabowa czytanki “Chory Michal” oraz sylabowe czytanki-zgadywanki. Omówiliśmy obrazek ze str.80 – elementarz.
Po przerwie poznaliśmy budowę poszczegolnych czesci ciala. Omówiliśmy zastosowanie ich. Bawiliśmy się rymami typu: powiedz “prosze” podrap się po…nosie, powiedz”spust” i dotknij….ust, powiedz “wrzosy” i złap się za….włosy, powiedz “drzwiczki” i złap się za…policzki, powiedz “strona” i złap się za…ramiona, itp. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób wykorzystujemy zmysły do poznania swiata. Uczniowie podawali przykłady. Najbardziej spodobał się zmysł słuchu kiedy to poprosilam o zamknięcie oczu na dwie minuty i wysłuchaniu się w otoczenie. Po tym czasie każdy wypowiadał się co usłyszał. Lista byla bardzo dluga – od kroków nauczyciela po ćwierkania ptaków za oknem. Podsumowując nasze zajęcia uczniowie układali puzzle “części ciała”.
Praca domowa:
Nauczyc sie czytac wyrazów z ramki str. 79
Cw.1,2,3,4 str.93 (ćwiczenia elementarzowe)
*****Przypominam o codziennym 20 minutowym czytaniu. Wiem, ze dla uczniów dwuznaki i spółgłoski miękkie to prawdziwe wyzwanie. Dzięki praktyce szybciej zapamiętają. 

Lekcja 24 (02/04/2022)

Temat: Jestem dumny/dumna bo ucze sie dwoch jezykow – nasza polska szkoła..
Sobotni poranek rozpoczęliśmy od  sprawdzenia  pracy domowej i  powtórzenia poznanych samogłosek  i spółgłosek. Wprowadziliśmy głoskę “sz”, “cz” na przykładach wyrazów podstawowych: szkoła, uczniowie. Różnicowaliśmy dźwięki między s, ś, sz c,ć, cz na przykładach wyrazów ser, sanki, ślimak, śliwka, szalik, cebula, cukierek, ćma, czapka, czereśnia. Podczas ćwiczeń w pisaniu sz,cz zwrocilismy uwage ze jest to jedna głoska, dwie litery. Kreśliliśmy dwuznaki w określonym tempie i kierunku. Uzupełniliśmy ćwiczenia w ćwiczeniu elementarzowym.
Rozmawialiśmy na temat roli polskiej szkoły w życiu polonijnego dziecka.Skupiliśmy uwagę na zrozumieniu przydatności w życiu ze znajomości wielu języków, kszta;ceniu tożsamości dziecka- Polska to moja druga ojczyzna, a język polski jest językiem moich rodziców, dziadków i rodziny.  Dowiedzielismy sie, ze szkola polska to nie tylko budynek, to polonijne dzieci, nauczyciele, rodzice, którzy pomagają nam w prowadzeniu szkoły. Czytaliśmy wspólnie czytankę “Nasza polska szkoła”.
Podsumowując nasza lekcje uczniowie gralismy w gre przypominająca nam poznane dwuznaki oraz spółgłoski miękkie. Była to bardzo dobra powtórka przygotowująca uczniów do zapowiedzianego dyktanda.
W sobotę, planuje zebrać uczniom zeszyty w celu ocenienia zapowiadanego dyktanda i sprawdzeniu prac domowych, które były zadane w ostatnich kilku tygodniach.
Tradycyjnym wielkanocnym zwyczajem uczniowie w sobotę będą mieli okazję zbierać wielkanocne jajeczka. Bardzo prosze o przyniesienie koszyczków bądź torebek.
Praca domowa:
Cw. 1,2 str. 89 (ćwiczenia elementarzowe)
Cw. 3 str. 89 (ćwiczenia elementarzowe) dyktando
Prosze nauczyc sie czytac wyrazów z ramki elementarza strona 75.

Lekcja 23 (26.03.2022)

Temat: Kalendarzowa wiosna – powtórzenie wiadomości
Na początku spotkania sprawdziliśmy prace domowa i powtórzyliśmy materiał spółgłosek miękkich. Na przykładach wyrazów zapisywaliśmy na tablicy z uwzględnieniem spółgłosek miękkich  si, ci, ni, zi przed samogłoską oraz spółgłosek miękkich ś,ć ,ń, ź przed spółgłoską i na końcu wyrazów. Przystąpiliśmy do uzupełniania ćwiczeń  w karcie pracy oraz w ćwiczeniu elementarzowym na stronach 82 ,83, 84 i str.113. Czytaliśmy wspólnie czytankę “U babci Zosi”.
Za pomocą czytanki z elementarza “Wiosna” ze str. 98 dowiedzieliśmy się jakie zmiany zachodzą w przyrodzie m.in.: jakie kwiaty zaczynają kwitnąć, pojawienie się liści na drzewach oraz powrót ptaków z ciepłych krajów. Przystąpiliśmy do uzupełniania ćwiczenia 1,2,3  str.115 oraz cw.5 str.116 w ćwiczeniu elementarzowym.
Praca domowa:
Cw. 1, 2 str. 85 (ćwiczenia elementarzowe)
Cw. 2b strona 83 ( prosze o przepisanie do zeszytu).
Czytanka “U babci Zosi” str.72 (elementarz)

Lekcja 21 (12.03.2022)
Temat: Polskie rzeki – Wisła i Odra.
Sobotni poranek rozpoczęliśmy od sprawdzenia obecności, pracy domowej i powtórzenia spółgłosek miękkich. Na podstawie wyrazów podstawowych rzeka, morze poznaliśmy dwuznak “rz”. Korzystając ze słownika elementarzowego szukaliśmy w nagłosie, śródgłosie i wygłosie  głoski “rz”. Przybliżyliśmy sobie nazwy zawodów z końcówką “arz” ( piekarz, kucharz stolarz, murarz). Omówiliśmy poszczególne zawody za pomocą fiszek obrazkowych. Uczniowie losując obrazek mieli za zadanie wyjść na środek klasy i opisać go w taki sposób aby koleżanki i koledzy odgadli o jakim zawodzie jest mowa. Uzupełniliśmy kartę pracy “kartę pacjenta”. Jeden z uczniów wciela się w zawód lekarza, a uczniowie to pacjenci. Dzieci wykazały się kreatywnością w momencie postawienia diagnozy, wypełnieniu recepty i skierowania oraz  sposobu leczenia.
Korzystając z ilustracji z elementarza przypomnieliśmy sobie o kształcie Mapy Polski. Dowiedzieliśmy się że największymi Polskimi rzekami są Wisła i Odra, a polskim morzem jest Morze Bałtyckie. Dzieci śledziły bieg rzeki od ich źródeł do ujścia do morza. Omówiliśmy sobie każdy ze środków transportu rzecznego i morskiego oraz roli latarni morskiej dla bezpieczeństwa żeglugi.
Kreslilismy dwuznak “rz” paluszkiem w powietrzu i na tablicy. Korzystając z książki “Wesoła ortografia” Doroty Strzemińskiej-Wiechowiak czytaliśmy wiersz “Przygody Grzesia’. Zauważyliśmy, że piszemy “rz” na końcu nazw zawodów oraz po  spółgłoskach: p,b, t, d, k, g, w, ch, j. Czytaliśmy sylabowo i chóralnie teksty z elementarza str. 84  i 85.
Na zakończenie zajęć podsumowaliśmy wiadomości o Polsce, jej symbolach narodowych, polskich rzekach i morzu. Odśpiewaliśmy Hymn Polski.
Praca domowa:
Cw.1,2,3,4 str.97- ćwiczenie elementarzowe
Czytanka “Mapa Polski, jej godło i flaga” elementarz str.84
Prosze o wypenienie przez uczniow karty pracy z dwuznakiem “rz”.
Każdy z uczniów otrzymał fiszkę obrazkowa z wybranym zawodem. Prosze o nauczenie się opisu danego zawodu ustnie.( Praca domowa na 26 marca)
*****Zachecam do czytania 20 minut dziennie.

