Klasa 1A

Wychowawca: Anna Drężek

e-mail:

Rada Rodziców:


Lekcja 5 (10-10-2020)

Temat: Kalendarzowa jesień i zmiany w przyrodzie.

Praca nad rozwojem słownictwa byłaby nieefektywna, gdybyśmy tylko wprowadzali i utrwalali słownictwo na lekcji, nie wracając do wcześniej poznanych słów. Dlatego sobotni poranek standardowo zaczęliśmy od powtórzenia poznanego materiału. Odśpiewaliśmy też poznany fragment piosenki i uczyliśmy się kolejnej zwrotki. Sprawdzone zostało zadanie domowe.

Tego dnia rozmawialiśmy o jesieni: o zjawiskach zachodzących w przyrodzie, o odpowiednim ubiorze. Poznaliśmy nowy blok tematyczny dotyczący łąki. Ćwiczyliśmy wymowę nowych wyrazów oraz wyjaśniliśmy sobie ich znaczenie. Uczniowie odpowiadali na pytania kierowane odnośnie ilustracji.

Po przerwie poznaliśmy ostatnie już samogłoski : ą, ę oraz wyrazy z tymi literami w śródgłosie. Dokonaliśmy analizy głoskowej tych wyrazów  i wpisywaliśmy ą i ę w kratki modelu wyrazu a w przerwie śródlekcyjnej bawiliśmy się w kalambury. Uczniowie kolejno musieli opisać wskazaną rzecz, nie wypowiadając kluczowego słowa.

Ćwiczyliśmy pisanie kreśląc szlaczek utrwalający fragment litery oraz litery w odpowiednim kierunku i tempie.

Na koniec uczyliśmy się energicznego tańca, oczywiście na nasze pasowanie.

Praca domowa

Cała strona 17

Przygotować się do dyktanda z samogłosek. Uczniowie będą pisali je na rozdanych przeze mnie kartkach w następującej kolejności: Aa, Ee, Ii, Oo, Óó, Uu, y, ą, ą.

Wiersze na pasowanie – do nauczenia na 24 października.


Lekcja 4 (03-10-2020)

Temat: Szkoła na wsi

Po przywitaniu się i przypomnieniu materiału z poprzedniej lekcji uczyliśmy się dalszej części piosenki na naszą nadchodzącą uroczystość. Powtórzyliśmy blok tematyczny z poprzedniej lekcji i poznane samogłoski. Została również sprawdzona praca domowa. Korzystając z pięknej pogody wyszliśmy na pobliski plac zabaw zaczerpnąć świeżego powietrza.

Natomiast nowy temat lekcji dotyczył zabudowań wiejskich, zwierząt gospodarskich, produktów zwierzęcych oraz upraw rolniczych. Prowadziliśmy więc rozmowę na temat wsi wykorzystując ilustrację z podręcznika. Chęć zdobycia gwiazdki była na tyle silna, że uczniowie byli bardzo aktywni. Wdrażając ćwiczenie percepcji słuchowej przeczytałam uczniom opowiadanie: „Uczyć się – czy się nie uczyć?.

Po przerwie poznaliśmy aż 3 samogłoski: -Uu, -Óó, -y na podstawie modeli wyrazów. Wyjaśniliśmy ich znaczenie. Dokonaliśmy analizy głoskowej i sylabowej wyrazów. Wyszukiwaliśmy poznanych liter w nagłosie. Uczyliśmy się poprawnie budować zdania. W międzyczasie zrobiliśmy sobie krótką przerwę śródlekcyjną, na zabawę: „ciepło, zimno”. Zabawę, która kształtuje umiejętność odczytywania sygnałów płynących z otoczenia oraz rozwija spostrzegawczość. Uczniowie byli zachwyceni pomysłem! Ponadto ćwiczyliśmy kształtne kreślenie liter w określonym tempie na tablicy i w ćwiczeniach.

Na koniec kilkakrotnie powtarzaliśmy poznany fragment piosenki a najbardziej aktywni uczniowie otrzymali obiecane gwiazdki, zgodnie z naszym kontraktem klasowym.

Praca domowa

Cała strona str.13


Lekcja 3 (26-09-2020)

Temat: Szkoła w mieście.

Na początku zajęć przypomnieliśmy sobie materiał słownikowy i literowy z poprzedniej lekcji oraz pierwszą zwrotkę poznanej piosenki. Sprawdzona została praca domowa.

Uczniowie wysłuchali fragmentu ostatniej części opowiadania Doroty Smoleń: Jaś pierwszoklasista ratuje połykacza liter”.  Rozmawialiśmy o treści zawartej w książce oraz rysowaliśmy w zeszytach Połykacza Liter. W przerwie śródlekcyjnej wykonaliśmy ćwiczenie dźwiękonaśladowcze, by po chwili przystąpić do dalszej pracy.

