Klasa 0 A

Wychowawca: Anna Drężek

e-mail:

Rada Rodziców:

Ewa Formela

Ewa Trzaskuś

Dorota Fish


MOTTO NASZEJ KLASY
“Nauczyciele, rodzice i dzieci są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie”.   – C. Freinet

 

 

12/02/2017

Temat lekcji 11: Mój najbliższy świat – zabawki.

Na początku zajęć powtórzyliśmy pierwszą partię przerobionego materiału, sprawdzona została praca domowa i uczyliśmy się słów pierwszej zwrotki pastorałki „Dzyń, dzyń, dzyń”.

Poznaliśmy materiał słownikowy dotyczący zabawek. Prowadziliśmy dyskusje odnośnie ilustracji w książce. Rozmawialiśmy o czynnościach jakie należy wykonać po skończonej zabawie i dlaczego. Zrobiliśmy także ćwiczenia spostrzegawczości.

Po przerwie poznaliśmy literę -Ll i wyrazy, które się na nią zaczynają. Układaliśmy z nimi zdania. Wyszukiwaliśmy nowo poznaną literę w zbiorze liter, kreśliliśmy szlaczki, litery, dzieliliśmy wyrazy na sylaby i głoski. Dzieci dowiedziały się jak powstaje sylaba, wyraz i zdanie. Podjęliśmy pierwsze próby czytania sylab. 

Na koniec wspólnie z klasą II ćwiczyliśmy śpiewanie pastorałki.

Praca domowa

Strona 90 i 90

Drodzy Rodzice,

  • Niektórym dzieciom czas spędzony na sobotnich zajęciach wystarczył, by nauczyć się pastorałki, natomiast niektóre muszą poświęcić trochę więcej czasu. W związku z tym bardzo proszę Was o pomoc i ćwiczenie w domu. W przyszłym tygodniu będziemy uczyli się II zwrotki i krótkiego fragmentu tuż za nią (nie będziemy śpiewali zwrotki trzeciej). Jeżeli uda nam się perfekcyjnie wyuczyć, na Jasełkach dzieci będą śpiewały do samej melodii.
  • Gorąco namawiam do czytania polskich książek dzieciom, chociaż 15 min. dziennie. Ja wiem, że to sprawa oczywista aczkolwiek nie zaszkodzi nadmienić. Wzbogacanie słownictwa, pobudzanie wyobraźni, zacieśnianie się więzi miedzy dzieckiem a rodzicem to tylko niektóre korzyści płynące z czytania książek.
  • Proszę o przyniesienie książeczek do biblioteki na przyszłą sobotę.
  • W dalszym ciągu czekam na ochotników do pomocy przy dekoracji sali i sceny (dekoracje na stole i scenie) lub do pomocy przy przygotowaniach do kolacji (rozstawianie stołów i krzeseł) lub do pomocy przy sprzątaniu po kolacji (zleżenie stołów, krzeseł, sprzątnięcie dekoracji i sali).

 

11/18/17
Temat lekcji 10: Stosunki przestrzenne: z przodu, z tyłu, w środku.
Przywitaliśmy się piosenką. Przypomnienie materiału z poprzedniej lekcji uwieczniłam na filmiku. Następnie dzieci ustnie opowiadały wypożyczone bajeczki. Praca domowa była nie lada wyzwaniem z którym sześcioro z siedmiorga obecnych dzieci poradziło sobie celująco. Niektóre dzieci potrafiły z pamięci odtworzyć treść, niektóre posiłkowały się książeczką i opowiadały co się dzieje na kolejnych iobrazkach a niektóre stworzyły swoje ciekawe historie. Tak czy inaczej wszyscy chcieli się popisać znajomością bajki przed całą klasą i z wielkim zapałem, w pełnym skoncentrowaniu budowali zdania.
Po przerwie poznaliśmy materiał słownikowy dotyczący stosunków przestrzennych: z przodu, z tyłu, w środku  na podstawie ilustracji oraz naszych klasowych ochotniczek: Adriany, Gabrysi i Madzi. Poznaliśmy także cyfrę 9 i10. Wykonaliśmy ćwiczenia podręcznikowe.
Po przerwie poznaliśmy ostatnią samogłoskę -y. Powiedzieliśmy sobie bardzo ważną rzecz, że w języku polskim nie ma żadnych wyrazów rozpoczynających się od tej litery. Wyszukiwaliśmy takie same wyrazy i łączyliśmy je w pary oraz zakreślaliśmy literę -y w zbiorze liter. Rozwiązywaliśmy rebusy, kreśliliśmy szlaczek literopodobny i literę -y i doskonaliliśmy swoje umiejętności wykonując ćwiczenia fonematyczne.
Na koniec udaliśmy się na apel organizowany z okazji pasowania na pierwszoklasistę.