Lekcja 20 (5.03.2022)

Temat: Ćmy, misie i ślimaki.
Zajęcia rozpoczęliśmy od sprawdzenia pracy domowej i powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji, liter w kolejności alfabetycznej oraz zaakcentowanie spółgłosek miękkich . Wprowadziliśmy spółgłoski miękkie “ś”, “ć” na przykładach wyrazów podstawowych ślimak, cma oraz poznaliśmy  wyrazy  ze słowniczka elementarzowego. Utrwalalismy wyrazy z “”ś”,”ć”na koncu wyrazow na przykladach sieć, grać, spać, jeść.
Następnie dokonaliśmy wzorcowego czytania tekstu nazw obrazków i wyrazów w ramce z mocniejszym akcentowaniem spółgłoski miękkiej. Czytaliśmy czytankę “Ćmy, misie i ślimaki”. Wyszukiwaliśmy rymy i tworzyliśmy nowe.Przystąpiliśmy do uzupełniania ćwiczeń elementarzowych i pisania w zeszycie. Układaliśmy wyrazy z liter i sylab oraz wskazaliśmy różnice dźwięku między “s” a  “ś”, “c” a “ć”.
Korzystając z lektur klasy 1 czytaliśmy wiersze Jana Brzechwy “Samochwała”, “Kłamczucha” oraz “Skarżypyta”. Zwróciliśmy szczególną uwagę na właściwe zachowanie się w stosunku do kolegów i koleżanek. Uczniowie potępili zachowanie głównych bohaterów wierszy. Zauważyli że zarówno kłamanie, skażenie i samochwalenie nie powinno mieć miejsca w przyjaźni. Na swoich przykładach ukazali że w przyjaźni powinna dominowac szczerosc, milosc i wzajemnie pomaganie sobie.
Pod koniec zajec wykonalismy flagi Ukraine i  udalismy się do auli na wspolne zdjecie szkolne mające na celu poparcie Ukrainy.
***** Wszystkiego najlepszego dla Gabrysi z okazji urodzin. Dziękujemy bardzo za pyszne paczki.
Praca domowa:
Karta pracy- “Piszemy po śladzie”,
Ćwiczenia 1,2,3 str. 77 (ćwiczenia elementarzowe)

Czytanka str 69


Lekcja 19 (26.02.22)

Temat: Tłusty czwartek.
Zajęcia rozpoczęliśmy od sprawdzenia pracy domowej. Przypomnieliśmy  sobie zasady przestrzegania regulaminu ucznia i ich obowiązków. Odczytaliśmy z tablicy poznane wcześniej miękkie cząstki. Dokonaliśmy podziału sylab otwartych na głoski: sia=si+a, cia=ci+a. Poznaliśmy nowe spółgłoski miękkie “ni”, “zi” na przykładach  wyrazów będących nazwami obrazków i wyrazów podkreślonych w tekście. Wykonaliśmy ćwiczenia w ćwiczeniu elementarzowym  oraz rozwiązywaliśmy krzyżówki ze zwróceniem szczególnej uwagi, ze kazda z spółgłosek miękkich to jedna głoska.
Za pomocą ilustracji w elementarzu odpowiadaliśmy na pytania: kogo i co widzimy na obrazku?, co robi pani, co robią dzieci?, jak ubrana jest pani, a jak dzieci?, jakie zabawki mają dzieci?, co niesie pani w koszu? Wspólnie budowaliśmy opowiadanie. Czytaliśmy podpisy pod obrazkami. Zwrocilismy uwage na miejsce samogłoski miękkiej przed samogłoskami. Czytaliśmy czytankę “Niania Stefania, Zuzia i Franio” z mocniejszym akcentowaniem podkreślonych sylab.
Wysłuchaliśmy opowiadania “Nie lubię takiego dotyku”. Autor zwrocil uwage, ze jesli ktos zachowuje się wobec was niewłaściwie stańcie we własnej obronie i powiedzcie tej  osobie, że nie podoba się wam takie traktowanie. Jeśli nadal wam dokucza powiedzcie o tym dorosłym. Uczniom narzucił się morał “nie rób drugiemu co tobie niemiłe”.
Przypomnieliśmy sobie tradycję “Tłustego Czwartku”, dowiedzieliśmy się,że zgodnie z kalendarzem chrześcijańskich katolików to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, który jest oczekiwaniem na Wielkanoc. W Polsce dozwolone jest objadanie się pączkami i faworkami, zwanymi również chrustami. Tego dnia przed cukierniami ustawiają się długie kolejki, a pączki znikają z półek sklepów i cukierni w zawrotnym tempie. Warto też pamiętać o pieczeniu pączków samodzielnie. Za pomocą karty pracy ucznia “Tłusty Czwartek” ćwiczyliśmy logiczne myślenie.
Obchodziliśmy urodziny Amelki. Życzymy jej dużo zdrowia i pogody usmiechu na codzien. Dziękujemy bardzo za babeczki.
Gralismy w gre “magiczne koło”. Uczniowie stojąc w kolku przekazywali piłkę wybranemu przez siebie koledze bądź koleżance jednocześnie wypowiadając wyraz z poznana spółgłoska miekko. Poprzez zabawę rozszerzyliśmy poznane słownictwo.
Praca domowa:
Cw. 2,3,4 str. 73 (ćwiczenia elementarzowe)
Ćw 3 str.71 oraz  5 str 73 (cwiczenie elementarzowe) prosze o wpisanie do zeszytu
Czytanka str.67

Lekcja 18 (19.02.22)

Temat: Nadchodzi wiosna – przedwiośnie.
Na początku zajęć przywitalismy sie, sprawdziliśmy prace domowa i przystąpiliśmy do zapoznania się z spółgłoskami miękkimi “si”, “ci”. Tworzyliśmy sylaby z poznanymi spółgłoskami ze szczególnym zwróceniem uwagi , że każda z nich to jedna głoska. Przyjrzeliśmy się pisowni sylab otwartych: się…, sie…, cie…, cią.., a więc przed samogłoską na przykładach wyrazów będących nazwami obrazków i wyrazów podkreślonych w tekście na str. 65 w elementarzu. Przystąpiliśmy do pisowni ćwiczeń w ćwiczeniu elementarzowym.
Za pomocą obrazka znajdującego się w elementarzu zadawaliśmy sobie pytania w celu ćwiczenia mówienia. Skierowaliśmy rowniez rozmowe na temat obserwacji zmian zachodzacych w przyrodzie na podstawie dłuższego dnia, wyższej temperatury, topniejącego śniegu i zieleniącej się trawy. Wspólnie czytaliśmy podpisy pod obrazkami ze szczegolna uwaga na miejsce spółgłoski miękkich przed samogłoskami. W czytance “W ogródku” mocniej akcentowalismy podkreślone sylaby. Doskonalac swoje zdolnosci mowienia kazdy uczen za pomoca rozdanych historyjek przedstawił nam obraz danej historii poprzez prezentacje. Dzieci były zachwycone gdyż każdy uczeń wcielił się w rolę nauczyciela.  Gra “Fiszki obrazkowe” posłużyła nam do rozróżnienia różnicy pomiędzy liczba pojedyncza i mnoga. Układając i  losując kolejne fiszki budowaliśmy zdania z użyciem wymienionych liczb.
Po przerwie przystąpiliśmy do pisowni wcześniej zapowiadanego dyktanda.  Za pomoca opowiadanie “Ciastko-takie nic” Zofi Kolodziej dowiedzielismy sie,ze kazde dziecko jest inne. Są dzieci wesołe, śmiałe, odważne ale są i smutne, zamknięte w sobie, skromne i nieśmiałe. Dzieciom odważnym i śmiałym łatwiej jest nawiązać kontakt z rówieśnikami, a tym nieśmiałym- znacznie trudniej. Dlatego też dzieci ciche i skromne czekaja, az ktos zachęci je do zabawy, poda rękę i prosi o kontakt. Z opowiadania uczniowie wynieśli morał, że warto jest wyciągnąć pierwszym rękę i nawiązać rozmowę. Zawsze trzeba się wczuć w położenie tej drugiej osoby. Wspólnie udaliśmy się do naszej szkolnej biblioteki w celu wypożyczenia książek oraz wysłuchania przygotowanego przez Panią Ewę czytania książeczki “Kucharz”.
Przypominam, że zebrałam zeszyty w celu ocenienia pracy domowej oraz dyktand.
Bardzo prosze uczniów, którzy nie przynieśli rozdanych na poprzedniej lekcji historyjek. Sa one bardzo wazne dla mnie poniewaz w dalszym ciągu  będziemy ćwiczyli mowienie
Praca domowa:
Ćwiczenie 1,2,4,5 str.69 (ćwiczenia elementarzowe)

