Dyżury/SPA

SPA

(Special Project Assistance/Asysta przy specjalnych projektach)

Każda rodzina zobowiązana jest do poświęcenia dodatkowego czasu dla szkoły w ramach tzw. Asysty przy Specjalnych Projektach – SPA);  co najmniej 4 godziny za jedno dziecko, 6 godzin w przypadku dwojga i więcej dzieci.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku SPA, prosimy o opłatę $40 za jedno dziecko i $60 za dwoje i więcej dzieci.

Dyżury

Dyżury pełnione są przez rodziców w czasie zajęć lekcyjnych wg. zapisów/harmonogramu.
Wymiar dyżuru: 1 sobota – jedno dziecko; 2 soboty – dwoje i więcej dzieci.

W razie nie odrobienia dyżuru, prosimy o opłatę $40 za każdy wymagany dyżur.
Uwaga: Dyżury nie są zaliczane do SPA.

Lista dyżurów znajduje się w sklepiku szkolnym. Prosimy o wpisywanie się w dogodne dla Państwa soboty.
W przypadku, gdy wyznaczony termin jest dla Państwa niedogodny, prosimy o wcześniejszy kontakt z Panią Ewą (609-462-2512) w celu zmiany terminu.

Pomoc rodziców pozwala na sprawne funkcjonowanie szkoły oraz pozwala zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom przebywającym na terenie szkoły.

Wszystkim Rodzicom dziękujemy za zrozumienie i współpracę!

Szkoła “Ogniwo”

Leave a Reply

Name
Email
Website