Praca domowa
Str. 82 i 83
Dodatkowo proszę o przypomnienie z dziećmi poznanych liter, kolorów, kształtów, wzorów i cyfr. 

 

Informacja
Dziś był ostateczny termin oddawania własnoręcznie wykonanych Kartek Świątecznych na konkurs szkolny. Z tej okazji skorzystała Magdalena. Brawo!

Dostępne są jeszcze dwa konkursy pozaszkolne: „Być Polskiem” i „Inne spojrzenie” – w obu przypadkach kategoria wiekowa od 6 lat. Gorąco zachęcam (tych którzy mogą) do uczestnictwa. To doskonała okazja do sprawdzenia samego siebie. Nawet jeżeli się nie wygra to jest satysfakcja, że się spróbowało. Do odważnych świat należy!

 

11/11/17

Temat lekcji 9 : Polska – to kraina, która w sercu się zaczyna.

W sobotni poranek w bibliotece szkolnej odbyło się niezwykłe spotkanie z autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych – p. Barbarą Kosmowską i z polskim dziennikarzem radiowym i telewizyjnym – p. Jerzym Kisielewskim, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć.

Wróciwszy zajęliśmy się tematem lekcji. Dla pięcioletniego dziecka pojęcia tj. Ojczyzna, Patriotyzm czy Niepodległość  są wyrazami abstrakcyjnymi, ponieważ nie zna ich znaczenia. Nie przeszkodziło to jednak w przeprowadzeniu lekcji o kraju naszych przodków by wzniecić iskierkę patriotyzmu od najmłodszych lat. 

Na początku dzieci dowiedziały się o swoim pochodzeniu i o tym dlaczego Polska jest nam wszystkim taka bliska. Wykorzystując do prezentacji globus, dzieci poznały położenie Polski względem innych krajów na mapie świata. Następnie przeanalizowaliśmy mapę Polski i jej kontury. Omówiliśmy ważne słowa: stolica, prezydent, patriotyzm oraz poznaliśmy symbole narodowe i ich znaczenie. W wielkim skrócie dzieci dowiedziały się również, że był okres w naszej historii, kiedy to w skutek złych wydarzeń Polska znikła z mapy i dlaczego 11 listopada obchodzimy bardzo ważne święto. Wykonaliśmy także ćwiczenia na kartach pracy, uczyliśmy się wiersza oraz podjęliśmy próbę ułożenia puzzli z mapą Polski. Na koniec udaliśmy się na apel przygotowany przez naszych starszych kolegów i koleżanki.

Praca domowa

Nauczyć się opowiadać w 3-4 zdaniach wypożyczoną książeczkę i przypomnieć wszystkie poznane litery.

 

 11/4/17

Temat: Stosunki przestrzenne: w, na, nad, pod, obok.

Powtórzyliśmy słownictwo dotyczące budowy ciała ze wskazaniem poszczególnych części i z zaznaczeniem prawej i lewej strony ciała. Przypomnieliśmy sobie także poznane litery i wyrazy, które się na nie zaczynają. Sprawdziłam pracę domową. Następnie udaliśmy się do biblioteki szkolnej, gdzie p.Ewa udzieliła zerówkowiczom kilka informacji dotyczących poszanowania książek i korzystania z biblioteki oraz przeczytała książeczkę o ”Kreciku”. Dzieci wypożyczyły do domu wybrane przez mnie książeczki.