Lekcja 17 (12.02.22)

Temat: Jak spędzać czas wolny.
Zajęcia rozpoczęliśmy sie tradycyjnego przywitania się, sprawdzenia pracy domowej i powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji. Nawiązaliśmy do tematyki spędzania czasu wolnego zima ( poprzez uprawianie sportów zimowych) i przeszliśmy do naszych pomysłów. Uczniowie chętnie wymieniali się swoimi upodobaniami do sportów, bajek, książek oraz zwierząt domowych. Czytaliśmy opowiadanie ” O biednym piesku”. Dowiedzieliśmy się, że zwierzęta to nie tylko zabawki, tak jak przytulanki. To żyjące stworzenia, które jedzą, czują, kochają i chcą być kochane. Zwierzęta domowe to duza odpowiedzialnosc! To dodatkowi członkowie rodziny, ktorym nalezy sie opieka, miłość i bezpieczeństwo.
Rozmawialiśmy o Walentynkach. Uczniowie chętnie wypowiadali się o swoich bliskich. Wymieniliśmy się upominkami. Wykonaliśmy prace plastyczne dla Domu Seniora.
Poznaliśmy sylaby zmiękczone przez “i” (mia..,gia…,kia..). Zwrocilismy uwage roznice w wymowie między sylabami otwartymi ma/mia, ga/gia, ka/kia. Omówiliśmy znaczenie przedstawionych obrazków zawierających poznane sylaby. Przystąpiliśmy do uzupełniania ćwiczeń.
Po spacerze udaliśmy się do biblioteki. Tam też czekała na nas wychowawczyni kl 4 wraz z uczniami i miła niespodzianka. Z okazji Dnia Listonosza  przygotowali dla nas kilka słów o tym bardzo ważnym zawodzie. Otrzymaliśmy też kartę pracy do wykonania. Podsumowując nasze spotkanie Pani Barbara przeczytała książeczkę o tematyce walentynkowej.  Bardzo mila spedzilismy czas w bibliotece.
Praca domowa:
Cw. 1,2,3 str 65 ( ćwiczenia elementarzowe)
Cw. 4 str 65 (ćwiczenia elementarzowe) – Dyktando
Prosze o naukę czytania sylab miękkich ze strony 62 (elementarz)
Nauczyc sie opowiadac rozdanych historyjek.
Dziekuje bardzo za prezenty z okazji Walentynek. Nie ukrywam, że sprawiliście mi oraz dzieciom bardzo miłą niespodziankę.

Lekcja 16 (05.02.2022)

Temat: Pory roku a rok kalendarzowy. 
W sobotni poranek przywitalismy sie, sprawdziliśmy prace domowa i powtórzyliśmy samogłoski i spółgłoski. Rozmawialiśmy na temat roku kalendarzowego, jego podziału na pory roku (wykonaliśmy kartę pracy w zeszycie), miesiące roku, dni tygodnia. Dyskutując o porach roku zwrocilismy uwage na zmiany zachodzące w przyrodzie. Rozmawiając o zimie posłużyliśmy się obrazkiem z książki “Pory Roku” oraz słownictwem wokół tego tematu (płatki śniegu, kule śniegu, ubrania zimowe).
Zapoznaliśmy się z sylabami: “bia”, “pia”, “wia”, “fia”. Zwrocilismy uwage na roznice w wymowie między sylabami “ba”/ “bia”, “wa”/ “wia”, “pa”/ “pia”, “fa”/”fia”. Omówiliśmy czytanie wyrazów z podkreśloną cząstka miękko i znaczenie tych wyrazów przedstawionych na obrazkach w elementarzu. Uzupełniliśmy ćwiczenia w ćwiczeniu elementarzowym i zeszycie.
Rozmawialiśmy na temat sportów zimowych (narciarstwo, łyżwiarstwo, hokej i saneczkarstwo). Poznaliśmy też słownictwo związane z uprawianiem sportów zimowych oraz wpływ sportów i zabaw na śniegu na zdrowie dziecka. Wspólnie z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych czytaliśmy czytankę “Ale zima, ale wiatr”. Utrwalalismy sobie poznane sylaby. Po przeczytaniu tekstu zadawaliśmy sobie pytania: jaka pogodę mają dzieci?, jaka to pora roku?, jakie sprzęty zimowe uprawiaja dzieci?, co powinny nałożyć na twarz aby zabezpieczyć ja przed zimnym, mroznym wiatrem?, jakie ubrania potrzebują dzieci aby nie zmarznąć? Uczniowie na swoich doświadczeniach opisywali jak przebiegają zabawy na śniegu. Było dużo śmiechu, humoru i radości.
W ramach podsumowania naszych zajęć graliśmy w klamerkowy zestaw sylabowy “zaznacz na jaką sylabę zaczyna się wyraz z obrazka” oraz w gre klasy.
Praca domowa:
Ćwiczenie 1,2,3,4 str.61 (ćwiczenia elementarzowe)
Czytanka str.61 (elementarz)
Nauczyć się pór roku: wiosna, lato, jesień, zima.
W sobotę będziemy obchodzić Walentynki w naszej klasie. Każdy z uczniów będzie miał do wykonania kartke walentynkowa dla Seniorów z Neshaminy Manor ( wszystkie niezbędne materiały do tego projektu przygotuje dla uczniów).  Uczniowie mogą przynieść kartki dla swoich  kolegów i koleżanek  badz cos slodkiego. Przypominam, w klasie mamy 6 dziewczynek i 6 chłopców. Ze względów alergicznych bardzo prosze zwrocic uwage na produkty peanut free.
Przypominam że sobotnie zajęcia będą do godziny 14. 