Poznaliśmy słownictwo dotyczące miasta, ruchu ulicznego i poruszania się po mieście. Prowadziliśmy rozmowę na temat zachowania się uczniów w drodze do szkoły i szkole oraz na drodze.

Po przerwie poznaliśmy kolejne samogłoski: Ii, Oo zwracając szczególną uwagę na różnicę pomiędzy literą drukowaną a pisaną oraz różnicę pomiędzy samogłoską a spółgłoską. Poznaliśmy wyrazy z tymi literami w nagłosie. Wyjaśniliśmy ich znaczenie. Przy tablicy ćwiczyliśmy słuch fonematyczny sprytnie wyszukując dane litery w wyrazach.

Kolejnym krokiem jaki poczyniliśmy były ćwiczenia w pisaniu. Zwracaliśmy uwagę na dokładność kreślenia samogłosek i prawidłowość trzymania ołówka, zachowując odpowiednie tempo pisania.

Na koniec uczyliśmy się drugiej zwrotki piosenki na pasowanie „Ślubowanie”.

Praca domowa

Ćwicz. 1 i 2 ze str. 9


Lekcja 2 (19-09-2020)

Temat: Nasza klasa.

Sobotni poranek zaczęliśmy od przypomnienia swoich imion, witając się piosenką. Przypomnieliśmy sobie treść magicznej historyjki o Połykaczu Liter, która była wprowadzeniem do kontynuacji przygód z kolejnej części opowiadania Doroty Smoleń: „Jaś pierwszoklasista i Połykacz Liter”. Uczniowie mieli okazję przenieść się w tajemniczy świat szkoły, która dla małego ucznia staje się drugim domem i poznać wartość przyjaźni, dzięki której szkoła będzie synonimem wspaniałych przygód. Następnie kreśliliśmy w zeszytach szlaczki i rysowaliśmy Jasia pierwszoklasistę.

Wprowadzony został blok tematyczny dotyczący naszej klasy. Pracowaliśmy z obrazkiem z Elementarza poznając nazewnictwo sprzętów w sali lekcyjnej, przyborów szkolnych oraz zachowania uczniów. Powtarzaliśmy nowe słowa.

Poznaliśmy pierwsze samogłoski: Aa, Ee na podstawie wyrazów z tymi literami w nagłosie. Dokonaliśmy analizy sylabowej i głoskowej. Tu mieliśmy trochę kłopotów, ponieważ nie wszyscy znają nazewnictwo cyfr w języku polskim. Uprzejmie proszę o przypomnienie na najbliższą lekcję, ponieważ bardzo ułatwi nam to pracę z ćwiczeniami fonematycznymi, które są wprowadzeniem do nauki czytania.

Ćwiczyliśmy sprawność manualną pisząc kształtne litery, najpierw na tablicy, potem w ćwiczeniach elementarzowych.

Na koniec uczyliśmy się pierwszej zwrotki piosenki na pasowanie: „Ślubowanie”.

Praca domowa

Ćwicz. 1 ze str. 4

Ćwicz. 2 i 3 ze str. 5


Lekcja 1 (12-09-2020)

Temat: Wzajemne poznanie się.

Dziś rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Na początku poznaliśmy wzajemnie swoje imiona. Utrwalaliśmy je witając się piosenką. Każdy z uczniów miał okazję powiedzieć kilka słów o sobie, o swoich zainteresowaniach i pragnieniach, jednocześnie dostarczając mi namiastkę informacji w jakim stopniu posługuje się językiem polskim.

Zapoznaliśmy się z podręcznikami i niezbędnymi przyborami w piórniku, które powinien mieć każdy uczeń klasy pierwszej (trzy naostrzone ołówki, gumka, kredki ołówkowe, które pozwalają na precyzyjne kolorowanie nawet najdrobniejszych szczegółów). Pokrótce poznaliśmy program edukacyjny z którym będziemy się mierzyć w tym roku szkolnym. Omówiony został również system oceniania oraz kontrakt klasowy.

W przerwie śródlekcyjnej integrowaliśmy się na pobliskim placu zabaw.

Po powrocie do klasy uczniowie mieli wdrożenie do uważnego słuchania dłuższych treści literackich. Wysłuchali opowiadania Doroty Smoleń: „Wielka wyprawa Połykacza Liter” a następnie odpowiadali na pytania odnośnie tekstu.

Na koniec wykonaliśmy prace: „Mój pierwszy dzień w polski szkole”. Uczniowie mieli za zadanie namalować siebie i podpisać się swoim imieniem. To ćwiczenie również miało na celu dostarczyć mi wskazówek i informacji z nich płynących.