Poznaliśmy nowe wyrażenia przyimkowe na podstawie demonstracji kostki do gry w stosunku do krzesła. Następnie dzieci opowiadały co się dzieje na obrazku i odpowiadały na pytania typu: Gdzie stoi ptak?, Czy samolot leci nad chmurką czy pod chmurką? Układaliśmy zdania z poznanymi przyimkami, odnosząc się do obiektów znajdujących się w naszej klasie. Wykonaliśmy ćwiczenia podręcznikowe ze zrozumienia stosunków przestrzennych. Tym razem przerwę śródlekcyjną wykorzystaliśmy na 15 minutową zabawę na świeżym powietrzu.

Poznaliśmy literę -Uu na przykładzie wyrazu -ul. Tradycyjnie, poznaliśmy wyrazy z -u w nagłosie i układaliśmy z nimi zdania. Kształciliśmy słuch fonematyczny  poprzez słuchanie rymowanki z silnym zaakcentowaniem głoski, na dźwięk której dzieci musiały wstawać z krzeseł. Była i zabawa i nauka w jednym. Ponadto, dzieliliśmy wyrazy na sylaby i na głoski. Kreśliliśmy szlaczek literopodobny i literę -u w odpowiednim kierunku i miejscu rozpoczęcia. Poznaliśmy i kreśliliśmy cyfrę 7 i 8. Żegnaliśmy się piosenką i zagadkami, które bardzo spodobały się dzieciom.

Praca domowa

Str. 74 i 75

Uwaga!

* Proszę żeby dzieci nie przynosiły na każde zajęcia wypożyczonych książek. Będę Państwa informowała na bieżąco, kiedy będzie taka potrzeba. 

Z książeczką, którą dzieci wzięły do domu, będzie związana praca domowa nie na przyszłą sobotę tylko na za dwa tygodnie (18/11/17). Mianowicie, dzieci będą musiały powiedzieć 3-4 krótkie zdania o bajce i … tu znowu proszę o współpracę rodziców. Zaznaczam, że to nie ma być streszczenie, ty to co najbardziej dziecku utkwiło w pamięci. Jeżeli uważacie, że książeczka jest za trudna a macie inną w domu, nie mam z tym problemu. Można wykorzystać swoją.

* W przyszłą sobotę będzie apel z okazji Święta Niepodległości a to doskonała okazja, żeby poprzedzić go lekcją o Polsce. Jeżeli ktoś ma zdjęcia lub pocztówki z polskim krajobrazem lub zabytkami to są mile widziane.

10/28/17

Temat lekcji 7: Moje ciało.
Na początku zajęć powtórzyliśmy słownictwo dotyczące  jesieni, literę -Ii i wyrazów z -i w nagłosie. Kilkakrotnie odśpiewaliśmy pierwszą zwrotkę piosenki: “Idzie jesień”. Sprawdzona została także praca domowa.
Na podstawie ilustracji w podręczniku poznaliśmy części ciała. Odnosząc się do obrazka, prowadziliśmy dyskusje na temat pory roku, zaobserwowanych roślin i zwierząt, wykonywanych czynności oraz zastosowania widocznych przedmiotów. Uczyliśmy się rozpoznawania prawej i lewej strony ciała. Poznany materiał utrwaliliśmy zabawą ruchową przy muzyce: “Prawa,lewa” oraz wykonaliśmy szereg ćwiczeń podręcznikowych.
Po przerwie mieliśmy halloweenowy poczęstunek oraz krótką zabawę integracyjną z grupą przedszkolną, która nas odwiedziła wraz ze swoimi paniami. Były i bańki mydlane i balony (podarowane od maluchów) i radości co nie miara!
Następnie poznaliśmy kolejną literę -Oo na wyrazie podstawowym -osa. Dokonaliśmy analizy sylabowej i głoskowej wyrazu. Poznaliśmy wyrazy zaczynające się na -o i układaliśmy z nimi zdania. Wyszukiwaliśmy literę -o w zbiorze liter. Dzieliliśmy wyrazy na sylaby i głoski oraz kreśliliśmy szlaczek i literę -Oo.
Zbliżając się do końca zajęć, uczniowie z największą ilością orderów uśmiechu mogli wybrać sobie ze skrzyni skarbów upominek (ex aequo -4 osoby). Na koniec uczyliśmy się drugiej zwrotki piosenki: “Idzie jesień”.
Praca domowa
Strona 65, 66 i 67
W imieniu swoim i dzieci,
Serdecznie dziękuję Rodzicom za osłodzenie nam tego sobotniego poranku.

