Klasa 7 2018/2019

Wychowawca: Ryszard Druch

tel: 609-532-3676;
email:

 


 

Tematy lekcji-16 marca 2019 roku

JĘZYK POLSKI (gramatyka)

Temat: Jak zbudowana jest książka.

 

JĘZYK POLSKI (literatura)

Temat: „Cała Polonia czyta dzieciom” – szkolna akcja czytania po polsku m.in. przez Macieja Golubiewskiego –  konsula generalnego RP w Nowym Jork.

 

HISTORIA POLSKI

Temat: Polacy w wojnie secesyjnej Stanów Zjednoczonych.

Zadanie domowe

Str. 79, ćwicz. 1

 

GEOGRAFIA POLSKI

Temat: Motorem dookoła Morza Bałtyckiego.

 

 


Tematy lekcji-2 marca 2019 roku

 

JĘZYK POLSKI (gramatyka)

Temat: Jak listownie wyrażamy wdzięczność – ćwiczenia.

 

JĘZYK POLSKI (literatura)

Temat: Zbigniew Chałko (1921 – 1994) – emigracyjny poeta, tłumacz i dziennikarz.

 

HISTORIA i GEOGRAFIA

Temat: Czy Polacy mordowali Żydów w czasie II wojny światowej?

 

Uwagi nauczyciela

Na dwóch godzinach lekcyjnych (historia i geografia Polski) przeprowadziłem pogadankę wykraczającą poza ramy programowe tych przedmiotów. Uczyniłem tak dlatego, że uczniowie zgłosili wiele pytań dotyczących aktualnej dyskusji historyków w Polsce i sporu polsko-żydowskiego dotyczącego roli Polaków w mordowaniu Żydów ukrywających się w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich.


Klasa VII – tematy lekcji  z 23 lutego 2019 r.

 

 1. JĘZYK POLSKI – GRAMATYKA

Temat:  Jak wyrażamy wdzięczność?.

Zadanie domowe:

Str. 65/5.

 

 1. JĘZYK POLSKI – CZYTANKI

Temat:  Holokaust – zagłada ludności żydowskiej na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

Zadanie domowe

Przygotować pytania o holokauście w Polsce w czasie II wojny światowej.

 

 1. HISTORIA POLSKI

Temat:  Skąd się wzięło powiedzenie „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki””?

 

 1. GEOGRAFIA POLSKI

Temat: Zwierzęta  Morza Bałtyckiego.

UWAGI NAUCZYCIELA:

W czasie lekcji z języka polskiego Sebastian Drężek zapytał o aktualny polsko-izraelski konflikt dyplomatyczny związany z wypowiedzią izraelskiego ministra spraw zagranicznych, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. Klasa prosiła o wyjaśnienie przyczyn tego konfliktu, który omówiłem ogólnie w czasie lekcji języka polskiego oraz historii. Ponieważ uczniowie zainteresowali się tematem i chcą go kontynuować na lekcji następnej poleciłem im przygotować pytania dotyczące wspomnianego zagadnienia.

 


Klasa VII – tematy lekcji  z 9 lutego 2019 r.

 

 1. JĘZYK POLSKI – GRAMATYKA

Temat:  Jak napisać zaproszenie?

Zadanie domowe:

Str. 60/1.

 

 1. JĘZYK POLSKI – CZYTANKI

Temat:  Ignacy Krasicki i jego bajki

Zadanie domowe:

Str.87/4

 

 1. GEOGRAFIA POLSKI

Temat:  Morze Bałtyckie.

Zadanie domowe:

Str. 59/ 1 i 2

 

 

HISTORIA POLSKI

Temat: Artyści polscy po klęsce powstań narodowych (1831, 1863)..


Klasa VII – tematy lekcji  z 2 lutego 2019 r.

 

 1. JĘZYK POLSKI – GRAMATYKA

Temat:  Zdanie złozone  podrzędnie – ćwiczenia.