Lekcja 15 (22.01.2022)

Temat: Dzień Babci i Dziadka.
W ostatnia sobote przywitalismy sie, sprawdziliśmy prace domowa i powtórzyliśmy materiał z poprzedniej lekcji. Uczniowie z wielkim zapałem i chęcią zabrali się do przygotowania niespodzianki z okazji Dnia Babci i Dziadzia.
Na początek poznali przygody Fenka z książeczki pod tytułem ” Dzień Babci i Dziadka”. Dowiedzieli się również, kiedy obchodzimy święto oraz przypomnieli sobie, że dziadkowie to rodzice rodziców. W treści książki pojawiło się wiele inspiracji na prezenty dla dziadków. Na podstawie zagadek dyskutowaliśmy co najczęściej wnuki lubią robić z dziadkami? Okazalo sie, że od naklejenia plastra, zaszycia dziury na kolanie, a także opowiadania bajki i utulenia do snu jest Babcia. Natomiast z Dziadkiem można wybrać się na ryby lub poćwiczyć jazdę na rowerze. Uczniowie wykonali piękne medale oraz dyplomy dla najwspanialszych Babć i najcudowniejszych Dziadków.
Poznalismy nowa literke ¨ż¨ na wyrazach podstawowych: żaba, Zaneta, w wielu wyrazach z ¨ż¨ w nagłosie, śródgłosie i całej grupy nazw zwierząt. Rozmawialiśmy na temat nazw obrazków ze słowniczka, które z nich to osoby, które zwierzęta, a które rzeczy. Gdzie je można spotkać, kupić, do czego służą. Uczniowie opisywali obrazek z elementarza przedstawiający Zoo. Starali się znaleźć i nazwać zwierzeta w oparciu o obrazki zwierząt umieszczone na obrzeżu tekstu. Przystąpiliśmy do uzupełniania ćwiczeń w ćwiczeniu elementarzowym.
Po przerwie udaliśmy się na kiermasz wypieków domowych – (Do) Pieczemy Wospowi. W dobrych humorach po powrocie do klasy razem z klasa 0 i klasa 4 przystąpiliśmy do nagrania naszej krótkiej części artystycznej ” Sleepover u  Babci i Dziadka “( nagranie w postaci dwóch części dostępne jest już na fb, w tygodniu pojawi się również na zakładce naszej szkolnej strony). Po nagraniu wspólnie oglądaliśmy bajkę “O dzielnym Krawczyku” z serii Baśni Braci Grimm.
Praca domowa:
W związku, z tym że zebrałam ćwiczenia elementarzowe do sprawdzenia prosze o nauczenie się czytać z elementarza str. 57 i 58.
Zachęcam do codziennego czytania 20 minut dziennie
Dziekuje bardzo za przygotowanie dzieci do przedstawienia. Dzięki państwu spędziliśmy nasze sobotnie spotkanie w miłej, pełnej miłości i ciepła  atmosferze obfitujących we wspomnieniami o naszych Babciach i Dziadkach.

WOSP


Lekcja 14 (15.01.2022)

Temat: Nowy Rok
Nasze spotkanie odbyło się w niecodziennych okolicznościach gdyż mieliśmy uczniów klasy 1a na naszych zajęciach. Lekcja okazała się bardzo interesująca. Rozpoczęliśmy od powtórzenia poznanych samogłosek i spółgłosek oraz umiejętności czytania sylabowego i globalnego. Rozmawialiśmy na temat przeżyć z okresu ferii świątecznych opisując nasza choinkę, dzielimy się wrazeniami z rodzinnej Wigilii oraz spotkań z Mikołajem. Wyjaśniliśmy sobie co oznacza dla nas Nowy Rok i jakie cele mozemy sobie wybrac do zrealizowania. Uczniowie chętnie wypowiadali się co zamierzają w tym roku zrobić i co chca osiagnac.
Poznaliśmy nowe spółgłoski na wyrazach podstawowych: Halina, zamek oraz wyrazów z “h” i “z” w nagłosie i śródgłosie. Ćwiczyliśmy słuch fonematyczny na przykładzie wielu wyrazów z poznanych spółgłosek z uwzględnieniem silnego akcentowania sylab w wyrazach. Czytaliśmy wspólnie i  chóralnie czytankę “Lekcja z h” oraz metoda sylabowa historyjki ze strony 55 (elementarz). Za pomocą obrazka z elementarza odpowiedzieliśmy sobie na pytania : co widzimy na obrazku? Jaką literę pani napisała na tablicy? Co przedstawia rysunek przyklejony na tablicy? Co wisi nad tablica?  Wysłuchaliśmy opowiadania “Ale historia !” Dowiedzielismy sie, ze przyjazn i milosc to najpiękniejsze słowa w słownikach wszystkich języków świata. Przyjaciel, to ktoś, kto odwiedza cię, gdy jesteś chory, zadzwoni, aby dowiedziec co było w szkole. Cieszy się z twoich radości, a smuci się, gdy masz problem. W razie nieporozumienia, przyjaciele muszą ze sobą rozmawiać, by naprawić to, co w ich przyjaźni się zepsuło. Przede wszystkim powinni nauczyć się przepraszać i wybaczać.  Uczniom bardzo podobało się powiedzenie: “Przyjaciel jest jak dżem truskawkowy na twojej kromce chleba z masłem, słodki, miły i pozostawia same dobre wspomnienia”. Przystępując do ćwiczeń w pisaniu zaczęliśmy od kształtnego kreślenia liter w określonym tempie i kierunku.
Po lunchu zaśpiewaliśmy Alexowi ” Sto lat” oraz złożyliśmy życzenia z okazji urodzin. Dziękujemy za pyszne babeczki, którymi zostaliśmy poczęstowani.
Bawiliśmy się w sekwencje ruchowe. Była to fajna zabawa dla dzieci gdyż uczniowie poprzez aktywność fizyczna mają wyższy poziom koncentracji na różnych zadaniach, są także bardziej kreatywne, co koreluje w przyszłości lepszymi wynikami w nauce. Zabawa w naśladowanie póz przedstawionych na fotografiach, aktywuje nawet odległe obszary mózgu. Uczy takze przekolowywaniu obrazu w nich, co jest podstawa umiejetnosci ulatwiajaca opanowanie sztuki pisania. Uzupełniliśmy ćwiczenia oraz zeszyt o poznane spółgłoski.
Podsumowując nasze wspólne zajęcia gralismy w gre “Buzzers”. Zostaliśmy podzieleni na 4 grupy i otrzymalismy fotografie z serii ćwiczeń rozwijających myślenie przyczynowo-skutkowe, co sie  przed chwila moglo stac?,  oraz co się za chwile moze stac? Amandy Hopkins. Dwie grupy uczniów odpowiadało na pytania zadane przez pozostałe dwie grupy. Gra polegała na szybkim naciśnięciu przycisku, zadanie pytania i odpowiedzeniu na zadane pytanie. Atmosfera była bardzo ożywiona gdyz kazdy chcial sie podzielic pytaniami oraz swoja fantazja.
Praca domowa:
Ćwiczenie 1, 3,4 str 53 (cwiczenie elementarzowe)
Cw.6 str. 53 przepisać do zeszytu
Czytanka str 55
Przygotować się ustnie do wypowiedzi: Moje cele na rok 2022

Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie,

Na nadchodzący Nowy Rok składam Wam życzenia zdrowia – gdy ono jest, możemy wszystko. Miłości, bo to ona uskrzydla i daje ciepło. Radości, bo z uśmiechem łatwiej się żyje. Życzę  także pieniędzy, bo choć szczęścia nie dają ułatwiają wiele rzeczy. Niech każdy dzień nowego roku będzie słoneczny i ciepły.