10/21/17

Temat lekcji 6: Nadeszła jesień.

 

Zajęcia zaczęliśmy od porannej gimnastyki. Następnie powtórzyliśmy materiał słownikowy i literowy z poprzednich lekcji. Sprawdzona została praca domowa.

Zapoznaliśmy się ze słownictwem dotyczącym jesieni oraz zjawiskami atmosferycznymi zachodzącymi o tej porze roku. Prowadziliśmy dyskusje odnośnie ilustracji w książce. Dzieci dowiedziały się jaką rolę dla zdrowia odgrywają witaminy zawarte w owocach i w warzywach oraz jak zwierzęta przygotowują się do zimy (stan hibernacji). Wykonaliśmy jesienny projekt “Wiewiórka” oraz kolorowaliśmy strony w podręczniku.

Po przerwie poznaliśmy literę -Ii na przykładzie wyrazu igła i wyrazy z -i w nagłosie. Poznaliśmy ich znaczenie i układaliśmy z nimi zdania. Ponadto, wyszukiwaliśmy nowo poznaną literę w zbiorze liter. Kształciliśmy wrażliwość słuchową, dzieląc wyrazy na slylaby i na głoski (ćwiczenie sprawiające najwięcej problemów uczniom). Kreśliliśmy szlaczek literopodobny oraz literę -Ii.

Na koniec uczyliśmy się słów nowej piosenki: “Idzie jesień”.

Praca domowa

Ćwicz. 1 str. 56

 

Uwaga!

W związku ze zbliżającym się amerykańskim świętem duchów, dzieci mogą przyjść do szkoły w przebraniu.

10/14/17

Temat lekcji 5: Przeciwieństwa.

Na ostatnich zajęciach przywitaliśmy się piosenką „Kolorowe kredki”. Przypomnieliśmy sobie poznane figury geometryczne, kształty, wzory oraz literę -a. Sprawdziłam pracę domową.
Poznaliśmy nowy materiał słownikowy dotyczący  przeciwieństw dla określonych rzeczy, osób czy zwierząt na podstawie ilustracji w podręczniku.
Kontynuowaliśmy, wykorzystując grę edukacyjną polegającą na dopasowaniu w pary przeciwieństw. Wykonanie takiego zadania wymagało od dziecka spostrzegawczości, analizy i właściwej interpretacji każdej ilustracji. Układanka zapewniła nie tylko dobrą zabawę ale także wysiłek umysłowy. Ćwiczenia podręcznikowe jakie wykonaliśmy były wspaniałym podsumowaniem.
Po przerwie poznaliśmy nową literę -Ee na przykładzie wyrazu -ekran. Poznaliśmy wyrazy z -e w nagłosie. Wyjaśniliśmy sobie ich znaczenie i uczyliśmy się poprawnego budowania zdań. Kolorowaliśmy litery i wyszukiwaliśmy je w zbiorze innych. Kreśliliśmy literę -Ee w podręczniku i w zeszycie. Ćwiczyliśmy słuch fonematyczny dzieląc wyrazy na sylaby. Następnie udaliśmy się na apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Praca domowa
Strona 47, 48 i 49

 

Szanowni Rodzice, 
Drodzy Uczniowie,
Serdecznie dziękuję Wam za pamięć, kwiaty i słodkości z okazji Dnia Nauczyciela. 

 

 

10/7/17

Temat lekcji 4: Kształty i wzory wokół nas.

Sobotnie zajęcia zaczęliśmy od powtórzenia słownictwa z poprzedniej lekcji. Sprawdziłam także pracę domową.