Zadanie domowe:

Str. 56/5.

 

 1. JĘZYK POLSKI – CZYTANKI

Temat:  „Na lipę” – fraszka Jana Kochanowskiego..

 

 1. GEOGRAFIA POLSKI

Temat:  Rzeki i jeziora  w Polsce

 

 

HISTORIA POLSKI

Temat: Autonomia Galicji – Polacy w zaborze austriackim.

Zadanie domowe:

Str. 56/3.

 

UWAGI NAUCZYCIELA:

1/ Na lekcji z gramatyki języka polskiego przeprowadziłem kilkuminutowe dyktando. Wyniki podam uczniom w klasie w sobotę 9 lutego 2019 r.

2/ Lekcji języka polskiego kiedy omawialiśmy fraszkę „Na lipę” Jana Kochanowskiego przysłuchiwała się pani Elżbieta Gosek z Zarządu Polskiej Szkoły „Ogniwo”.


Klasa VII – tematy lekcji  z 26 stycznia 2019 r.

 

 1. JĘZYK POLSKI – GRAMATYKA

Temat:  Zdanie złozone  podrzędnie.

Zadanie domowe:

Str. 54/1.

 

 1. JĘZYK POLSKI – CZYTANKI

Temat:  Fraszki czyli krótkie wiersze.

Zadanie domowe:

Napisz krótką rymowaną fraszkę.

 

 1. GEOGRAFIA POLSKI

Temat:  Wody powierzchniowe w Polsce

Zadanie domowe:

Strona 52, ćwiczenie 1.

 

HISTORIA POLSKI

Temat: Polacy w zaborze pruskim

Zadanie domowe:

Str. 57/6.

 

 


 

Klasa VII – tematy lekcji  z 19 stycznia 2019 r.

 

 1. JĘZYK POLSKI – GRAMATYKA

Temat:  Zdanie złożone podrzędnie.

 

 1. JĘZYK POLSKI – CZYTANKI

Temat:  Jan Matejko – wielki polski malarz (1838 – 1893).

Zadanie domowe:

Strona 81, pytanie 2 (Czy potrafisz?).

 

 1. GEOGRAFIA POLSKI

Temat:  Temperatura powietrza i opady atmosferyczne – elementy klimatu .

Zadanie domowe:

Strona 44, ćwiczenie 1.

 

HISTORIA POLSKI

Temat: Polacy pod obcym panowaniem.

 

UWAGI NAUCZYCIELA:

Proszę Rodziców o przejrzenie testów z gramatyki języka polskiego, które uczniowie pisali 12 stycznia br. Testy, które poprawiłem rozdałem uczniom. Proszę zwrócić uwagę na uzyskane przez uczniów punkty i związaną z nimi skalę ocen (poniżej):

0,25 – 1,75 pkt = 1 (nieodpowiednia)

2 – 3,75 pkt = 2 (niedostateczna)

4 – 5,75 pkt = 3 (dostateczna)

6 – 7,75 pkt = 4 (dobry)

8 – 9,75 pkt = 5 (bardzo dobra)

10 pkt = 6 (celująca)


Klasa VII – tematy lekcji  z 12 stycznia 2019 r.

 

 1. JĘZYK POLSKI – GRAMATYKA

Temat:  Sprawdzian wiadomości z gramatyki języka polskiego (test).

Zadanie domowe:

ćwiczenie 5, strona 52

 

 1. JĘZYK POLSKI – CZYTANKI

Temat:  Stanisław August Poniatowski – ostatnim królem polskim (1764 – 1795).

Zadanie domowe:

Strona 73, pytanie 2 (Wyjaśnij, co to były obiady czwartkowe i gdzie się odbywały?)

 

 1. GEOGRAFIA POLSKI

Temat:  Cechy charakterystyczne klimatu Polski.

 

 1. HISTORIA POLSKI

Temat: Polacy w walce o wolność innych narodów.


Klasa VII – tematy lekcji  5 stycznia 2019 r.