13 (12.12.20)
Temat: Tradycje Bożonarodzeniowe.
Dla pierwszoklasistow zajęcia sobotnie minęły w świątecznej atmosferze zblizajacych sie Swiat Bozego Narodzenia  Rozmawialiśmy na temat choinki, osoby Mikołaja i nadchodzacych Swiat.
Poznaliśmy nowe spółgłoskę ” ł” wyrazach podstawowych. Za pomocą obrazka ¨Teatr dla Mikolaja¨ zadawaliśmy sobie pytania: kogo widzimy na obrazku?, Kto siedzi w fotelu?, Za kogo przebrany jest chłopak, za kogo dziewczynka?, Jak przystrojona jest klasa?.Przystąpiliśmy do chóralnego czytania tekstu z elementarza z utrwaleniem znaczenia słów, które zastępują obrazki.Uzupełniliśmy ćwiczenia elementarzowe i zeszyty poznana spółgłoska.   Czytaliśmy opowiadanie ¨Zle bylo Jezusowi¨. Dowiedzieliśmy się, że Boże Narodzenie to nie tylko choinka, nie tylko prezenty i dekorowanie domów, sklepów czy ulc. To taki czas na przeżywanie narodzin Jezusa w naszych serduszkach. Na dawanie innym radości, miłości, przebaczenia i pomocy jeśli jej potrzebują.
Z okazji urodzin zaśpiewaliśmy Sto Lat dla Bianki i złożyliśmy jej życzenia z okazji urodzin. Bianka poczęstowała nas babeczkami. Dziękujemy bardzo!!!
Nastepnie udalismy sie na Wigilie i spotkanie z Mikołajem. Otrzymaliśmy piękne prezenty, za które z calego serca dziekuje. Dziekuje rowniez za przygotowanie ciasta i deseru na Wigilie.
W związku z przerwa świąteczna praca domowa nie została zadana.

Lekcja 12 (11.12.21)

Temat: Wujek Wicek dokarmia leśne zwierzęta.
Zajęcia rozpoczęliśmy od powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji. Sprawdziłam prace domowa. Uczniowie chętnie czytali czytankę i przystąpiliśmy do pisania dyktanda.
Poznaliśmy nowe spółgłoski: w,f,b  na wyrazach podstawowych. Za pomocą obrazka ¨Lesne zwierzeta¨ zadawaliśmy sobie pytania: po czym poznajemy,że nadeszła zima, jakie zwierzeta przybiegły z lasu, dlaczego jest im trudniej znaleźć pokarm?  W oparciu o obrazek Pani Zimy ze str.95 elementarza poszerzyliśmy nasze słownictwo. Przystąpiliśmy do chóralnego czytania tekstu z elementarza z utrwaleniem znaczenia słów, które zastępują obrazki.
Kreslilismy kształtnie litery w określonym tempie i kierunku. Uzupełniliśmy ćwiczenia elementarzowe i zeszyty poznanymi spółgłoskami.
Na koniec lekcji słuchaliśmy kolęd.  Dla pierwszoklasistów zajęcia sobotnie minęły w świątecznej atmosferze zblizajacych sie Swiat Bozego Narodzenia.
Praca domowa:
Bardzo prosze o uzupełnienie poprzednich prac domowych.
Czytanka str.47 (elementarz)
Ćwiczenia 1,2, 3 str.45
Przypominam, że zebrałam uczniom zeszyty w celu ocenienia dyktanda. Na odrobienie ćw 1 i 2 uczniowie otrzymali kartkę.

Lekcja 11 (4.12.21)

Temat: Nadchodzi zima, bronimy się przed przeziębieniem.
Sobotni poranek rozpoczęliśmy sprawdzenia pracy domowej. Powtórzyliśmy materiał poznawczy na poprzedniej lekcji i przystąpiliśmy do poznania nowych spółgłosek:  p, r, w  nagłosie i śródgłosie za pomocą wyrazów w ramce.
Przystąpiliśmy do ćwiczenia poznanych liter w powietrzu i na tablicy, następnie uzupełniliśmy ćwiczenia elementarzowe i zeszyty. Za pomocą ilustracji z elementarza odpowiadaliśmy na pytania :kogo widzisz na obrazku?, Jak uczesana jest dziewczynka?, Co dzieje się za oknem?, Jakie szczegóły dostrzegasz na ulicy?…i wiele innych pytań. Czytaliśmy tekst z elementarza metoda sylabowa oraz za pomocą wachlarzy sylabowych.
Rozmawialiśmy na temat wpływu pogody i temperatury na zdrowie człowieka. Jak ustrzec się przed przeziębieniem? Zapoznaliśmy się ze słownictwem związanym z chorobami o tej porze roku ( katar, kaszel, gorączka, dreszcze, grypa, przeziębienie, koronawirus). Wszyscy zgodnie stwierdzili ze istotna role we wlasciwym wypoczynku odgrywa sen. Dowiedzieliśmy się że dzieci potrzebują 10 godzin snu a oglądane programy telewizyjne mają wpływ na sen.  Czytaliśmy książeczkę “Gucio nie może zasnąć” Aurelie Chien Chow Chine.
Wyczekując Mikołaja rozmawialiśmy o Mikołajkach. Słuchaliśmy piosenki i wiersza “Mikołaj”.
PRACA DOMOWA:
Cw. 5 str. 41 ( ćwiczenia elementarzowe) Dyktando
Ćw.2,3,4 str. 41 (ćwiczenia elementarzowe)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie “Kangur”, oraz innych konkurach. Więcej informacji na stronie głównej szkoły.


Lekcja 10 (20.11.21)

Temat: Święto Dziękczynienia
Na początku zajęć przypomnieliśmy sobie materiał z poprzedniej lekcji i poznane dotąd samogłoski i spółgłoski. Sprawdziliśmy prace domowa.
Poznaliśmy nowe spółgłoski n,g na wyrazach podstawowych: noc, Dominika, gąski oraz na wyrazach w nagłosie i śródgłosie. Omówiliśmy znacznie wyrazów na podstawie poznanych spółgłosek np. nietoperz, namiot, godło, gaśnica.
Na podstawie obrazka z elementarza uczniowie odpowiadali na pytania zadane przeze mnie. Przystąpiliśmy do uzupełniania ćwiczeń w ćwiczeniu elementarzowym i zeszycie. Uczniom bardzo podobało się rozwiązywanie rebusów. Zgodnie z obietnica, odwiedziła nas klasa 4 wraz z wychowawczynią. Pierwszoklasiści otrzymali życzenia i gratulacje w związku z przystąpieniem do wspólnoty uczniowskiej Polskiej Szkoły OGNIWO. W prezencie otrzymali ołówki, puchary, zakładki do książek, oraz słodycze. Pani wychowawczyni kl.4 oznajmiła nam że jest w posiadaniu magicznego długopisu, który pisze oceny tylko 5 i 6. Niespodzianka okazało się, że jest to prezent dla mnie. W klasie zapanowała radość i oczekiwanie na oceny. Dziękujemy kl 4 wraz z wychowawczynią za odwiedziny.
Czytaliśmy opowiadanie “Święto Dziękczynienia”. Rozmawialiśmy czym ono się charakteryzuje i jakie zwyczaje w tym dniu panują. Wymienialiśmy dania znajdujące się na naszych stołach oraz dzieliliśmy sie naszymi spostrzeżeniami za co jestesmy wdzieczni i za co chcielibysmy podziekowac. W ramach klasowego projektu uczniowie kolorowali a następnie wycinamy z papieru  indyki. Było dużo humoru i śmiechu. W tak radosnej atmosferze wszyscy razem zgromadziliśmy się przy stole dzieląc się posiłkiem przez nas wspólnie przygotowanym. Oczywiscie byl “indyk”, mac & cheese , ziemniaki, fasolka szparagowa, kukurydza, żurawina, , desery, owoce  i wiele innych potraw, za które serdecznie dziękuję Rodzicom. Dziekuje rowniez Pani Barbarze Patan za pięknie przygotowaną listę mailowa.
Po przerwie wspólnie ćwiczyliśmy czytanie chóralne z utrwaleniem słów, które zastępują obrazek. Czytaliśmy tekst z elementarza metoda sylabowa. Podsumowując nasze zajęcia powtórzyliśmy materiał poznany na lekcji.
Spotykamy się po dwutygodniowej przerwie – 4 grudnia.
Praca domowa:
Ćwiczenie 1- (czytanka z elementarza str.39), 3,4,5,6 str.37 ( ćwiczenie elementarzowe)
Praca plastyczna ” Święto Dziękczynienia w moim domu” – format i technika dowolna.
Praca ustna – nauczyć się opowiadać w kilku zdaniach o ” Dniu Dziękczynienia w moim domu”. Może być to opowiadanie na podstawie wykonanej pracy plastycznej.
Drodzy Rodzice, Kochani uczniowie
Życzę Wam spokojnego  i zdrowego 
Dnia Dziękczynienia.
dancing-turkey.jpg

Lekcja 9 (13.11.20)

Temat: Pasowanie

W sobotnie popołudnie 13.11.2021r. w Polskiej Szkole “Ogniwo” miało miejsce niezwykłe wydarzenie- ślubowanie klas pierwszych. Do tego ważnego wydarzenia pierwszoklasiści przygotowali się kilka tygodni, by udowodnić wszystkim, że nie są już przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami.