Poznaliśmy nowy materiał literowy dotyczący kształtów i wzorów. Przy okazji utrwalania kształtów dzieci miały zabawę dydaktyczną polegającą na narysowaniu na tablicy postaci lub rzeczy z poznanych figur geometrycznych. Podzieleni na dwa zespoły uczniowie ochoczo zabrali się do pracy. Bardzo spodobał im się ten pomysł! Natomiast przy omawianiu wzorów – dużym urozmaiceniem okazał się ubiór dzieci, gdyż w wielkim skupieniu oglądali swoje bluzki, spodnie czy skarpetki. Potem wykonaliśmy ćwiczenia podręcznikowe i udaliśmy się na lunch.

Po przerwie, poznaliśmy pierwszą literę Aa na przykładzie wyrazu podstawowego – ananas.  Poznaliśmy wyrazy z -a w nagłosie. Podjęliśmy pierwsze próby poprawnego budowania zdań z użyciem tych wyrazów. Kolejno ćwiczyliśmy na tablicy pisownię litery Aa zgodnie z właściwym kierunkiem, po czym kreśliliśmy litery w podręczniku i zeszycie. Korzystając z pięknej pogody byliśmy chwile na dworze. Następnie dokonaliśmy podziału wyrazów na sylaby oraz ćwiczenia spostrzegawczości. Dzień polskiej edukacji zakończyliśmy utrwaleniem hymnu ucznia zerówki.

Praca domowa

Strona 38 i 39

 

9/30/17

Temat: Figury geometryczne i liczby.

 

Na początku zajęć przywitaliśmy się hymnem ucznia zerówki i przypomnieliśmy sobie kolory poznane na poprzedniej lekcji. Sprawdzona została praca domowa. Dzieci dowiedziały się, że od przyszłych zajęć w naszej klasie będzie funkcjonowała tablica motywacyjna. Za właściwe wypełnianie obowiązków: aktywność, frekwencja, dbanie o czystość, praca domowa będzie można otrzymać uśmiech a za niewłaściwe zachowanie smutną buźkę. Otrzymane minki będziemy podliczać na koniec miesiąca. Uczeń, który uzyska ocenę pozytywną, będzie mógł sobie wybrać nagrodę ze skrzyni skarbów.

Przechodząc do zajęć, poznaliśmy podstawowe figury geometryczne i wyszukiwaliśmy ich wśród przedmiotów w klasie. Poznaliśmy cyfry od 1 do 10 a utrwalając poznany materiał liczyliśmy dzieci, palce, ławki, krzesła.

Po przerwie  robiliśmy ćwiczenia ogólnorozwojowe: spostrzegania, myślenia, analizy słuchowej i ćwiczenia manualne: wypełnianie konturów, kreślenie liczb czy rysunków.

Mieliśmy też wspaniałą zabawę edukacyjną – układankę geometrycznych kształtów, dzięki której dzieci rozpoznawały kształty, kolory, klasyfikowały wielkość, rozwijały wyobraźnię i zdolności manualne a przy tym się świetnie bawiły.

Na koniec odśpiewałyśmy „100 lat” naszym obecnym chłopcom: Adrianowi, Dylanowi i Philipowi. Dziewczynki dostały 3 kartki i zadanie specjalne – namalowanie czegoś specjalnego dla chłopców. Chłopcy byli bardzo podekscytowani i z niecierpliwością czekali na efekty pracy. 🙂

 

Praca domowa

Str. 28 i 29

 

 

UWAGA!

Drodzy Rodzice,

W przyszłą sobotę (7 października 2017r.) zapraszam na zebranie klasowe przed zajęciami o godz. 9:15. Proszę o punktualne przybycie. Do zobaczenia.

 

 

9/23/17

Temat: Świat wokół nas jest kolorowy.