 

 1. GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO

Temat:  ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE.

 

Zadanie domowe: strona 51, ćwiczenie 4

 

 1. JĘZYK POLSKI (czytanki)

Temat:  MIKOŁAJ KOPERNIK – WIELKI POLSKI ASTRONOM (1473 – 1543)

 

Zadanie domowe: strona 59, pytanie – Wyjaśnij czym się zajmował Mikołaj Kopernik?

 

 1. HISTORIA POLSKI

Temat:  POLACY NA EMIGRACJI PO POWSTANIU LISTOPADOWYM 1830 – 1831 r. – FRYDERYK CHOPIN i JULIUSZ SŁOWACKI.

 

 1. GEOGRAFIA POLSKI

Temat: KLIMAT POLSKI.

 

 

UWAGI NAUCZYCIELA:

A/ W sobotę 12 stycznia 2019 r. na lekcji gramatyki polskiej przeprowadzony zostanie pisemny test sprawdzający wiedzę z tego przedmiotu.


Zajęcia 8 grudnia 2018 roku

Zadanie domowe:

Język polski (gramatyka):

strona 45, ćwiczenie 2 i 3

Język polski (czytanki):

strona 47, ćwiczenie 1

 

12-8-18 Spotkanie z Mikołajem

12-

 

8-

 


Drodzy uczniowie, rodzice,
Zapraszamy wszystkiich uczniów “Ogniwa” na darmową wycieczkę do AKWARIUM W BALTIMORE, która odbędzie się 14 kwietnia (niedziela), 2019. Szkoła pokryje koszty przejazdu i wstępu dla wszystkich uczniów szkoły “Ogniwo”. Wszystkie dzieci zaczynając od przedszkola do klasy 6, muszą jechać pod opieką osoby dorosłej (rodzic czy znajomy który weźmie odpowiedzialność za dziecko podczas wycieczki).

Dla towarzyszących dzieciom rodziców/dziadków czy znajomych osób, koszt przejazdu będzie wynosił $30, plus koszt wstępu do akwarium $31.95 (4D film za dodatowe $5). Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa dzieci i Państwa do 17 listopada, 2018.

Autobusy muszą by zarezerwowane do 17 listopada z 50% depozytem  (wczesna rezerwacja jest gwarancją transportu do Baltimore), serdecznie więc prosimy o deklarowanie się w sekretariacie szkolnym z liczbą osób towarzyszących dzieciom i bezwrotną opłatą $30 od osoby na koszt przejazdu.

Opłatę za wstęp będziemy zbierali w póżniejszym czasie. Dziękujemy!


Klasa VII – tematy lekcji  z 29 września 2018 roku

 

 1. GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO

Temat:  Odmiana rzeczowników typu: dworzanin, Amerykanin.

 

 1. CZYTANKI

Temat: Z historii telewizji.

 

 1. HISTORIA POLSKI

Temat: Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (hymn Polski).

ZADANIE DOMOWE

Wybierz dwa słowa z tekstu hymnu Polski i ułóż z każdym z nich zdanie.

 

 1. GEOGRAFIA POLSKI

Temat: Podział administracyjny Polski.

 

 

 


Klasa VII – tematy lekcji z 19 września 2018 roku

1. GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO
Temat: Odmiana czasownika przez osoby, liczby i czasy. Czas przyszły prosty i złożony.
Zadanie domowe: Str. 5/ ćwicz. 1

2. CZYTANKI
Temat: Z historii książki.

3. HISTORIA POLSKI
Temat: Legiony generała Henryka Dąbrowskiego.

4. GEOGRAFIA POLSKI
Temat: Położenie geograficzne Polski w Europie.

UWAGI i ZALECENIA NAUCZYCIELA

a/ zakupiłem uczniom zeszyty w których powinni zapisywać tematy WSZYSTKICH lekcji ze WSZYSTKICH 3 przedmiotów (cienkie i małe zeszyciki są niewskazane!!!)