Na samym początku uroczystości wszystkich zgromadzonych przywitała prowadząca ( uczennica klasy l L0). Następnie dzieci wybrały się w podróż do czterech krain, gdzie śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Dwa duszki ( uczennice klasy l LO) czuwały nad poprawnością wykonywanych zadań. Po tej podróży, uczniowie ślubowali że będą wzorowymi uczniami oraz dobrymi kolegami. Uroczystości pasowania poprzez dotknięcie “magicznym ołówkiem” dokonała pani dyrektor, wręczając pamiątkowe dyplomy. 
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości przyszedł jeszcze czas na pamiątkowe zdjęcia i poczęstunek klas pierwszych.
Z radością witamy pierwszoklasistów w szeregach społeczności szkolnej i życzymy im wielu sukcesów i radości oraz samych najlepszych ocen.
Dziękuję pani dyrektor,  pani Ewie, pani Karolinie, rodzicom oraz  starszym uczniom z klasy l LO za pomoc w przygotowaniu uroczystości, a także uczniom z kl. ll LO i z kl.8, którzy nieśli sztandar.

Lekcja 8 (6.11.20)

Temat: Dzień Niepodległości
Sobotnie spotkanie zaczęliśmy od przywitania nowej uczennicy w naszej klasie. Wspólnie witając się przedstawiliśmy się Jagodzie. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem opowiadali o sobie i o klasie.
Powtórzyliśmy materiał z poprzedniej lekcji. Sprawdziliśmy prace domowa. Czytając opowiadanie “Ważna lekcja” przybliżyliśmy sobie tematykę Dnia Niepodległości. Dowiedzielismy sie ze Polska nie zawsze była państwem niepodległym, czyli wolnym. Uczniowie zapoznali się z symbolami narodowymi. Za pomocą planszy dydaktycznej opowiadaliśmy o mapie Polski, godle, fladze i hymnie. Odwiedzili nas uczniowie klasy 4 wraz z wychowawczynią Panią Barbarą Kosecki- Piwowar. Opowiedzieli nam o tym ważnym dla Polski wydarzeniu. Co oznaczał Dzień Niepodległości  dla Polski oraz jakie mamy symbole narodowe. W prezencie otrzymaliśmy przygotowane przez klasę:  flagę, hymn Polski oraz godło.  Pierwszoklasistom bardzo podobała się prezentacja oraz otrzymana karta pracy- flaga. Uczniowie nagrodzili starsze koleżanki i kolegów biało- czerwonymi łakociami w kształcie flagi polskiej.
Poznaliśmy literki “j”, “c” na wyrazach podstawowych jajko, Jacek, Cela oraz słownictwo  z spółgłoskami w nagłosie i śródgłosie. Dokonaliśmy analizy sylabowej i głoskowej wyrazów podstawowych, czytanie sylab otwartych i zamkniętych i wyrazów z ramki. Wspólnie, chóralnie czytaliśmy teksty z elementarza z utrwaleniem słów, które zastępują obrazek. Staraliśmy się zapamiętywać wyrazy z “j”, “c”.
Po przerwie przystępując do ćwiczeń w pisowni zwrocilismy uwage na płynność w kreśleniu poznanych spółgłosek od miejsca rozpoczęcia w odpowiednim kierunku i odpowiednim tempie. Ćwiczyliśmy pisanie w powietrzu i na tablicy. Przystąpiliśmy do pisania w ćwiczeniu elementarzowym i zeszycie.
Odwiedziliśmy również bilblioteke i cwiczylismy nasza część artystyczna na pasowanie.
Praca domowa:
Ćwiczenia 1- czytanka str.35 (elementarz), 3, 4, 5 strona 33 ( ćwiczenie elementarzowe)

10/30/21
Lato odeszło tak cicho, niepostrzeżenie. Wokół zrobiło się kolorowo. W parkach, na skwerach pojawiły się żołędzie, kasztany, a przed domami chryzantemy i dynie. Jak nie kochać jesieni, która kryje w sobie tyle skarbów. A któż nie lubi szukać skarbów? Dlatego 30 października uczniowie zerówki, klasy 1B i 4 wyruszyli na ich poszukiwanie. W dyniowym plenerze, po wilgotnej od rosy trawie, w blasku jesiennego słońca spacerowała Pani Jesień. W ręku trzymała ogromny kosz. Uczniowie byli bardzo ciekawi jakie dary przyniosła i co z nich można zrobić? Jak się później okazało można wiele.
W szkolnej kafeterii na wszystkich czekała kulinarna niespodzianka. Domowe ciasteczka z dżemem, kulki morelowo- kokosowe, waniliowe babeczki i szarlotka królowały na udekorowanym stole. Nie zabrakło również króla warzyw-ziemniaka. A jak ziemniak to oczywieście placki ziemniaczane.
Pani Jesień rozpieszczała wszystkich świeżo wyciskanymi sokami. Największą popularnością cieszył się sok jabłkowy. Wyciskarka nie nadążała pracować. Marchewkowy również miał swoich zwolenników – pity ze smakiem zostawiał “wąsy” na ustach smakoszy. Znalezli się też odważni, którzy próbowali soku z buraka,szpinaku czy selera. Ileż było zabawy i śmiechu! Miny po wypiciu soku selerowego – nie do opisania. Szpinakowy był “ok”, burakowy też całkiem niezły. W sekrecie powiemy Wam, że odwiedziła nas Biedronka i Osa, ciekawe co je do nas przywiodło? Może warzywno- owocowe smakołyki? Dziękujemy, miło nam było Was gościć.
Ale, ale cóż na stole robił chlebek dyniowy, ciasto pokryte “pajęczyną”, ciasteczkowe i truskawkowe duszki oraz straszne zęby zrobione z jabłka i popcornu? To przecież symbole związane z Halloween. A jak Halloween to również tańce – przebierańce, ozdabianie dyni i kolorowe zdjęcia.
Dzień minął bardzo szybko. Pożegnania z Panią Jesienią nadszedł czas. Polubiliśmy jesień i jej dary. Z cierpliwością czekamy na to co przyniesie Pani Zima.

Dziękujemy Pani Dyrektor Monice Zarzyckiej za wspólną zabawę, pyszne soczki i piękny strój Pani Jesieni. Dziękujemy również Rodzicom za domowej roboty smakołyki i pomoc w organizacji.