Na początku zajęć przypomnieliśmy sobie wspólnie swoje imiona. Powtórzyliśmy materiał z lekcji poprzedniej i sprawdzona została praca domowa. Robiliśmy ciekawy projekt – każdy miał za zadanie narysować swój portret. Dodam, że na koniec roku szkolnego dzieci dostaną dokładnie takie same zadanie. Będziecie mogli Państwo zobaczyć jaki postęp zrobi wasze dziecko na przestrzeni tego roku szkolnego. W tym wieku dzieci zwykle malują głowonogi zaś później te rysunki są bardziej precyzyjne i bogate w szczegóły. Poza tym, sposób w jaki dziecko maluje, wiele mówi o jego usposobieniu. Z pewnością to będzie niesamowita pamiątka.
Wracając do tematy lekcji, poznaliśmy kolory na podstawie ilustracji w podręczniku. Wyszukiwaliśmy wskazanych kolorów wśród przedmiotów w klasie i na swoich ubraniach. Ćwiczyliśmy spostrzegawczość i sprawność motoryczną ręki wykonując różne ćwiczenia. Dzieliliśmy także wyrazy na sylaby. Na koniec uczyliśmy się hymnu ucznia zerówki: “Moja piosenka”.
Podczas przerwy śródlekcyjnej odśpiewaliśmy tradycyjne “Sto lat” dla naszego jubilata Maxa, który poczęstował nas babeczkami. Dziękujemy Maxowi i jego mamie!

Praca domowa

Str. 20 i 21

 

Uwaga!
W przyszłą niedzielę (1 października) w Filadelfii odbędzie się Parada Pułaskiego, na którą serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną. Jeżeli są Państwo zainteresowani wyjazdem grupowym, proszę o zgłoszenie się e-mailowe lub telefoniczne do najbliższej środy.
Proszę nie dawać dzieciom pieniążków do szkoły (unikniemy niepotrzebnego zamieszania). Jeżeli chcecie Państwo kupić dla dziecka posiłek, picie lub koktajl owocowy proszę zapisać się na listę w sekretariacie i tam też dokonać płatności (z naszej strony internetowej można się dowiedzieć co będzie serwowane danej soboty). Oczywiście dziecko może też przynosić swoje jedzenie.

 

9/16/17

Temat lekcji: Pierwszy dzień w szkole.

Dnia 16 września po uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 udaliśmy się do klasy na pierwsze powakacyjne spotkanie. Miałam okazję powitać 19 onieśmielonych uczniów.

 

Zajęcia zaczęliśmy od wzajemnego poznania się i wymienienia wspomnieniami z wakacyjnych wojaży. Dzieci zapoznały się z podręcznikami. Dowiedziały się, że I jest na pierwsze półrocze i II na drugie. Poznali budowę podręcznika i jego bohaterów: Maję, Kubusia, ich psa Zuzię i kotka Lolo.

Po przerwie na lunch poznaliśmy przybory niezbędne w szkole na podstawie obrazka i autentycznych przedmiotów a także ich przydatność. Kolorowaliśmy strony i dokonaliśmy analizy sylabowej wyrazów.

Praca domowa

Strona 11, 12, 13

Moi Drodzy,

Wszystkim dzieciom życzę powodzenia w nauce języka polskiego i zdobywania nowych doświadczeń, by ten rok przyniósł wiele wspaniałych owoców.  Rodzicom życzę cierpliwości i wytrwałości. Sobie zaś życzę nienagannej współpracy z rodzicami i dziećmi . Zależy mi na tym, by każdy uczeń bez względu na to skąd pochodzi miał równe szanse.

Uwaga!

1) Ksero

Dzieciom, którzy jeszcze nie mają podręczników proszę o zorganizowanie kserokopii na przyszłe zajęcia (od str.14 do str. 19).

2) Podręczniki 

Proszę również o podpisanie podręczników dzieciom. Zaznaczam, że w tym półroczu do szkoły przynosimy tylko część I. Przybory szkolne z których będziemy korzystać na każdych zajęciach to ołówki i kredki. Nie będziemy używać długopisów ani mazaków.

3) Lunch

W tym roku jest kontynuacja zapisów na lunch w sklepiku/sekretariacie szkoły. Tam też min., można kupić dzieciom pączki. O tym, co będzie serwowane na lunch danej soboty możecie się Państwo dowiedzieć z naszej strony internetowej oraz z e-maili.

4) Zebranie klasowe

Krótkie zebranie organizacyjne będzie jeszcze w tym miesiącu.

5) Piknik

Zbliża się coroczny piknik (24 września) w związku z tym szukamy sponsorów i/lub fantów na naszą loterię. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby w jakikolwiek sposób pomóc prosimy o kontakt z p. Anna Halczak 609-558-4696.