Ulgi dla uczniów polskich szkół za granicą

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ulgowych przejazdach dla dzieci i młodzieży polonijnej

Na mocy ustawy, z ulg transportowych w Polsce będą mogli skorzystać uczniowie polskich szkół i nauczyciele polonijni uczący w Stanach Zjednoczonych.

 

Według nowelizacji uczniom będą przysługiwać ulgi: 37 proc. do przejazdów w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych za okazaniem biletu jednorazowego, 49 proc. do przejazdów w pociągach osobowych i pospiesznych za okazaniem biletu miesięcznego imiennego oraz 49 proc. do przejazdów w autobusach komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Zgodnie z ustawą młodzież polonijna oraz polscy nauczyciele pracujący poza granicami kraju będą mogli skorzystać z ulgi w publicznym transporcie zbiorowym oraz z ulg przy wstępie do muzeów i parków narodowych.

Uczniowie otrzymają legitymacje, które będą ważne przez rok i każdym kolejnym rokiem nauki będą przedłużane.

Ważne: Proszę o zgłoszenie się do Pani Ewy () do 3/5, czy będą Państwo zainteresowani uzyskaniem legitymacji dla dzieci uczących się w naszej szkole i planujących wyjazd na wakacje do Polski w tym roku kalendarzowym (proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka).

Leave a Reply

Name
Email
Website