IMG_6205


Lekcja 7 ( 30.10.2021)
Temat: Dzień pamięci o zmarłych.
 W klasie panowała radość i chęć uczestnictwa w poszczególnych ćwiczeniach klasowych. A troszkę ich było……poczynając od przypomnienia słownictwa  z poprzedniej lekcji, poznanych samoglosek i spolglosek. Pojawiły  się już oceny za czytanie i  pierwsze dyktando. Udalismy sie do kafeterii aby nagrac nasza część artystyczna związana z Dniem Wszystkich Świętych.
Nawiązując do tematu lekcji przeczytaliśmy wiersz “Wszystkich Świętych” Doroty Rozwens. Rozmawialiśmy o temacie corocznego Święta Zmarłych, dbałość o groby bliskich, pamięci i modlitwie.  Poznaliśmy spółgłoski “k ” i “d ” w wyrazach podstawowych dom, Lilka, komoda. Dokonaliśmy analizy sylabowej i głoskowej wyrazów podstawowych,czytaliśmy sylaby otwarte i zamknięte oraz wyrazy w ramce. Porzerzalismy słownictwo dzieci o wyrazy z Elementarza.  Czytalam tekst sylabowej czytanki zgadywanki wskaujac palcem wyrazy, a dzieci odgadywały słowa. Zwracając uwage na płynność w kreśleniu liter K,D ćwiczyliśmy pisanie na tablicy. Następnie przystąpiliśmy do pisowni w ćwiczeniu elementarzowym (ćw. 1, 2 3, 4 strony 26 i 27) i zeszycie.
 Dziekuje bardzo za zaangażowanie w życie klasy! Jest to dla uczniów i mnie bardzo duza pomoc z Panstwa strony. Uśmiech gościł na twarzach dzieci a  kostiumy dodawały im uroku. Otrzymaliśmy snaki dla dzieci, piękne kubeczki Halloweenowe (dziekuje bardzo!), słodycze airheads oraz zakupione dynie. Każdy z uczniów dzielił się swoimi wrażeniami i planami na wieczór.
 Kolejna niespodzianka były urodziny Dominika. Wspólnie śpiewaliśmy “Sto Lat”. Solenizant przygotował dla nas babeczki. Dziękujemy Bardzo !!!!!
Praca domowa:
ćwiczenie 2 (ćw elementarzowe str 27) prosze przepisac do zeszytu
czytanka str.31
Przypominam o powtórzeniu wierszy na pasowanie

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach – dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień.
30 października uczniowie klasy 1b wspominali Święto Zmarłych recytując wiersz Hanny Łochockiej pt. “Płoną świeczki”.
Filmik:

Lekcja 6 (23.10.2020)

Temat: Jesień w parku.
Sobotni poranek zaczęliśmy od sprawdzenia pracy domowej i czytania czytanki. Poznaliśmy spółgłoski m, t, na podstawie wyrazów podstawowych: mama, tata. Dokonaliśmy analizy sylabowej i głoskowej wyrazów podstawowych, czytaliśmy sylaby otwarte i zamknięte oraz wyrazy w ramce.
Na podstawie ilustracji rozmawialiśmy o owocach jesieni: kasztanach, żołędziach, szyszkach i jarzębinach. Za pomocą obrazka przedstawiającego pracę pszczelarza w kwitnącym sadzie odpowiedzieliśmy sobie na pytania: co widzimy na obrazku?, co dzieje się na obrazku?. Uczniowie chetnie podejmowali dyskusje dzielac sie swoimi spostrzeżeniami. Dokonaliśmy czytania wzorcowego tekstu poniżej.
Czytaliśmy opowiadanie ¨Moda i Pogoda¨. Za pomocą treści dowiedzieliśmy się że strój świadczy o człowieku i powoduje, że otaczający go ludzie darzą go zaufaniem i szacunkiem. Niewłaściwy ubiór może spowodować u innych śmiech, więc po co ¨uczyc sie na wlasnych bledach¨. W opowiadaniu zwrocono uwage jak wazna role odgrywaja rodzice w życiu dziecka. To właśnie mama i tata ukierunkowują nas i prowadzą za pomocą rad i swoich doświadczeń życiowych.
Wspólnie, chóralnie czytaliśmy teksty wyrazów dwusylabowych z podziałem na sylaby. Za pomocą fiszek sylabowych czytaliśmy poznane spółgłoski w grupie sylab.
Przystąpiliśmy do ćwiczeń w pisowni za pomocą łączenia sylab i pisania po śladzie. Następnie pisaliśmy w dużym skupieniu  nasze pierwsze dyktando.
Przygotowując się do pasowania powtórzyliśmy poznane piosenki i nauczone role. Ciesze sie, ze wiekszosc uczniow zna już wierszyki, bardzo tez prosze o pomoc pozostałym dzieciom. Wiem, że mamy jeszcze troszkę czasu, ale chce aby nabrały płynności
.
Praca domowa:
Ćwiczenie 1, 3 i 4  str. 25 (ćwiczenia elementarzowe)
*** Zachęcam do czytania 10 minut dziennie. W ten sposób dzieci zdobędą nawyk codziennego czytania.

Lekcja 5 (16.10.2020)

Temat: Jesień w lesie.
Przywitalismy sie, sprawdziliśmy prace domowa oraz przypomnieliśmy sobie materiał słownikowy i literowy z poprzedniej lekcji.
Poznaliśmy spółgłoski l,s na przykładzie wyrazów w nagłosie i śródgłosie. Wielka i mała litera l,s w druku i piśmie. Dokonaliśmy analizy sylabowej i fonemowej wyrazów podstawowych las, lala, lisy. Przystąpiliśmy do czytania sylab i prostych wyrazów metoda sylabowa. Uczniowie bacznie obserwowali czytany przeze mnie tekst metoda wzorcowa. Odpowiadali na pytania pod kątem rozumienia tekstu. Wyjaśniliśmy sobie również znaki interpunkcyjne w czytance. Podawaliśmy przykłady zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych.
W naszej szkole obchodziliśmy POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI, święto języka polskiego. Dlatego też udaliśmy się do biblioteki, Pani Ewa przygotowała dla uczniów czytanie książeczek i gry odnośnie naszego święta. Korzystając z okazji wypożyczyliśmy książki.
Po przerwie przystąpiliśmy do pisania. Kreśliliśmy litery w powietrzu i na tablicy. Uczniowie za pomocą ¨kolorowych sznureczkow¨ formowali kształty poznanych spółgłosek. Po czym przystąpiliśmy do uzupelniania cwiczenia elementarzowego i zeszytu.
Nawiązując do tematu lekcji przeczytaliśmy wiersz¨¨Ẅ lesie¨ Agnieszki Borowieckiej. Zapoznaliśmy się z czynnościami i stanami takimi jak: słucha (zuch), nie rzucaj (śmieci), rozniecić (ogień), zbieraj (puszki), szanuj (świerki), obserwuj (gniazdo). Rozmawialiśmy też o ¨zimowych spiochach¨, czyli o zwierzętach zapadających w sen zimowy.
Ćwiczyliśmy nasza czesc artystyczna na Pasowanie.
Praca domowa
Dyktando z samogłosek- w zeszytach uczniowie mają wpisana kolejność w jakiej będą podane samogłoski.
Ćwiczenie 1 str. 21 (ćwiczenia elementarzowe) – prosze nauczyc sie czytac str. 21 i 22 (elementarz)
Ćwiczenie 2 str.21 (ćwiczenia elementarzowe)
Ćwiczenie 3 str. 21 (cwiczenie elementarzowe)

*** Zachęcam do czytania 10 minut dziennie.


Lekcja 4 ( 10.09.2021)

Temat: Kalendarzowa jesień- jesienne owoce i warzywa.
W sobotni poranek w naszej klasie zawitała radość, śmiech i okres wielkich przygotowań do Pasowania. Rozpoczęliśmy poranek od sprawdzenia obecności, pracy domowej i powtórzenia materiału. Uczyliśmy się nowej piosenki na Pasowanie i powtarzaliśmy już nauczone. Wspólnie wybraliśmy wierszyki do nauki. Razem z klasa 1a udaliśmy się do Pani Dyrektor aby wręczyć zaproszenie na nasze Ślubowanie.
Poznaliśmy nowy materiał literowy, samogłoski à, ę. Ćwiczyliśmy kształtne kreślenie liter w powietrzu i na tablicy. Następnie przystąpiliśmy do uzupełniania ćwiczeń w podręczniku i do pisania w zeszycie. Zapoznaliśmy się z obrazkami w elementarzu i wpisaliśmy poznane samogłoski w kratki modelu wyrazów. Korzystając z ilustracji w podręczniku nazywaliśmy małe obrazki i wyszukiwaliśmy litery á, ę w podpisach. Dzieci opisywały co widzą na obrazku.
W radosnym humorze udalismy sie na dwor. Uczniowie mieli czas żeby korzystać z uroków jesiennej pogody bawiąc się na placu zabaw. Obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie. Rozmawialiśmy o kolorach i zmianach w przyrodzie towarzyszących jesieni.
Za pomocą “magicznego klucza” szukaliśmy w książce “Tajne zadania na dziecięce spotkania” zmian zachodzących w porach roku. Rozwijając myślenie przyczynowo-skutkowe i zdolności poznawcze dzieci wykonywały ćwiczenia z zakresu “Jaka to pora roku?”.  Poznawaliśmy i utrwalaliśmy nazwy owoców , warzyw i ich przetworów. Za pomoca roznych gatunkow jablek i papryk dowiedzielismy sie ze moga one inaczej smakować i wyglądać. Uczniom bardzo się spodobało, że mogą oni sami ocenić smak przyniesionych przeze mnie owoców i warzyw. Dyskusja była żywa. Jedne okazały się miękkie, słodkie  i soczyste inne natomiast kwaśne i twarde.

Bardzo prosze aby uczniowie znali swoje role na pamięć do 23 października. Chciałabym aby mieli czas na doskonalenia swoich umiejętności na próbach.
Planuje za dwa tygodnie zrobić pierwsze dyktando z poznanych samogłosek bardzo proszę o poćwiczenie w domu.

Dziekuje bardzo za piękny prezent, gorące uśmiechy na Waszych twarzach oraz okazane serce.

Praca domowa
Ćwiczenie 1 str.17 ( Ćwiczenia elementarzowe)
Ćwiczenie 2 str 17 ( Ćwiczenia elementarzowe)
Powtórzenie poznanych samogłosek.


Lekcja 3 (10.02.2021)

Temat: Szkoła na wsi.

Sobotni poranek zaczęliśmy od przywitania się, sprawdzenia pracy domowej i powtórzenia słownictwa poznanego na poprzedniej lekcji.
Nawiązując do tematu lekcji rozmawialiśmy o ilustracji z elementarza przedstawiającej wieś. Uczniowie bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie zwierzat zyjacych w gospodarstwie wiejskim oraz produktów zwierzęcych ( mleko, masło, jajka, miód ). Za przykład zwierząt domowych posłużyły nam fiszki obrazkowe. Gra polegała na wylosowaniu przez ucznia jednej karty i opowiedzenie kolegom i koleżankom o danym zwierzęciu. Uczniowie mieli za zadanie odgadnięcie co to za zwierzę. W ten sposób powtórzyliśmy sobie kolory, nazwy zwierząt i pobudzilismy nasze fantazje. Padło też przysłowie ” Żeby kozka nie skakala toby nóżki nie złamała”. Było śmiesznie i zabawnie.
Poznaliśmy samogłoski U,u,,O,o, y. Zapoznaliśmy się z obrazkami w elementarzu. Wpisywaliśmy  poznane samogłoski w kratki modelu wyrazów.
Po przerwie ćwiczyliśmy kształtne kreślenie liter w powietrzu i na tablicy. Następnie przystąpiliśmy  do uzupełniania ćwiczeń w podręczniku oraz do pisowni poznanych samogłosek w zeszycie.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali  opowiadania ¨Uczyc sie-czy nie uczyć?¨. Wyjaśniliśmy sobie dlaczego uczenie się języków obcych daje nam różne perspektywy w życiu i zwrocilismy uwage, ze jezyk polski, to język naszych rodzicow, dziadkow i pradziadkow.
Praca domowa 
Ćwiczenie 1 str. 13 ( ćwiczenia elementarzowe)
Ćwiczenie 2 str. 13 ( ćwiczenia elementarzowe).
Dziekuje bardzo za dużą frekwencję na pikniku i pomoc. Milo bylo zobaczyc uśmiechnięte buzie dzieci i ciesze się, że miałam czas poznać Państwa osobiście. 
***** Zapraszam na spotkanie organizacyjne 9 października o godz 13. Spotkanie odbędzie się w kafeterii. Razem z dziećmi będę czekała na Państwa przed wejściem B. 

Lekcja 2 (25.09.21)
Kochani Uczniowie, drodzy Rodzice
Serdecznie witam wszystkich w nowym roku szkolnym. Jest mi bardzo miło pracować z Wami.
Jako wychowawca klasy Państwa dzieci zadbam aby każde dziecko czuło się dobrze i bezpiecznie. Moimi celami na ten rok są: realizowanie programu kl. 1, rozwijanie myślenia twórczego , nawyków systematycznej pracy przydatnych w starszych klasach a także przyjaznych relacji nauczyciela z uczniami i ciepłej atmosfery w klasie.
Tematem naszej lekcji było : Szkoła w mieście.
Na początku zajęć przywitaliśmy się serdecznie  przypominając sobie nasze imiona,  poznane samogłoski i słownictwo z poprzedniej lekcji. Z wielka duma i radoscia rozdalam uczniom naklejki motywacyjne za prace domowa.
Rozmawialiśmy na temat praw, regulaminu i obowiązków ucznia klasy 1. Uczyliśmy się piosenki “Witam Was”. W naszej klasie pojawiła się ¨Tablica motywacyjna”
Czytaliśmy opowiadanie ¨Igiełka i sprawdzian z ortografii¨. Wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili że najpierw należy zrobić swoje obowiązki, a później przyjemności.
Po przerwie poznaliśmy samogłoski I,i,O,o. Zapoznaliśmy się również z obrazkami w elementarzu i uczniowie wyszukiwali danych samogłosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
Po przerwie ćwiczyliśmy kształtne kreślenie liter w powietrzu a także pisanie na tablicy. Uczniowie w prawdziwym skupieniu przystąpili do uzupełniania ćwiczeń w podręczniku oraz do pisowni poznanych samogłosek w zeszycie.
Rozmawialiśmy o ulicy i szkole w mieście poslugujac sie ilustracja z elementarza. Zwrocilismy uwage na nowe słownictwo dotyczące miasta, ruchu ulicznego i poruszanie się w mieście. Zachowania się uczniów w drodze do szkoły, na boisku szkolnym, na parkingu, na korytarzu. Za przykład takiego zachowania posłużyła nam wyprawa na plac zabaw.
Drodzy Rodzice od tego tygodnia  wysylam grupowa wiadomość tekstowa z praca domowa. Dzięki temu uczniowie będą mieli więcej czasu na odrobienie jej.
Pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę.
Dziekuje bardzo za wypełnienie i oddanie ankiet. Są to bardzo ważne i istotne informacje o “moich uczniach”.
Praca domowa
Ćwiczenie 1 str. 9 (ćwiczenia elementarzowe)
Ćwiczenie 2 str. 9 (ćwiczenia elementarzowe)
Poprosze o powtórzenie słownictwa z elementarza str. 10,11.
Zapraszam na niedzielny piknik. Szczegolowe informacje na stronie www.ogniwopl.com
Pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę.

Lekcja 1 (09.18.21)
Temat: Poznajemy się wzajemnie.
Praca domowa:
ćw.1 str. 4 (ćwiczenie elementarzowe)
ćw. 2,3 str.5 (ćwiczenie elementarzowe)
***Uczniowie, którzy nie posiadają jeszcze podręczników otrzymali w sobotę karty pracy. Proszę o uzupełnienie ich.